animaceanimaceanimaceanimace
PLZEŇSKÁ OBLAST ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE
Drobečková navigace

ÚVOD > AKTUALITY

AKTUALITY


UPOZORNĚNÍ-Hobby Xaverov u Březnice

Datum konání: 13. 6. 2015

Hobby závody v Xaverově u Březnice se RUŠÍ.


Publikováno 18. 6. 2015 9:23

OM v drezuře mladých jezdců a seniorů 2015

Datum konání: 13. 6. 2015

Dne 13.6.2015 se konalo mistrovství ZPČ oblasti v drezuře mladých jezdců a seniorů. V kategorii mladých jezdců zvítězila reprezentantka Sk Viktoria Tic Zdeňka Kolaříková s Igorem. Další dvě medailové pozice obsadily zástupkyně pořádající TJ JS Plzeň Bory Jessica Tomanová na koni Grado a Zuzana Horová na koni Cher.
V kategorii seniorů zvítězil Daniel Komenda na koni Grand 18 z JS Caballo, stříbrnou medaili vybojovala Lenka Fremrová na Gilmorovi H z Sk Viktoria Tic a bronz získala Andrea Vítová na koni Anton 1 z pořádající TJ JS Plzeň Bory . (ment)

           Daniel Komenda-Grand                         Mistrině mladých jezdců                   Zuzana Horová-Cher

                                                                                 Zdeňka Kolaříková-Igor


Publikováno 17. 6. 2015 9:25

!! Důležité upozornění !!

Oblastní výbor ZPČ oblasti stanovil na zasedání dne 9.6. 2015 kvalifikační kriteria pro výběr dvojic v soutěži družstev na MČR v kategorii junioři. Případni zájemci o účast v soutěži družstev musí potvrdit svoji výkonnost na jezdeckých závodech „ Memoriál J. Papouška“ pořádaných ve dnech 24.-28.6.2015 (číslo závodu 623 D1) a to účastí min. v sobotní soutěži č. 17 - 120 cm.
Zdůvodnění – v letošním roce je povolena účast pouze jednomu družstvu dětí a jednomu družstvu juniorů (dříve dvě družstva kombinovaná). V kategorii juniorů je v oblasti více zájemců o účast, proto nutno provést výběr na základě momentální výkonnosti v místě konání MČR. ( Ostatní jezdci se mohou po splnění kvalifikací účastnit MČR pouze v rámcových soutěžích, ev. jako náhradník do družstva).


OV ZPČ oblasti - soubor ke stažení 


Publikováno 12. 6. 2015 18:50

Oblastní mistrovství v drezuře dětí a juniorů 2015

Datum konání: 7. 6. 2015

Dne 7.6.2015 se konaly drezurní závody v areálu chovu koní ve Svržně. V rámci drezurních závodů se konal oblastní přebor v drezuře dětí na pony, v kategorii dětí na velkých koních a juniorů Západočeské oblasti. V rámci závodů se také uskutečnilo kvalifikační kolo ZČ Dressage Tour.

 V kategorii dětí na pony zvítězila Petra Krebsová na koni Slailli, reprezentující JK Vochov, stříbro si pro sebe zajistila Eliška Šimková s Rózou za JK Staré Sedlo a bronzovou příčku obsadila Nikita Kodadová s Gofi- Svržno, která reprezentovala domácí JK K+K Agro chov koní Svržno.

 V kategorii dětí si zlatou příčku zajistila Barbora Vlachová s Bonanzou 4, reprezentující JK Jiřičná. Druhé místo a tedy stříbrnou příčku obsadila Nikita Kodadová a Lilien, K+K Agro chov koní Svržno a třetí místo obsadila Eliška Šimková s koněm Rock z JK Staré Sedlo.

V kategorii juniorů dokončili drezurní úlohu pouze dvě jezdkyně, z nichž lepší byla Kateřina Brožová s koněm Barock B, reprezentující JS Plzeň Bory a stříbro si vybojovala Jarmila Dudášová s Carinjem z JK K+K Agro chov koní Svržno.


