animaceanimaceanimaceanimace
PLZEŇSKÁ OBLAST ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE
Drobečková navigace

ÚVOD > AKCE > JUMP TOUR

PLZEŇSKÁ JUMP TOUR 2020 - PJT 2020

 

Seriál skokových závodů Plzeňské oblasti ČJF

 

 Seriál je společným projektem ČJF a pořadatelů závodů v Plzeňské oblasti ČJF. Cílem tohoto seriálu kvalifikačních kol a jednoho finále je zvýšení atraktivity parkurového ježdění v rámci Plzeňské oblasti ČJF.

1. VÝSLEDKY PONY TOUR

poř.

 jméno

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

celkem

1

 Kodadová D.

48

17

x

66

x

96 

55 

x

 X

X

X

282

2

 Pěchoučková M.

42

35

x

47

x

67 

x

 X

37

X

228

3

 Rajchmanová Andrea

x

x

x

x

x

41

40

x

56 

X

X

137

4

 Divišová A.

42

x

x

37

x

50 

x

x

 x

X

X

129

5

 Nechutná T.

9

20

x

22

x

31 

x

x

37

X

119

6

 Matalová A.

33

17

x

35

x

 33

x

22

X

X

118

7

 Kodadová S.

23

x

x

25

x

42 

23 

x

X

X

113

8

 Hajšmanová A.

x

x

x

37

x

X

 42

x

33 

X

X

112

9

 Krupičková J.

50

x

x

43

x

x

x

 x

X

X

93

10

 Davídková S.

27

x

x

x

x

 31

X

x

30 

X

X

88

11

 Rydrychová M.

x

x

x

42

x

x

x

x

45 

X

X

87

12

 Kupčíková S.

10

x

x

19

x

 38

X

x

x

18

X

85

13

 Hajšmanová K.

x

x

x

20

x

31 

X

x

 26

X

X

77

14

 Klauzová T.

x

x

x

x

x

38

X

x

x

30

X

68

15

 Zeman J.

x

x

x

x

x

x

48

x

14 

X

X

62

16

 Dohnalová E.

x

x

x

x

x

x

55

x

x

X

X

55

17

 Jílková B.

x

x

x

x

x

x

44

x

x

X

X

44

18

 Janoušková V.

x

x

x

41

x

 X

x

x

X

X

41

19

 Bečvářová H.

x

x

x

x

x

38

X

x

x

X

X

38

20

 Manoušková N.

24

x

x

x

x

X

x

x

X

X

24

21

 Žižková G.

x

x

x

x

x

x

x

x

20

X

X

20

21

 Fajfrlíková V.

x

x

x

x

x

x

x

x

20

x

X

20

22

 Benešová K.

x

x

x

x

x

x

17

x

x

X

X

17


2. VÝSLEDKY BRONZE TOUR

poř.

 jméno

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

celkem

1

 Janoušková V.

x

x

65

x

x

30

x

30 

X

X

X

30

155

2

 Kodadová D.

20

20

x

25

x

 x

34

x

x

X

X

X

X

99

3

 Rajchmanová A.

x

x

x

15

x

28

x

 35

X

X

X

X

78

4

 Mašková Š.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

50

X

X

50

5

 Hrubá K.

x

x

x

x

x

x

34

x

 x

X

X

X

X

34

6

 Dajbychová S.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

13

X

X

13

7

 Nechutná E.

x

x

x

x

x

x

x

x

10

X

x

x

x

10

 

3. VÝSLEDKY SILVER TOUR

poř.

 jméno

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

celkem

1

 Jakubcová T.

30

54

x

26

x

 x

119

x

13

141

X

X

383

2

 Pospěch D.

38

42

x

x

x

 x

137

x

 36

X

55

29

X

337

3

 Borčová R.

31

31

x

6

x

58

 70

 x

12

X

X

X

208

4

 Kolísková K.

x

47

x

x

x

31

x

28 

X

50

X

X

199

5

 Kodadová N.

36

18

x

26

x

 x

43

 56

 X

8

X

X

X

187

6

 Egrová N.

x

x

x

x

x

x

x

85

 X

X

74

X

X

159

7

 Rolínek D.

22

x

x

x

x

x

28 

 50

x

43

X

X

143

8

 Jílková K.

x

x

x

x

x

x

12

19

23 

X

69

X

X

123

9

 Kodadová S.

14

x

x

25

x

 x

19

x

 X

4

58

X

X

120

10

 Rýparová A.

x

x

x

x

x

x

19

90

 X

X

x

X

X

109

11

 Hrachová K.

x

x

42

x

x

x

 45

 X

X

X

X

X

87

12

 Bečvářová H.

x

x

55

x

x

30

x

 X

X

x

X

X

85

13

 Moulisová B.

x

x

x

x

17

x

 23

 X

X

40

X

X

80

14

 Štefanský D.

x

x

x

x

x

x

16

x

16 

X

X

18

26

76

15

 Drtilová K.

x

x

x

x

x

x

x

x

20

X

27

X

X

47

16

 Danková K.

