animaceanimaceanimaceanimace
PLZEŇSKÁ OBLAST ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE
Drobečková navigace

ÚVOD > AKTUALITY

AKTUALITY


Nové podmínky Státní veterinární správy pro přesun koní !

Dovolujeme si vás informovat, že dne 4.června 2015 vešly v platnost nové podmínky Státní veterinární správy pro přesun koní ! Čtěte pozorně !

soubor ke stažení 

Více informací na webu ČJF

       Koně: platnost od 4. června 2015

1. Koně musí být doprovázeni průkazem koně v souladu s § 23 odst. 4 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, který odpovídá vzoru uvedenému v příloze č. 8, části 5 vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem. Koně, kteří mají průkaz koně vystavený v souladu s předpisy Evropských společenství se slovním a grafickým popisem, se považují za koně označené v souladu s touto vyhláškou.

2. Všichni koně bez rozdílu věku musí splňovat požadavky na jejich označení podle § 13 až § 15 vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem. Koně, kteří jsou označeni v souladu s předpisy Evropských společenství se slovním a grafickým popisem, se považují za koně označené v souladu s touto vyhláškou.

3. Dále musí být v průkazu uvedeno, že:
 a) kůň byl vakcinován dle vakcinačního schématu udaného výrobcem vakcíny a je v imunitě proti influenze (chřipce koní). Poslední vakcinace byla provedena nejpozději 7 dní před konáním svodu,
 b) kůň od 24 měsíců stáří byl laboratorně vyšetřen s negativním výsledkem na infekční anemii; vyšetření nesmí být starší 6 měsíců,
 c) kůň nebyl 30 dnů před odběrem vzorků k laboratornímu vyšetření alergologicky vyšetřen,                              d) kůň pocházející z členské země EU musí splňovat nad rámec požadavků § 19 odst. 2 vyhlášky č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty, ve znění pozdějších předpisů, podmínku povinnosti vystavení veterinárního osvědčení (TRACES), konkrétně vzor 2009/156 AII Registrovaní koňovití.  e) kůň pocházející ze třetí země, popřípadě její části, která je uvedena na seznamu třetích zemí a jejich částí, z nichž je možno dovážet zvířata do Evropské unie a je doprovázen veterinárním osvědčením pro dočasný dovoz registrovaných koní na dobu kratší 90 dnů a splňuje požadavky § 63 až § 65 vyhlášky č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí (směrnice Rady 2009/156/ES ze dne 30. listopadu 2009 o veterinárních předpisech pro přesun koňovitých a jejich dovozu ze třetích zemí).

4. V případě dostihů a závodů musí být průkazy koní k dispozici pro potřeby státního veterinárního dozoru u odpovědné osoby na závodišti v době 1,5 hod. před začátkem závodu, kterého se kůň účastní.

5. Pořadatel umožní vyložení, napojení a nakrmení koní před konáním závodů a vytvoří podmínky pro čištění a dezinfekci dopravních prostředků, které byly použity k přepravě koní na svod.

6. Veterinární přejímku koní provede soukromý veterinární lékař, kterého zajistí pořadatel svodu pro celou dobu konání akce. Jeho jméno, datum a čas přejímky nahlásí odpovědná osoba nejpozději 7 dnů před konáním svodu na KVS.

7. Pořadatel předloží soukromému veterinárnímu lékaři k provedení přejímky seznam koní,
účastnících se svodu, kde bude uvedeno:
 jméno koně
 majitel koně
 datum a čas vyložení koně z dopravního prostředku
 číslo veterinárního osvědčení a země původu koně (u koní ze zahraničí)
 po ukončení přejímky si pořadatel nechá tento seznam od soukromého
veterinárního lékaře potvrdit a uchová ho pro případ kontroly po dobu 1 roku.

8. Závodů se nesmí zúčastnit koně, kteří ve stanovené době neprošli veterinární přejímkou.

9. Veterinární dozor provede KVS …………………………………………………………………

10. Prostory a zařízení, ve kterých se zvířata zdržovala, musí být po skončení svodu řádně
očištěny, popřípadě ošetřeny protiplísňovým prostředkem a dezinfikovány.