Publikováno 10. 6. 2015 8:35

Ojedinělý úspěch západočeské drezurní jezdkyně Terezy Čechurové

V termínu 4.-7. 6. 2015 se konalo CDI Achleiten (Rakousko) , kterého se zúčastnili i čeští jezdci Fabrizio Sigismondi, Pavla Hašková, Sofie Brodová, Barbora Dvorníková, Barbora Marešová a Tereza Čechurová.

Zástupkyně jezdeckého oddílu SK Viktoria Tic si se svým koněm Elfen Prinz prvně v životě vyzkoušela hodnocení rozhodčích, kteří posuzují drezuru na olympiádách, a jako první Západočech v historii si vyjela kvalifikaci na Mistrovství Evropy, které se koná první červencový víkend ve francouzském Vidauban. Děkujeme za krásnou reprezentaci naší oblasti a za tři týdny budeme všichni držet palce.

 

1. foto - Tereza se svými rodiči Miroslavem a Zdeňkou Čechurovými
2. foto - Tereza s Elfen Prinzem na opracovišti
3. foto - Podařilo se! Tereza bude reprezentovat ČR na ME ve Francii

  

Přečtěte si také článek o Tereze Čechurové ZDE


Publikováno 9. 6. 2015 14:23

Nové podmínky Státní veterinární správy pro přesun koní !

Dovolujeme si vás informovat, že dne 4.června 2015 vešly v platnost nové podmínky Státní veterinární správy pro přesun koní ! Čtěte pozorně !

soubor ke stažení 

Více informací na webu ČJF

       Koně: platnost od 4. června 2015

1. Koně musí být doprovázeni průkazem koně v souladu s § 23 odst. 4 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, který odpovídá vzoru uvedenému v příloze č. 8, části 5 vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem. Koně, kteří mají průkaz koně vystavený v souladu s předpisy Evropských společenství se slovním a grafickým popisem, se považují za koně označené v souladu s touto vyhláškou.

2. Všichni koně bez rozdílu věku musí splňovat požadavky na jejich označení podle § 13 až § 15 vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem. Koně, kteří jsou označeni v souladu s předpisy Evropských společenství se slovním a grafickým popisem, se považují za koně označené v souladu s touto vyhláškou.

3. Dále musí být v průkazu uvedeno, že:
 a) kůň byl vakcinován dle vakcinačního schématu udaného výrobcem vakcíny a je v imunitě proti influenze (chřipce koní). Poslední vakcinace byla provedena nejpozději 7 dní před konáním svodu,
 b) kůň od 24 měsíců stáří byl laboratorně vyšetřen s negativním výsledkem na infekční anemii; vyšetření nesmí být starší 6 měsíců,
 c) kůň nebyl 30 dnů před odběrem vzorků k laboratornímu vyšetření alergologicky vyšetřen,                              d) kůň pocházející z členské země EU musí splňovat nad rámec požadavků § 19 odst. 2 vyhlášky č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty, ve znění pozdějších předpisů, podmínku povinnosti vystavení veterinárního osvědčení (TRACES), konkrétně vzor 2009/156 AII Registrovaní koňovití.  e) kůň pocházející ze třetí země, popřípadě její části, která je uvedena na seznamu třetích zemí a jejich částí, z nichž je možno dovážet zvířata do Evropské unie a je doprovázen veterinárním osvědčením pro dočasný dovoz registrovaných koní na dobu kratší 90 dnů a splňuje požadavky § 63 až § 65 vyhlášky č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí (směrnice Rady 2009/156/ES ze dne 30. listopadu 2009 o veterinárních předpisech pro přesun koňovitých a jejich dovozu ze třetích zemí).

4. V případě dostihů a závodů musí být průkazy koní k dispozici pro potřeby státního veterinárního dozoru u odpovědné osoby na závodišti v době 1,5 hod. před začátkem závodu, kterého se kůň účastní.

5. Pořadatel umožní vyložení, napojení a nakrmení koní před konáním závodů a vytvoří podmínky pro čištění a dezinfekci dopravních prostředků, které byly použity k přepravě koní na svod.