17

x

x

18

x

x

x

 11

X

X

X

X

46

17

 Sedláčková Š.

x

x

x

x

9

x

 23

 X

X

9

X

3

44

18

 Balounová K.

x

5

x

25

x

 x

x

x

 X

X

X

X

12

42

19

 Chadimová K. 

x

x

x

x

20

21

x

 X

X

x

X

x

41

20

 Kozová J.

x

x

x

x

x

x

x

x

10

x

5

20

4

39

21

 Píchová

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

X

10

27

37

22

 Tomíčková Š.

x

x

x

x

x

x

x

36

 X

X

x

x

x

36

23

 Staňková L.

x

x

x

x

8

 x

x

 15

 X

X

X

X

11

34

23

 Hofmeisterová K.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

34

34

24

 Šnoblová N.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

28

X

X

28

25

 Doerová N.

x

x

x

x

x

x

x

x

27

X

X

X

x

27

26

 Třísková K.

x

x

x

x

x

x

x

20

 X

X

x

X

X

20

27

 Šormová M.

x

x

x

x

10

 x

x

x

X

x

X

x

19

28

 Morawetzová J.

x

6

x

x

x

x

x

X

X

8

x

17

29

 Králová J.

x

X

x

X

x

X

x

X

x

X

x

X

14

14

30

 Žižková G.

X

X

X

x

X

x

X

x

X

x

X

9

x

9

31

 Páralová H.

x

x

x

x

7

x

x

 X

X

X

X

x

7

32

 Tichotová N.

x

x

x

x

6

x

x

 X

X

X

X

X

6

33

 Košanová V.

x

x

x

x

x

x

4

x

 X

X

X

X

X

4

34

 Fehnlová K.

x

x

x

x

x

x

x

x

2

x

x

x

X

2

 

4. VÝSLEDKY GOLD TOUR

poř.

 jméno

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

celkem

1

 Štětina J.

x

x

55

x

x

228

X

X

164

X

X

447

2

 Bierhanzlová A.

x

x

28

x

x

84

X

X

110

X

X

222

3

 Hanuščinová M.

x

x

x

x

5

85

33

X

89

X

X

212

4

 Jindra J.

x

x

x

x

x

x

39

168

X

X

x

X

X

207

5

 Štorkán M.

x

40

x

x

x

62 

x

X

X

102

X

X

204

6

 Sabathilová  A.

x

30

x

x

2

63 

x

X

X

90

X

X

185

7

 Refková M.

x

x

x

x

x

x

x

59

X

X

67

X

X

126

8

 Vítovcová K.

x

x

x

x

26

63 

x

27

X

x

X

X

116

9

 Kruegerová K.

x

x

x

x

12

 x

61 

x

X

X

12

X

15

100

10

 Šimečková Z.

x

x

55

x

x

x

X

X

X

4

15

74

11

 Kostová I.

25

30

x

x

11

 x

x

X

X

X

X

X

66

12

 Císařová A.

x

x

x

x

x

x

65

x

X

X

X

x

x

65

13

 Hladíková G.

x

x

x

x

11

36 

x

X

X

X

X

17

64

14

 Jančová k.

15

x

38

x

x

x

X

X

X

X

x

53

15

 Sušánková J.

x

x

13

x

x

x

33

X

X

X

X

46

16

 Janča V.

x

x

x

x

x

x

x

x

40

X

X

X

X

40

17

 Zahoř J.

x

11

20

x

x

 x

8

X

X

X

X

X

39

18

 Lužová K.

x

x

x

x

x

x

x

36

X

X

X

X

X

36

19

 Macháčková L.

13

9

x

x

3

10

X

X

X

X

X

35

20

 Vladařová L.

x

x

x

x

x

x

15

x

18

X

X

x

X

33

21

 Rédl V.

