animaceanimaceanimaceanimace
PLZEŇSKÁ OBLAST ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE
Drobečková navigace

ÚVOD > AKCE > DRESSAGE TOUR

PLZEŇSKÁ DRESSAGE TOUR 2019 - PDT 2019


Seriál drezurních závodů Plzeňské oblasti ČJF

 

 Seriál je společným projektem ČJF a pořadatelů drezurních závodů v Plzeňské oblasti České jezdecké federace. Cílem tohoto seriálu kvalifikačních kol a jednoho finále je zvýšení atraktivity drezurního ježdění v rámci Plzeňské oblasti ČJF.

 

1. VÝSLEDKY PONY TOUR

Pořadí Jméno 1 2 3 4 5 Celkem
1  KODADOVÁ D. 18 18 12 9 16 73
2  KODADOVÁ S. 14 20 16 18 x 68
3  GREENIDGE L.A. 18 20 x x x 38
4  LAHODNÁ J. 20 14 x x x 34
4  DIVIŠOVÁ A. 20 14 x x x 34
5  KNOROVÁ A. 16 16 x x x 32
6  JANOUŠKOVÁ V. 18 12 x x x 30
7  ABTOVÁ A. 20 x x x x 20
8  TICOVÁ N. 16 x x x x 16
9  PÍŠOVÁ S. 10 x x x x 10
9  KAŠPAROVÁ T. 10 x x x x 10
Výsledky jednotlivých kol ZDE

 

2. VÝSLEDKY BRONZE TOUR (do 18 let)

Pořadí Jméno 1 2 3 4 5 Celkem
1  KNOROVÁ A. 18 20 20 20 18 96
2  JOHÁNKOVÁ K. 16 18 12 18 x 64
3  JOHÁNKOVÁ D. 12 16 16 x x 44
4  KODADOVÁ D. 14 14 14 x x 42
5  WEINFURTOVÁ A. 18 20 x x x 38
6  BOBKOVÁ P. 18 16 x x x 34
7  PIVOŇKOVÁ K. 14 10 x x x 24
8  WIMROVÁ K. 20 x x x x 20
9  STEINEROVÁ V. 16 x x x x 16
9  ŘEŽÁBKOVÁ K. 16 x x x x 16
10  BALOUNOVÁ K. 14 x x x x 14
Výsledky jednotlivých kol ZDE

  

3. VÝSLEDKY SILVER TOUR

Pořadí Jméno 1 2 3 4 5 Celkem
1  ŠŮLOVÁ E. 20 18 18     56
2  BLÁHOVÁ M. 18 14 5     37
3  ŠVAGROVÁ M. 16 12 8     36
4  GRUBER L. 4 10 16     30
5  ŠTYCHOVÁ H. 12 16 x     28
6  KRHOUNKOVÁ S. 14 9 x     23
7  HAVLENOVÁ E. 20 x x     20
8  JEŽEK M. 10 6 x     16
8  LAIEROVÁ D. 7 8 1     16
9  BORČOVÁ R. 5 9 x     14
9  ŽIŽKOVÁ L. 14 x x     14
10  JEŽKOVÁ Z. 12 x x     12
11  POLÁČKOVÁ E. 10 x x     10
12  BLOVSKÁ L. 6 3 x     9
13  BACILKOVÁ P. 8 x x     8
14  Bc.JEŽKOVÁ A. 7 x x     7
15  Bc. KORNALÍKOVÁ M. 4 x x     4
16  Mgr. HONZOVÁ J. 2 x x     2
Výsledky jednotlivých kol ZDE

 

4. VÝSLEDKY GOLD TOUR

Pořadí Jméno 1 2 3 4 5 Celkem
1  SAFRONOVÁ T. 18 18 20     56
2  KLAUZOVÁ L. 20 20 14     54
3  BROŽOVÁ K. 16 12 9     37
4  PETROVÁ M. 12 10 12     34
5  KODADOVÁ N. 14 9 x     23
6  VÍTOVÁ A. 14 8 x     22
7  FRANCOVÁ T. 18 x x     18
8  KARASOVÁ 16 x x     16
8  PŘÍVĚTIVÁ V. 16 x x     16
9  BODNÁROVÁ E. 10 x x     10
Výsledky jednotlivých kol ZDE

 

PRAVIDLA PLZEŇSKÉ DRESSAGE TOUR 2019 (PDT)

 

I. SPORTOVNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY

 1. PDT je vypsána do ČTYŘ Tour:

 

1. PONY TOUR – drezura stupně Z kvalifikační kola: jakákoli platná úloha na stupni Z, finále: DÚ-A (2018)
    * přístupno pouze pro pony
2. BRONZE TOUR – drezura stupně Z kvalifikační kola: jakákoli platná úloha na stupni Z, finále: DÚ-A (2018)
    * přístupno pro jezdce do 18 let včetně
3. SILVER TOUR – drezura stupně L kvalifikační kola: jakákoli platná úloha na stupni L, finále: DD (2018)
    * přístupno pro všechny jezdce
4. GOLD TOUR – drezura stupně S jakákoli platná úloha na stupni S, finále: JD (2018)
    * přístupno pro všechny jezdce

