animaceanimaceanimaceanimace
PLZEŇSKÁ OBLAST ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE
Drobečková navigace

ÚVOD > AKTUALITY

AKTUALITY


Štítky:

Novější 1 3 28 54 81

Životní jubileum Augustin Sviták

Sviták foto.jpegDne 16. listopadu 2021 se dožívá 80. let pan Augustin Sviták. Jmenovaný je dlouholetým členem ČJF, bývalý aktivní jezdec, národní skokový rozhodčí, předseda a zakladatel TJ Jezdecké společnosti Kdyně, trenér, úspěšný chovatel. Je to velmi výrazná jezdecká osobnost v rámci celé ČJF. OV přeje jubilantovi hodně zdraví a životní svěžesti. Zároveň letos oslaví TJ Jezdecká společnost Kdyně 50 let od svého založení.


Autor: Ing. Jan Paleček, sekretář OV PO Publikováno 18. 11. 2021 18:15

Výzva k přihlášce pořadatelů kvalifikací KMK 2022

Vážení pořadatelé, prosíme zájemce o pořádání kvalifikací KMK 2022 ve skocích a drezuře, aby se do 15. listopadu hlásili na mail ASCHK: info@aschk.cz s uvedením požadovaných termínů, raději pište více možností. 

Pro skoky jsou upřednostňované dny úterý, středa a je třeba dávat pozor na termínové kolize s ČSP a všemi skokovými MČR. Hned po výše uvedeném termínu budou pořadatelé vybráni pracovní komisí KMK a účastníci řízení obeznámeni s výsledkem, aby bylo možné závody zadat do JIS. 

Prosíme zájemce o pořádání, aby si důkladně prostudovali závazné podmínky v příloze ZDE.

Za pracovní komisi KMK Mgr. Kateřina Hanušová


Autor: Ing. Jan Paleček, sekretář OV PO Publikováno 26. 10. 2021 17:10

On – line seminář drezurních rozhodčích a zájemců o drezuru

Pořadatel – Česká jezdecká federace ve spolupráci s drezurní komisí ČJF v roce 2021.
Organizačně zajišťuje Karlovarská oblast ČJF.
Přihlášky přes JIS –v sekci vzdělávání.
Školení bude zajištěno přes Microsoft Teams, přihlášení budou informováni emailem
V termínu 10.11.2021 bude školení rozhodčím zapsáno v JIS jako dvouleté školení „TT“


Školitel: ing. Gabriela Valeriánová FEI 4*


Termíny školení on-line

termín téma školení čas
5.10.2021 rozhodování drezurních úloh stupně „Z“ – „S“, změny v rozhodování dětí  18,00
27.10.2021 rozhodování drezurních úloh stupně „ST – „T“ 18,00
10.11.2021 rozhodování drezurních úloh stupně „TT“ 18,00
30.11.2021 rozhodování drezurních úloh volná sestava 18,00


Program školení
Teoretická část:
V termínu 5.10.2021 bude část školení zaměřena na hodnocení drezurních úloh Z a L pro kategorii děti. Jedná se o hodnocení podle FEI, kde je samostatný protokol pro hodnocení kvality předvedené úlohy.


Praktická část:
- sjednocení pohledu rozhodčích v posuzování jednotlivých cviků
- dle videí z Clip my Horse odpovídajících stupňům obtížnosti daného školení
- diskuse k jednotlivým cvikům a správné známkování včetně zápisu komentářů


Celý dokument ke stažení ZDE


Autor: Autor: Ing. Jan Paleček, sekretář OV PO Publikováno 9. 9. 2021 18:05

Zpráva z MČR děti junioři skoky, Chuchle Arena Praha

Ve dnech 26. - 29.8.2021 proběhlo MČR v parkurovém skákání dětí a juniorů v Praze Velké Chuchli.

Za oblast se zúčastnila početná ekipa.

Děti jednotlivci J.Krupičková    Eberlina  Stáj Smaha Dýšina

Děti družstva    A. Hajšmanová     Amizar

                          A.Rajchmanová    Narcos

                          D.Kodadová          Crouch

                          J.Krupičková        Htadermie

Vzhledem ke zkušenostem děvčata překonala parkury dvoukolové soutěže velmi dobře. První kolo se nevydařilo A.Hajšmanové s Amizarem, která se však ve druhém kole velmi polepšila, stejně tak se ve druhém kole polepšila D.Kodadová s Crouchem, standartní výsledek předvedla A.Rajchmanová s Narcosem a velmi dobře absolvovala ( bez tr.b.) parkury J.Krupičková s Htadermie.Družstvo nakonec skončilo na 9.místě z 15.