11. Tyto veterinární podmínky mohou být z nákazových důvodů kdykoliv změněny nebo
zrušeny.

12. Tyto veterinární podmínky nenahrazují povolení obce ke konání svodu.


Publikováno 5. 6. 2015 7:10

Oblastní mistrovství v parkurovém skákání Domažlice 2015

Datum konání: 30. 5. 2015 - 31. 5. 2015

Ve dnech 30. a 31. května 2015 se konalo oblastní mistrovství v parkurovém skákání ve všech kategoriích, kromě pony. Mistrovství se konalo v rámci tradičních jezdeckých závodů " Cena Chodska".
V nejmladší kategorii dětí dvě kola Z a ZL na styl jezdce zvítězila Lucie Rýdlová ( JK chovu koní Benartice) Chulo X. Stříbrnou medaili si vybojovala Barbora Vlachová( JK Jiřičná) s Bonanzou a bronzovou medaili získala Tereza Jakubcová ( JK Tachov) s Uriel.
V kategorii juniorů, dvě kola ZL a L* na styl jezdce zvítězila Karolína Šmídová ( JK Slavia VŠ Plzeň) Ciferdy, stříbrná byla Sofie Nosková ( JK Šlovice) Mon Chery a bronzovou pozici si vybojovala Jarmila Dudášová ( JK K+K Agro chov koní Svržno). 

Vítězkou mladých jezdců ( dvě kola L* a L**) se stala Dominika Mládková ( JK Slavia VŠ Plzeň) Wonderboy, stříbrná byla zástupkyně rovněž JK Slavia VŠ Plzeň Jana Kovářová s Autonomem a bronzovou pozici obsadila Gabriela Hladíková s Dewie ( JK Klatovy Luby).

Nejstarší kategorii seniorů ( dvě kola S* a S **) vyhrál Vladimír Janča se Sacipontem JV, stříbro si vybojoval Jaroslav Rédl jun.(JK chov koní Bernartice) s koněm Caro ZH a bronz získal Martin Štorkán ( JK Tachov) s Eagle Hunter.

Výsledky z mistrovství ZDE

Několik fotografií ZDE


Publikováno 1. 6. 2015 8:29

Navýšení dotace pro finále ZČ Dressage Tour Svržno 27.9.2015

Datum konání: 27. 9. 2015

Jak jsme již upozornili, pořadatel akce 100 let hřebčína Hostouň a 70 let od záchrany lipicánů Dvůr Svržno přislíbil 20 Kč z každé vstupenky na akci jako příspěvek do cen na finále Dressage Tour 2015. Akce byla velmi zdařilá a tak pořadatel oznamuje, že na finále Dressage Tour ...více v přiloženém souboru...


Publikováno 27. 5. 2015 8:18

Zrušení hobby závodů v Dobřanech

Datum konání: 30. 5. 2015

Vzhledem k malému počtu zájemců o pony hobby závody v Dobřanech, plánované na 30.5.2015, se tyto závody ruší.


Publikováno 25. 5. 2015 9:02

Aktualizace pravidel ZČJT a ZČDT 2015

Byla aktualizována pravidla pro letošní ZČJT a ZČDT. Soubory ke stažení:

Pravidla ZČJT - 2015

Pravidla ZČDT - 2015


Publikováno 14. 5. 2015 13:25

Hobby drezury Dobřany

Datum konání: 23. 5. 2015

Pro velký počet přihlášených, se dnes uzavírá startovní listina na hobby drezury v Dobřanech.

Další přihlášky již nepřijímáme.