 

 1. Základní podmínkou uskutečnění seriálu jsou řádně schválené rozpisy a respektování PJS.
 2. Seriál PDT je otevřen pro registrované jezdce a koně všech oblastí ČJF. Zahraniční jezdci se
  mohou zúčastnit, avšak bez možnosti získávat body.
 3. V kvalifikačních kolech PDT a v kole finálovém může jezdec startovat s více koňmi, ale do
  výsledku PDT se jezdci počítá nejlepší výsledek. Dvojice (jezdec + kůň) se může účastnit PDT
  pouze v jedné kategorii. Výjimkou jsou pony, kteří mohou startovat v PONY TOUR, a pak buď
  v BRONZE TOUR, nebo v SILVER TOUR, nebo v GOLD TOUR. Chce-li jezdec s pony startovat ve
  vyšší kategorii, musí být držitelem licence na velké koně (viz Pravidla pro pony čl. 3.3). Jezdec
  s různým koněm se může účastnit různých kategorií.
 4. V případě, že se jezdec účastní PDT s více koňmi a v různých kategoriích, je povinen před prvním startem v daném ročníku PDT jednoznačně určit, se kterým koněm bude bodovat ve které kategorii. V případě, že s určeným koněm odstartuje následně v jiné kategorii, nemůže za tuto soutěž získat body. Určení koně do kategorie je jezdec povinen uvést v přihlášce, nejpozději však při prezentaci, ve kterých hodlá poprvé bodovat v PDT.
 5. Kvalifikační kola PDT i finále se mohou jet v rámci otevřené soutěže.
 6. Pokud se soutěže zúčastní pouze jeden bodující jezdec do PDT, bude mu připočten plný počet bodů za umístění.
 7. Dvojice, která bojuje o umístění v seriálu PDT, se musí zúčastnit min. dvou kvalifikačních kol a finálového kola.
 8. Při udělování bodů v kvalifikačních kolech jsou při započítávání pořadí vynechávány výsledky
  jezdců nebodujících v PDT. V případě umístění ex aequo získávají jezdci počet bodů
  odpovídající danému umístění.
  Pro celkový výsledek v PDT se započítávají 4 nejlepší výsledky dvojice z kvalifikačních kol a
  výsledek z finálového kola.
 1. Čtení úloh nebo předvádění úloh zpaměti při kvalifikačních kolech i při finále bude dáno rozpisem jednotlivých závodů.
 2. Bodovací tabulka umístění v kvalifikačních kolech PDT:

 

místo

I.

II

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

bodů

20

18

16

14

12

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

 

V případě umístění ex aequo dojde k součtu všech předmětných bodů a vydělení počtem účastníků v tomto součtu.

 

 II. SYSTÉM A PRAVIDLA FINÁLOVÉHO KOLA

 1. Finále se uskuteční při účasti min. 3 jezdců dané kategorie.
 2. Za umístění ve finálovém kole bude ke každému bodujícímu výsledku přičteno 5 bodů.
 3. V případě celkové bodové shody PDT po skončení finálového kola u dvou a
  více jezdců rozhoduje lepší výsledek ve finálovém kole. Pokud by se shoda týkala i finálového kola, jezdci se umístí ex aequo finanční odměna bude za všechna místa ex aequo sečtena a vydělena počtem účastníků v tomto součtu.
 1. Vyhlášení vítězů celoročního seriálu bude probíhat po sečtení bodů následně po dekorování finálového kola, dekorováno bude prvních 5 umístěných v každé kategorii PDT.

III. ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

 

 1. Orgánem schvalujícím pravidla PDT je OV PO ČJF.
 2. Sportovně technické podmínky se řídí platnými předpisy ČJF.
 3. Za průběh kvalifikačních kol a finálového kola zodpovídají hlavní rozhodčí závodů.
 4. Za zpracování výsledků do průběžného žebříčku zodpovídá OV PO ČJF.
 5. Podpora pořadatele finálového kola ze strany PO ČJF činí 2.500,- Kč.
 6. PO ČJF zajistí a dodá šerpy pro první 3 umístěné, floty pro 4. a 5. místo a deky pro vítěze jednotlivých Tour.
 7. Pro vítěze celoročního seriálu přispěje PO ČJF částkou 13.900,- Kč. Tato částka je dělena mezi první 3 umístěné v kategoriích následovně:
PONY TOUR  2.100,- Kč formou věcných cen (800, 700, 600)
BRONZE TOUR  2.100,- Kč formou věcných cen (800, 700, 600)
SILVER TOUR  4.700,- Kč (2400, 1300, 1000)
GOLD TOUR  5.000,- Kč (2600, 1400, 1000)