12

x

x

x

x

 x

x

7

X

X

2

x

30

22

 Kohoutová J.

x

x

x

x

13

11

X

X

X

X

X

24

23

 Štajdl K.

x

x

x

x

x

x

13

x

9

X

X

X

X

22

24

 Luža J.

x

x

x

x

x

x

x

20

X

X

X

X

X

20

25

 Valdmanová J.

x

x

20

x

x

x

X

X

X

X

X

20

25

 Havlíčková J.

x

x

x

x

13

x

 X

X

X

X

X

13

26

 Mládková D.

x

x

x

x

x

x

x

5

8

X

X

X

X

13

26

 Šíma J.

x

x

x

x

4

x

 X

X

X

X

X

4

27

 Daňková D.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

3

 

Celkový přehled jednotlivých kol JT 2020

 1. 16.5 - 17.5. - Svržno  2. 30.5. - Tachov
 3. 30.5. - Martinice  4. 23.-3.6. - Svržno
 5. 6.6. - Klatovy  6. 17.6. - Svržno
 7. 20.-21. - Klatovy  8. 23.-28.6. Martinice pony + MJP
 10. 4.-5.7. Slavia VŠ Plzeň  11. 6.7.Svržno
 11. 16,-19,7, Martinice  12. 6.8. Domažlice
 13. 15.8. Klatovy  


PRAVIDLA PLZEŇSKÉ JUMP TOUR 2020 (PJT)

I. Sportovně technické podmínky

 1. PJT je vypsána ve čtyřech kategoriích:
1. Pony Tour  parkur stupně ZP,ZLP,LP,SP,STP (přístupno pro pony)
2. Bronze Tour  parkur stupně Z,ZL,L,S (přístupno pro jezdce do 14 let včetně)
3. Silver Tour

 parkur stupně ZL,L,S,ST,T (přístupno pro jezdce do 21 let včetně)

4. Gold Tour

 parkur stupně L,S,ST,T (přístupno pro seniory od 22 let)

 

 1. Základní podmínkou uskutečnění seriálu jsou řádně schválené rozpisy s respektováním PJS
 2. Seriál je přístupný všem jezdcům s platnou licencí ČJF z Plzeňské oblasti.
 3. V jedné soutěži PJT může bodovat jezdec jen s jedním koněm, a to vždy  s tím, který má ve výsledkové listině lepší umístění.
 4. Jezdci PO jsou přihlášeni automaticky do kategorie, do které spadají věkově. V jednom kole (závody) PJT může jezdec bodovat ve všech soutěžích. Na vícedenních závodech (3,4 a vice dní) budou vždy označeny soutěže, které se do PJT započítávají.
 1. Za umístění v jednotlivých kvalifikačních kolech získávají jezdci počet bodů podle následujících tabulek:

 

V parkurech stupně ZP, Z, ZLP, ZL

místo

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

     

bodů

15

12

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

     

 

V parkurech stupně LP, L,L**, S*

místo

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

bodů

20

15

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

 

V parkurech stupně SP,STP,S, ST*, ST**,T*

místo

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

bodů

25

20

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

 

V případě, že bude v soutěži menší počet startujících než 15, budou udělovány body adekvátně nižší podle počtu startujících. Například při 10 startujících obdrží vítěz 10 bodů. Netýká se „Pony Tour" a „Bronze Tour".

V případě, že jezdec dosáhne umístění s výsledkem 0 tr.b., bude mu k dosaženému počtu bodů připočteno 5 bodů.

 1. Ve stylových soutěžích v kategorii Pony Tour, Bronze Tour, Silver Tour bude připočteno každému bodujícímu k výsledku 10 bodů bez zohlednění parkurů bez trestných bodů.
 2. Při udělování bodů jsou při započítávání pořadí vynechávány dvojice nestartující v rámci PJT. V případě umístění ex aequo se body dělí rovným dílem. Pokud bude u umístěných, započítávajících se do PJT, větší rozdíl v umístění než 3 místa, bude dvojici započten až následující počet bodů.
 3. Pro celkový výsledek v PJT se započítávají všechny výsledky.

 

II. Systém a pravidla finálového kola PJT

Jezdci se započítávají výsledky v průběhu celého roku.

Vyhodnoceno bude 5 nejlepších jezdců v každé kategorii a to na Galavečeru PJO.

V případě rovnosti bodů na prvních 5 místech rozhoduje umístění v nejvyšších soutěžích v dané kategorii. 

III. Všeobecné údaje

 1. Soutěže zařazené do PJT musí být soutěžemi s vyhodnoceným pořadím na všech místech.
 2. Soutěže azpočítávané do JT musí být "klasické soutěže" tj. čl. 238, na limitovaný čas, návazné rozeskakování, stylové soutěže. 

 

IV. Organizační zajištění

 1. Orgánem schvalujícím pravidla PJT je OV Plzeňské oblasti ČJF.
 2. Sportovně technické podmínky se řídí platnými předpisy ČJF.
 3. Za průběh jednotlivých kol zodpovídají hlavní rozhodčí závodů.
 4. Za zpracování výsledků do průběžného řebříčku zodpovídá pověřený člen OV PO.
 5. Pro vítěze celoročního seriálu přispěje PO částkou 29 600,- Kč, která je dělena v kategoriích:

 

Pony Tour  4 000,- Kč věcné ceny (1000, 900, 800, 700, 600)
Bronze Tour  4 000,- Kč věcné ceny (1000, 900, 800, 700, 600)
Silver Tour  10 800,- Kč (4000, 3000, 2000, 1000, 800)
Gold Tour

10 800,- Kč (4000, 3000, 2000, 1000, 800) 

Prvních 5 umístěných obdrží šerpy a floty, vítězové deky.