V jednotlivcích, v kategorii dětí , absolvovala J.Krupičková s Eberlinou první dvě kola bez trestných bodů a třetí kolo pouze s jednou chybou. Ze tří kol byla pouze jedna dvojice bez trestných bodů. Se 4 tr.b. dalších 8 dvojic. J.Krupičková skončila na svém prvním MČR ( včetně pony) na pěkném 9.místě.

Mladší junioři jednotlivci  S.|Dajbychová       Eolita                   Ing.P.Dajbych

                                             K.Jílková      Buggyny,Quentina H  JK Kontur Hunčice

                                             A.Rýparová  Genie                             JK Plzeň

                                             K.Kolísková Indigo F,Jasper Gold   JK Staré Sedlo

Všechna děvčata předvedla na těžkých kurzech belgického stavitele velmi pěkné výkony.

Nejlépe skončila S. Dajbychová s Eolitou, která absolvovala 3 kola bez tr.b. a po rozeskakování skončila na dekorovaném 5.místě. K. Jílková s Buggynou absolvovala celkem s 8 tr.b. a obsadila  8. místo, 11. místo se stejným výsledkem obsadila A. Rýparová s Genií. K. Kolísková horším třetím kolem obsadila 16. místo.

Starší junioři jednotlivci   Š. Tomíčková    Tara FG                     JK Plzeň

                                             N. Egrová          Balotelli                     JK Plzeň

                                             T. Jakubcová    Hello Glasgow           JK Tachov

Nejlepšího umístění dosáhla T. Jakubcová Hello Glasgow, která absolvovala celkem s 12 trestnými body velmi těžké parkury belgického stavitele po dlouhé pauze po zranění.

Š. Tomíčková dokončila na 14. místě a N. Egrová do třetího kola nenastoupila.

V kategorii družstev juniorů byla za oblast vyslána 3 družstva(letos poprvé byla tato možnost). Některé dvojice bohužel nezastihlo MČR v optimální formě ( nervozita apod.). Třetí družstvo nedokončilo hned první kolo ( V. Janoušková Darcosini vyl., S. Kodadová Luis Vuiton vyl., Š. Sedláčková Anna – Bell vyl., pouze J. Kozová Fortuna 0 tr.b.).

Druhé družstvo ve složení jezdkyň JK Plzeň K. Hrubá Caira, A. Rýparová No Fear, K. Třístková Letś Go, N. Egrová Arisca Nata dokončily první kolo se 2 tr.b. za čas.

První družstvo ve složení T. Jakubcová Jeff Davis, Š. Mašková Kairo, S. Dajbychová Allo Allo a V. Bendová Herena dokončily první kola s 1 tr.b. za čas a řadily se tak na přední místa.

Ve druhém kole postavil belgický stavitel velmi technicky náročný parkur, který úspěšně absolvovali pouze jezdci s mezinárodními zkušenostmi. O obtížnosti svědčí to, že v 5 družstvech byli vyloučeni 2 jezdci a tím i celé družstvo ( postupovalo 15 družstev).2.družstvo nakonec skončilo na 8. místě a první na 11. místě.

V otevřených soutěžích na čas měla řada jezdkyň úspěchy na dekorovaných místech.

L** 4.K.Kolísková Indigo F

  1. A. Rýparová Genie

S* 4.Š.Tomíčková  Tara FG

ZL 2. J. Kozová Fortuna

L**  1.J. Kozová   Fortuna

        2. K. Hrubá   Caira

        5. A. Rýparová   No Fear

Poslední šance

        4.T. Jakubcová  Cartano K

  1. K. Kolísková Jasper Gold
  2. K. Hrubá Caira
  3. K. Jílková Quentina H

        S čistým kontem ještě   A.Hajšmanová  Amizar

Děkujeme všem reprezentantům za vzornou reprezentaci.


Autor: Ing. Eva Mentlíková, předseda OV PO Publikováno 1. 9. 2021 11:46

Pozvánka na konferenci Plzeňské oblasti ČJF

V pondělí 20. září 2021 od 17.00 hod. v areálu JK chov koní ve Svržně se koná konference Plzeňské oblasti ČJF. Dle Jednacího a volebního řádu konference oblastí se může konference zúčastnit z každého řádně registrovaného subjektu s počtem členů ČJF do 50 včetně jeden delegát, nad 50 členů ČJF dva delegáti starší 18ti let – počty členů platné k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí předcházejícího konání konference. Konkrétně v naší oblasti mohou mít dva delegáty pouze subjekty MD0015, MD0016, MD0212, MD0222 a MD0224. Delegátem může být buď statutární zástupce subjektu nebo pověřený člen subjektu, který se pověřením prokáže při prezentaci – viz přiložené pověření níže. Žádný delegát nemůže zastupovat jiný subjekt než svůj.

Na konferenci se budou volit delegáti naší oblasti na volební konferenci ČJF, která se bude konat
12.10.2021.