 

IV. POVINNOSTI JEDNOTLIVÝCH POŘADATELŮ

 1. V rozpisech závodů konkrétně uvést „Tato soutěž je započítávána do seriálu PDT.
 2. Ve startovních listinách a ve výsledkových listinách je pořadatel povinen označit všechny jezdce, kteří se soutěže účastní v rámci PDT.
 3. Výsledkové listiny musí být do týdne po skončení závodů zveřejněny v JIS ČJF.
 4. Vyvěsit při závodech tabulku PDT s průběžnými výsledky.
 5. Propagovat při závodech PDT prostřednictvím hlasatele, v oficiálním programu atd.
 6. Pořadatel nesmí omezovat počet přihlášených jezdců oprávněných bodovat v PDT, pokud podají přihlášku na dané závody v řádném termínu.

 

V. TERMÍNY KVALIFIKAČNÍCH KOL A FINÁLE PDT 2019

 Pořadatelé:

Do PDT jsou zahrnuty veškeré závody uvedené v kalendáři Plzeňské oblastiti pro rok 2019

7. 9. 2019  Svržno -  FINÁLE PDT

 

Pravidla PDT 2019 ke stažení ZDE

 

 ARCHÍV PDT 2018

ARCHÍV PDT 2017       -              ARCHÍV ZČDT - 2016

 ARCHÍV ZPČDCH - 2015   -   ARCHÍV ZPČDCH - 2014

Menu

INZERCE

Sportovní stáj Dajbych Trnová přijme ošetřovatele/ošetřovatelku koní, případně pracovního jezdce, pro práci v Trnové, Plzeň – sever. Nástup možný od 1. 3. 2019. Vaše nabídky prosím zasílejte na mailovou adresu: petr.dajbych@dajbych.cz

DROBNÁ UPOZORNĚNÍ

 Navštivte web ČJF
 sekce plzeňská oblast

ZZVJ TERMÍNY 2019

1.4.2019 Svržno
27.4.2019 Krutěnice ZRUŠENO
18.5.2019 Plzeň-Bory
3.7.2019 Svržno
29.9.2019 Svržno
Více info ZDE

POPDPORA Z PROSTŘEDKŮ PO

Podpora z prostředků Plzeňské oblasti pro rok 2019.

Příspěvky PO 2019 ke stažení

REKLAMA NA TOMTO WEBU

Plzeňská oblast nabízí inzertní prostor na tomto webu. Výtěžek z těchto prostředků je určen na podporu dětí a mládeže v Západočeské oblasti. Stáhněte si nové podmínky pro rok 2017.
Klikněte pro více informací
Reklama na webu PO 2017.pdf

FACEBOOK

fb.png

POZVÁNKY, AKCE, TIPY

Organizujete v naší oblasti nějakou zajímavou jezdeckou akci pod hlavičkou ČJF? Pak nám pošlete pozvánku nebo článek (fotografie), rádi vše zajímavé o akcích kolem koní v naší oblasti zveřejníme.
palecek.jan@tiscali.cz
admin

SPOLUPRACUJEME

Patricie Mazuchová, Photography
 
http://pm-foto.webnode.cz/

 

Vyhledat v textu

KALENDÁŘ PO ČJF - 2019

V sekci "Kalendář" je vložen aktualizovaný přehled závodů a ostatních akcí na rok 2019.

Oficiální kalendář ČJF (JIS)

PLZEŇSKÁ JUMP TOUR 2019

Seriál je společným projektem ČJF a pořadatelů závodů v Západočeské oblasti ČJF. Cílem tohoto seriálu kvalifikačních kol a jednoho finále je zvýšení atraktivity parkurového ježdění v rámci Západočeské oblasti ČJF. Dále jen ZČJT.
PJT 2019
archiv  2018 2017 2016 2015
2014 2013 2012  

PLZEŇSKÁ DRESSAGE TOUR 2019

Seriál je společným projektem ČJF a pořadatelů drezurních závodů v Západočeské oblasti České jezdecké federace. Cílem tohoto seriálu kvalifikačních kol a jednoho finále je zvýšení atraktivity drezurního ježdění v rámci Západočeské oblasti ČJF.
PDT 2019
archiv  2018 2017 2016 2015
  2014      

KLATOVSKÝ POHÁR 2018

Klatovský pohár pořádá JK Klatovy Luby. Je určen pro děti, juniory a mladé jezdce Západočeské jezdecké oblasti. Do poháru budou zahrnuty výsledky ze všech jezdeckých skokových závodů, pořádaných TJ JK Klatovy Luby. Tyto závody budou pořádány na pískovém kolbišti v Klatovech.
KLATOVSKÝ POHÁR 2019
archiv  2018
2017 2016 2015
2014 2013  2012  

 

Stránka České Jezdecké Federace, Plzeňské oblasti. Informace o pořádání jezdeckých akcí, závodů, hobby závodů.