6. Veterinární přejímku koní provede soukromý veterinární lékař, kterého zajistí pořadatel svodu pro celou dobu konání akce. Jeho jméno, datum a čas přejímky nahlásí odpovědná osoba nejpozději 7 dnů před konáním svodu na KVS.

7. Pořadatel předloží soukromému veterinárnímu lékaři k provedení přejímky seznam koní,
účastnících se svodu, kde bude uvedeno:
 jméno koně
 majitel koně
 datum a čas vyložení koně z dopravního prostředku
 číslo veterinárního osvědčení a země původu koně (u koní ze zahraničí)
 po ukončení přejímky si pořadatel nechá tento seznam od soukromého
veterinárního lékaře potvrdit a uchová ho pro případ kontroly po dobu 1 roku.

8. Závodů se nesmí zúčastnit koně, kteří ve stanovené době neprošli veterinární přejímkou.

9. Veterinární dozor provede KVS …………………………………………………………………

10. Prostory a zařízení, ve kterých se zvířata zdržovala, musí být po skončení svodu řádně
očištěny, popřípadě ošetřeny protiplísňovým prostředkem a dezinfikovány.

11. Tyto veterinární podmínky mohou být z nákazových důvodů kdykoliv změněny nebo
zrušeny.

12. Tyto veterinární podmínky nenahrazují povolení obce ke konání svodu.


Publikováno 5. 6. 2015 7:10

Oblastní mistrovství v parkurovém skákání Domažlice 2015

Datum konání: 30. 5. 2015 - 31. 5. 2015

Ve dnech 30. a 31. května 2015 se konalo oblastní mistrovství v parkurovém skákání ve všech kategoriích, kromě pony. Mistrovství se konalo v rámci tradičních jezdeckých závodů " Cena Chodska".
V nejmladší kategorii dětí dvě kola Z a ZL na styl jezdce zvítězila Lucie Rýdlová ( JK chovu koní Benartice) Chulo X. Stříbrnou medaili si vybojovala Barbora Vlachová( JK Jiřičná) s Bonanzou a bronzovou medaili získala Tereza Jakubcová ( JK Tachov) s Uriel.
V kategorii juniorů, dvě kola ZL a L* na styl jezdce zvítězila Karolína Šmídová ( JK Slavia VŠ Plzeň) Ciferdy, stříbrná byla Sofie Nosková ( JK Šlovice) Mon Chery a bronzovou pozici si vybojovala Jarmila Dudášová ( JK K+K Agro chov koní Svržno). 

Vítězkou mladých jezdců ( dvě kola L* a L**) se stala Dominika Mládková ( JK Slavia VŠ Plzeň) Wonderboy, stříbrná byla zástupkyně rovněž JK Slavia VŠ Plzeň Jana Kovářová s Autonomem a bronzovou pozici obsadila Gabriela Hladíková s Dewie ( JK Klatovy Luby).

Nejstarší kategorii seniorů ( dvě kola S* a S **) vyhrál Vladimír Janča se Sacipontem JV, stříbro si vybojoval Jaroslav Rédl jun.(JK chov koní Bernartice) s koněm Caro ZH a bronz získal Martin Štorkán ( JK Tachov) s Eagle Hunter.

Výsledky z mistrovství ZDE

Několik fotografií ZDE


Publikováno 1. 6. 2015 8:29

Navýšení dotace pro finále ZČ Dressage Tour Svržno 27.9.2015

Datum konání: 27. 9. 2015

Jak jsme již upozornili, pořadatel akce 100 let hřebčína Hostouň a 70 let od záchrany lipicánů Dvůr Svržno přislíbil 20 Kč z každé vstupenky na akci jako příspěvek do cen na finále Dressage Tour 2015. Akce byla velmi zdařilá a tak pořadatel oznamuje, že na finále Dressage Tour ...více v přiloženém souboru...