 

V. Povinnosti pořadatelů

 1. V rozpisech vícedenních (3-4) závodů konkrétně uvést: Tato soutěž je započítávána do seriálu PJT.
 2. Výsledkové listiny musí být do týdne zpracovány.
 3. Propagovat PJT na závodech.

 

VI. Kvalifikační kola:

Do PJT 2020 jsou zahrnuty všechny závody uvedené v kalendáři Plzeňské oblasti pro rok 2020 i v případě nevypsání soutěží pro všechny kategorie (např. bez Pony Tour a pod.).

 

Pravidla PJT pro rok 2020 ke stažení ZDE

 

Schváleno OV PO

 

ARCHÍV - PJT 2018   -    ARCHÍV - PJT 2019

ARCHÍV - PJT 2017    -   ARCHÍV - ZČJT 2016

ARCHÍV - ZČJT 2015   -   ARCHÍV - ZČJT 2014

ARCHÍV - ZČJT 2013   -   ARCHÍV - ZČJT 2012

Menu

FORMULÁŘE

Formulář pro kvalifikaci na MČR 2020 ZDE

DROBNÁ UPOZORNĚNÍ

 Navštivte web ČJF
 sekce plzeňská oblast

ZZVJ TERMÍNY 2019

1.4.2019 Svržno
27.4.2019 Krutěnice ZRUŠENO
18.5.2019 Plzeň-Bory
3.7.2019 Svržno
24.8.2019  Štěnovický Borek ZRUŠENO
28.9.2019 Svržno - ZMĚNA!
Více info ZDE

POPDPORA Z PROSTŘEDKŮ PO

Podpora z prostředků Plzeňské oblasti pro rok 2020.

Příspěvky PO 2020 ke stažení

REKLAMA NA TOMTO WEBU

Plzeňská oblast nabízí inzertní prostor na tomto webu. Výtěžek z těchto prostředků je určen na podporu dětí a mládeže v Západočeské oblasti. Stáhněte si nové podmínky pro rok 2017.
Klikněte pro více informací
Reklama na webu PO 2017.pdf

FACEBOOK

fb.png

POZVÁNKY, AKCE, TIPY

Organizujete v naší oblasti nějakou zajímavou jezdeckou akci pod hlavičkou ČJF? Pak nám pošlete pozvánku nebo článek (fotografie), rádi vše zajímavé o akcích kolem koní v naší oblasti zveřejníme.
palecek.jan@tiscali.cz
admin

SPOLUPRACUJEME

Patricie Mazuchová, Photography
 
http://pm-foto.webnode.cz/

 

Vyhledat v textu

KALENDÁŘ PO ČJF - 2020

Oficiální kalendář závodů naleznete v systému JIS. Odkaz níže.

Oficiální kalendář ČJF (JIS)

PLZEŇSKÁ JUMP TOUR 2020

Seriál je společným projektem ČJF a pořadatelů závodů v Západočeské oblasti ČJF. Cílem tohoto seriálu kvalifikačních kol a jednoho finále je zvýšení atraktivity parkurového ježdění v rámci Západočeské oblasti ČJF. Dále jen ZČJT.
PJT 2020
archiv  2019 2018 2017 2016
2015 2014 2013 2012

PLZEŇSKÁ DRESSAGE TOUR 2020

Seriál je společným projektem ČJF a pořadatelů drezurních závodů v Západočeské oblasti České jezdecké federace. Cílem tohoto seriálu kvalifikačních kol a jednoho finále je zvýšení atraktivity drezurního ježdění v rámci Západočeské oblasti ČJF.
PDT 2020
archiv  2019 2018 2017 2016
  2015 2014    

KLATOVSKÝ POHÁR 2020

Klatovský pohár pořádá JK Klatovy Luby. Je určen pro děti, juniory a mladé jezdce Západočeské jezdecké oblasti. Do poháru budou zahrnuty výsledky ze všech jezdeckých skokových závodů, pořádaných TJ JK Klatovy Luby. Tyto závody budou pořádány na pískovém kolbišti v Klatovech.
KLATOVSKÝ POHÁR 2020
archiv  2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013 2012
Stránka České Jezdecké Federace, Plzeňské oblasti. Informace o pořádání jezdeckých akcí, závodů, hobby závodů.