Publikováno 14. 5. 2015 12:41

Václav Hladík oslaví "60"

Datum konání: 15. 5. 2015

Václav Hladík rozšíří 15.května řady "šedesátníků". Koním a jezdeckému sportu se věnuje již od dětských let.
Největších úspěchů ve své jezdecké kariéře dosahoval s klisnou Galina, kterou si jistě mnozí pamětníci pamatují. Sedlal i mnoho jiných koní - Arka,Vandal,Dobrák, Lyell atd.
Stále aktivně jezdí - i když ne závodně. Poslední dobou se věnuje zejména stavbě parkurů. V mateřském klubu v JK Klatovy - Luby spravuje kolbiště a trénuje.

Do dalších let přejeme pevné zdraví a hodně životního elánu.


Publikováno 14. 5. 2015 12:35

Gratulace pro Susanne Leuchter

Dne 11.5.2015 slaví významné životní jubileum paní Susanne Leuchter. Susanne již dlouhou dobu trvale žije v České republice, ač pochází ze slavného jezdeckého města Cáchy. Tam také pravděpodobně začínala svoji jezdeckou a poté také chovatelskou karieru. V Čechách žije se svým mužem v obci Milevo nedaleko Stříbra, kde chová sportovní koně a provozuje jezdecký sport.

V jezdeckém sportu dosáhla řady úspěchů, zejména s koněm Jaipur, který byl v soutěžích na čas téměř „ nechytatelný“. Ale velmi dobrých výsledků dosahovala i s koňmi Ferrison ,Larisa Sl a dalšími.

Velmi úspěšný je také její chov koní, ať se jedná o dovoz hřebců ( Prinz Conde), nebo chov sportovních koní , kteří se dodnes zúčastňují parkurů do stupně T. Rovněž dosáhla řady úspěchů s mladými koňmi na výstavách hříbat v Čechách i v Německu a na soutěžích ve skoku ve volnosti pro mladé koně. Všichni jistě znají její obchod s jezdeckými potřebami Hippo shop SL, který provozuje v obci Milevo. Je velkou příznivkyní jezdeckého sportu dětí a mládeže,který ochotně podporuje formou věcných cen. Přejeme pevné zdraví, spoustu elánu a doufáme, že se s ní a jejím manželem budeme ještě dlouho setkávat na všech chovatelských i jezdeckých akcích po celé republice. Za celou ZPČ oblast ČJF přeje OV ZČO ČJF.

Informace ke stažení ZDE


Publikováno 8. 5. 2015 10:35

Závody Tachov Oldřichov

Datum konání: 16. 5. 2015

Při jezdeckých závodech dne 16.5. v Tachově Oldřichově se budou konat první " Pony games" v ZPČ oblasti. Pro nejmenší děti budou připraveny soutěže zručnosti s vodičem, samostatně..... Vše bude probíhat jako ukázka v přestávkách mezi oficielními parkury.

V případě zájmu kontaktujte Ing. V. Lhotákovou na tel. 725 745 018


Publikováno 8. 5. 2015 10:30

Významné životní jubileum slaví pan Josef Schneider

Datum konání: 2. 5. 2015

2.května slaví 75.narozeniny velký sportovec, chovatel, ale hlavně majitel úspěšných parkurových koní pan Josef Schneider!

Pan Schneider se celý život věnuje sportu. Do 50 let to bylo hlavně vzpírání, ale pak se v jeho životě objevila nová vášeň - koně. A tak je tomu dodnes. Co začalo jedním koněm se postupně rozrostlo až na současných asi 30 koní.

Prvním z úspěšných koní v životě pana Schneidera, na kterém také sám občas závodil, byl Laos. Ze začátku spolupracoval s manžely Daňkovými, posledních 10 let pak jeho tým tvoří jezdci Jan Štětina a Jiří Luža. Součástí veleúspěšného týmu je i trenér pan Jaroslav Jindra.

Když zmiňujeme úspěšné koně pana Schneidera, nemůžeme zapomenout na Ronalda-S, s kterým se Jiří Luža zúčastnil i Mistrovství Evropy a který byl také vyhlášen nejlepším koněm roku v České republice. Určitě je třeba také zmínit koně Sherlock Holmes-S, Very Easy-S, Rico-S nebo Land Rebel-S.