Program konference:
Zahájení a schválení programu
Zpráva předsedkyně o činnosti oblasti
Zpráva předsedkyně o hospodaření oblasti
Volba delegátů na konferenci ČJF
Diskuse
Návrh a schválení usnesení
Závěr
Žádáme všechny subjekty, aby v sobě našly dostatek odpovědnosti, delegáty na konferenci vyslaly
a zajistily tak co největší účast.

Celá pozvánka ke stažení ZDE


V Plzni 23. 8. 2021 Za oblastní výbor:
Jan Paleček – sekretář oblasti


Autor: Ing. Jan Paleček, sekretář OV PO Publikováno 26. 8. 2021 18:03

Pozvánka na školení rozhodčích a hodnotitelů - mladí koně

cjf_logo_official[1].jpgV přiloženém souboru naleznete pozvánku na školení rozhodčích a hodnotitelů.

 

Soubor ke stažení ZDE


Autor: Ing. Eva Mentlíková, předseda OV PO Publikováno 13. 8. 2021 9:59

KURS ROZHODČÍCH pro disciplíny skok a drezura

cjf_logo_official[1].jpgKarlovarská oblast ČJF ve spolupráci s Jezdeckou akademií M.Lázně s,r,o, (akreditované středisko) na základě schválení VV ČJF organizuje kurs rozhodčích v roce 2021 pro disciplíny skok a drezura.
Časový předpoklad:
zahájení kursu: 9.října 2021 (vstupní test)
ukončení kursu : prosinec 2022 (zkouška)
místo konání – Jezdecká akademie Mariánské Lázně s.r.o.
peněžité plnění: 3000,-Kč/kursovné
splatné po potvrzení přihlášky/při min. počtu 10 uchazečů * do uzávěrky v JIS
500,-Kč/zkouška
Splatné při přihlášení na zkoušku – prosinec 2022
Administrativní zajištění:
Vedoucí kursu: Vít Čmolík, sekretář KO ČJF
Lektoři: ing. Jan Metelka, ing. Jan Šíma, ing. Marcela Šímová, Vít Čmolík,
M. Blažek, lékař a veterinář, dále pedagogové vyučující v JA M.Lázně.
Zkušební komise bude navržena v roce 2022.
Přihlášky:
Splnění podmínek dle dokumentu vzdělávání – 21 let, 5 let aktivní licence,
podmínka dosažení výkonnosti bronzový odznak u disciplíny drezura
Sekretář oblastí po schválení OV a příslušné komise disciplíny zadá do JIS
a vygeneruje platební příkaz přihlášenému uchazeči
Každý uchazeč vyplní přihlášku „Kandidát rozhodčího“
Závěrečné ustanovení:
Kurs bude zahájen pouze v případě přihlášení a uhrazení poplatku minimálním
počtem uchazečů podle dokumentu výše uvedeného do dne uzávěrky v JIS
*Dle počtu uchazečů může být upraveno peněžité plnění.

Celá informace ke stažení ZDE ve formátu PDF


Autor: Ing. Eva Mentlíková, předseda OV PO Publikováno 13. 8. 2021 9:57

Oblastní mistrovství v drezuře ve všech kategoriích jezdců 2021

Ve dnech 5.-6.7.2021 se uskutečnilo oblastní mistrovství v drezuře ve všech kategoriích jezdců. Soutěže byly vypsány jako dvoukolové. Velké poděkování patří pořadateli K+K Agro chov koní Svržno.
Kategorie děti
1.S.Davídková Sorpa JK Úslavan Blovice 66,285 %
2.D.Kodadová Top Kornetto JK K+K Svržno 62,885 %
3.T.Nechutná Baylies Spolek Parkur P.Zahoř 57,832 %
Kategorie junioři
1.A.Knorová Carmen Lenka Knorová 66,125 %
2.S.Kodadová Pretty JK K+K Svržno 61,465 %
3.E.Nechutná Nobli Spolek parkur P.Zahoř 58,157 %
Kategorie U 25
1.N.Kodadová Crouch JK K+K Svržno 61,278 %
2.R.Borčová Luis Vuitton JK K+K Svržno 56,988 %
3. jezdkyně se pro poruchu automobilu nemohla zúčastnit.
Kategorie senioři
1.E.Šimková Gilmore JK Staré Sedlo 67,033 %
2.E.Šůlová Rock JK Staré Sedlo 64,455 %
3.L.Klauzová Didel JK Plzeň 63,308 %
4.A.Vítová Clever Kent JS Plzeň Bory 62,768 %
5.M.Šroubková Maharal S.Richtrová 61,308 %
6.M.Leichtová Monty JS Luhov 57,316 %

om drezura děti.jpgom drezury junioři 1.jpg

om drezura junioři.jpgom drezury.jpg


Autor: Ing. Eva Mentlíková, předseda OV PO Publikováno 7. 7. 2021 15:08

Oblastní mistrovství děti na velkých koních, junioři, U 25 a senioři Martinice

Od čtvrtka 24.6. do neděle 27.6. proběhlo v areálu Equitany v Martinicích v rámci memoriálu