Publikováno 27. 5. 2015 8:18

Zrušení hobby závodů v Dobřanech

Datum konání: 30. 5. 2015

Vzhledem k malému počtu zájemců o pony hobby závody v Dobřanech, plánované na 30.5.2015, se tyto závody ruší.


Publikováno 25. 5. 2015 9:02

Aktualizace pravidel ZČJT a ZČDT 2015

Byla aktualizována pravidla pro letošní ZČJT a ZČDT. Soubory ke stažení:

Pravidla ZČJT - 2015

Pravidla ZČDT - 2015


Publikováno 14. 5. 2015 13:25


Menu

INZERCE

Sportovní stáj Dajbych Trnová přijme ošetřovatele/ošetřovatelku koní, případně pracovního jezdce, pro práci v Trnové, Plzeň – sever. Nástup možný od 1. 3. 2019. Vaše nabídky prosím zasílejte na mailovou adresu: petr.dajbych@dajbych.cz

DROBNÁ UPOZORNĚNÍ

 Navštivte web ČJF
 sekce plzeňská oblast

ZZVJ TERMÍNY 2019

1.4.2019 Svržno
27.4.2019 Krutěnice ZRUŠENO
18.5.2019 Plzeň-Bory
3.7.2019 Svržno
29.9.2019 Svržno
Více info ZDE

POPDPORA Z PROSTŘEDKŮ PO

Podpora z prostředků Plzeňské oblasti pro rok 2019.

Příspěvky PO 2019 ke stažení

REKLAMA NA TOMTO WEBU

Plzeňská oblast nabízí inzertní prostor na tomto webu. Výtěžek z těchto prostředků je určen na podporu dětí a mládeže v Západočeské oblasti. Stáhněte si nové podmínky pro rok 2017.
Klikněte pro více informací
Reklama na webu PO 2017.pdf

FACEBOOK

fb.png

POZVÁNKY, AKCE, TIPY

Organizujete v naší oblasti nějakou zajímavou jezdeckou akci pod hlavičkou ČJF? Pak nám pošlete pozvánku nebo článek (fotografie), rádi vše zajímavé o akcích kolem koní v naší oblasti zveřejníme.
palecek.jan@tiscali.cz
admin

SPOLUPRACUJEME

Patricie Mazuchová, Photography
 
http://pm-foto.webnode.cz/

 

Vyhledat v textu

KALENDÁŘ PO ČJF - 2019

V sekci "Kalendář" je vložen aktualizovaný přehled závodů a ostatních akcí na rok 2019.

Oficiální kalendář ČJF (JIS)

PLZEŇSKÁ JUMP TOUR 2019

Seriál je společným projektem ČJF a pořadatelů závodů v Západočeské oblasti ČJF. Cílem tohoto seriálu kvalifikačních kol a jednoho finále je zvýšení atraktivity parkurového ježdění v rámci Západočeské oblasti ČJF. Dále jen ZČJT.
PJT 2019
archiv  2018 2017 2016 2015
2014 2013 2012  

PLZEŇSKÁ DRESSAGE TOUR 2019

Seriál je společným projektem ČJF a pořadatelů drezurních závodů v Západočeské oblasti České jezdecké federace. Cílem tohoto seriálu kvalifikačních kol a jednoho finále je zvýšení atraktivity drezurního ježdění v rámci Západočeské oblasti ČJF.
PDT 2019
archiv  2018 2017 2016 2015
  2014      

KLATOVSKÝ POHÁR 2018

Klatovský pohár pořádá JK Klatovy Luby. Je určen pro děti, juniory a mladé jezdce Západočeské jezdecké oblasti. Do poháru budou zahrnuty výsledky ze všech jezdeckých skokových závodů, pořádaných TJ JK Klatovy Luby. Tyto závody budou pořádány na pískovém kolbišti v Klatovech.
KLATOVSKÝ POHÁR 2019
archiv  2018
2017 2016 2015
2014 2013  2012  

 

Stránka České Jezdecké Federace, Plzeňské oblasti. Informace o pořádání jezdeckých akcí, závodů, hobby závodů.