V posledních letech se pan Schneider hodně zaměřil na výcvik mladých koní a jejich následné předvádění na kolbišti /kterého je také sám týden co týden na všech závodech osobně přítomen/ a i tady jeho přístup nese ovoce - připomeňme třeba vítěze KMK Zenta-S.

Přejeme vše nejlepší, ještě mnoho dalších skvělých koní a hlavně pevné zdraví! :)


Publikováno 1. 5. 2015 10:36


Menu

INZERCE

Sportovní stáj Dajbych Trnová přijme ošetřovatele/ošetřovatelku koní, případně pracovního jezdce, pro práci v Trnové, Plzeň – sever. Nástup možný od 1. 3. 2019. Vaše nabídky prosím zasílejte na mailovou adresu: petr.dajbych@dajbych.cz

DROBNÁ UPOZORNĚNÍ

Vloženy dokumenty k
konferenci ČJF 2019

KALENDÁŘ PO ČJF - 2019

V sekci "Kalendář" je vložen aktualizovaný přehled závodů a ostatních akcí na rok 2019.

Oficiální kalendář ČJF (JIS)

ZZVJ TERMÍNY 2019

1.4.2019 Svržno
27.4.2019 Krutěnice
18.5.2019 Plzeň-Bory
3.7.2019 Svržno
29.9.2019 Svržno
Více info ZDE

POPDPORA Z PROSTŘEDKŮ PO

Podpora z prostředků Plzeňské oblasti pro rok 2019.

Příspěvky PO 2019 ke stažení

REKLAMA NA TOMTO WEBU

Plzeňská oblast nabízí inzertní prostor na tomto webu. Výtěžek z těchto prostředků je určen na podporu dětí a mládeže v Západočeské oblasti. Stáhněte si nové podmínky pro rok 2017.
Klikněte pro více informací
Reklama na webu PO 2017.pdf

FACEBOOK

fb.png

POZVÁNKY, AKCE, TIPY

Organizujete v naší oblasti nějakou zajímavou jezdeckou akci pod hlavičkou ČJF? Pak nám pošlete pozvánku nebo článek (fotografie), rádi vše zajímavé o akcích kolem koní v naší oblasti zveřejníme.
palecek.jan@tiscali.cz
admin

SPOLUPRACUJEME

Patricie Mazuchová, Photography
 
http://pm-foto.webnode.cz/

 

Vyhledat v textu

PLZEŇSKÁ JUMP TOUR 2019

Seriál je společným projektem ČJF a pořadatelů závodů v Západočeské oblasti ČJF. Cílem tohoto seriálu kvalifikačních kol a jednoho finále je zvýšení atraktivity parkurového ježdění v rámci Západočeské oblasti ČJF. Dále jen ZČJT.
PJT 2019
archiv  2018 2017 2016 2015
2014 2013 2012  

PLZEŇSKÁ DRESSAGE TOUR 2019

Seriál je společným projektem ČJF a pořadatelů drezurních závodů v Západočeské oblasti České jezdecké federace. Cílem tohoto seriálu kvalifikačních kol a jednoho finále je zvýšení atraktivity drezurního ježdění v rámci Západočeské oblasti ČJF.
PDT 2019
archiv  2018 2017 2016 2015
  2014      

KLATOVSKÝ POHÁR 2018

Klatovský pohár pořádá JK Klatovy Luby. Je určen pro děti, juniory a mladé jezdce Západočeské jezdecké oblasti. Do poháru budou zahrnuty výsledky ze všech jezdeckých skokových závodů, pořádaných TJ JK Klatovy Luby. Tyto závody budou pořádány na pískovém kolbišti v Klatovech.
KLATOVSKÝ POHÁR 2019
archiv  2018
2017 2016 2015
2014 2013  2012  

 

Stránka České Jezdecké Federace, Plzeňské oblasti. Informace o pořádání jezdeckých akcí, závodů, hobby závodů.