J. Papouška oblastní mistrovství v parkurech pro všechny kategorie jezdců.

Děti absolvovaly dvě kola Z a ZL ve čtvrtek, junioři ZL a 115 cm ve čtvrtek a pátek, U 25 pátek

a sobota 115 a 120 cm a senioři dvě kola 130 cm sobota, neděle. Plzeňská oblast zajistila pro vítěze deky, floty, medaile a finanční odměny. Bohužel ne všichni zástupci jednotlivých kategorií z oblasti se mistrovství účastnili, ať již z jakéhokoli důvodu. Parkury maďarské stavitelky byly obtížné, ale velmi dobře skákatelné, o čemž svědčí i výsledky. Ve všech kategoriích bylo i rozeskakování o medaile.

Výsledky OM

Děti

 1. Aneta Hajšmanová           Amizar                              JK Kontur Hunčice

 2. Jana Krupičková              Eberlina                             SS Smaha Dýšina

 3. Davida Kodadová            Jasněnka                            K+K Agro chov koní Svržno

 4. Vikki Konopová              Sirius Black                       JK Tachov Vilémov

    Anna rajchmanová            Narcos                               Jk Šlovice      nedokončila

 

Junioři

1. Veronika Bendová            Herena                               JK Tachov

2. Kateřina Hrubá                 Caira                                  JK Plzeň

3. Anna Rýparová                 No Fear                             JK Plzeň

4. Nicol Egrová                     Balotelli                            JK Plzeň

5. Johanka Kozová                Fortuna                              Stáj Koza Potvorov

6. Štěpánka Tomíčková         Tara FG                             JK Plzeň

7. Karolína Jílková                Quentina H                        JK Kontur Hunčice

8. Šárka Sedláčková              Anna – Bell                        JS Equipol

9. Klára Chadimová               Claudie                              JK Plzeň

 

U25

1. Kateřina Hrachová             Cinderella                          JK Farma Moulisových

2. Daniel Rolínek                   Centramo                           JK Tachov Vilémov

3. Sarah Kodadová                 Luis Vuiton                        K+K Agro chov koní Svržno

4. Renata Borčová                  Blesk                                  K+K Agro chov koní Svržno

 

Senioři

1. Luděk Smaha                      Ilusion                                SS Smaha Dýšina

2. Kamila Jančová                  Cocolina                             Diana Bohemia s.r.o.

3 Petr Dohnal                          Canthaga                            AEG Horse transport

4. Kateřina Lužová                 Letś Go                               JK Plzeň

5. Nikita Kodadová                 Amarillo                             JK K+K Agro chov koní Svržno

6. Jana Kohoutová                  Holčina                                JS Equipol

 

Poděkování patří JS Equitana Martinice za možnost uspořádání OM na tak velkých jezdeckých závodech s mezinárodní stavitelkou parkurů.

 


Autor: Ing. Eva Mentlíková, předseda OV PO Publikováno 30. 6. 2021 13:18

Výzva - Kabina 2021

Národní sportovní agentura zveřejnila na svých stránkách VÝZVU č. 8/2021 Kabina 2021 k investičnímu programu č. 162 51 ROZVOJ MÍSTNÍCH SPORTOVIŠŤ A ZÁZEMÍ – Kabina 2021-2025.

https://agenturasport.cz/dotace/kabina-2021/

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ: 12. 7. 2021 v 9:00 hod.
UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ: 31. 8. 2021 v 17:00 hod.

Bylo by vhodné informovat prostřednictvím oblastních webových stránek subjekty ve Vašich oblastech, protože tato výzva je vhodná k financování modernizace jezdeckých areálů v malých obcích tj. v obcích do 3000 obyvatel.


Autor: Ing. Eva Mentlíková, předseda OV PO Publikováno 30. 6. 2021 8:47

Novější 1 3 28 54 81

Menu

FORMULÁŘE

Formulář pro kvalifikaci na MČR 2020 ZDE

DROBNÁ UPOZORNĚNÍ

 Navštivte web ČJF
 sekce plzeňská oblast

ZZVJ TERMÍNY 2019

1.4.2019 Svržno
27.4.2019 Krutěnice ZRUŠENO
18.5.2019 Plzeň-Bory
3.7.2019 Svržno
24.8.2019  Štěnovický Borek ZRUŠENO
28.9.2019 Svržno - ZMĚNA!
Více info ZDE
 

PODPORA Z PROSTŘEDKŮ PO

Podpora z prostředků Plzeňské oblasti pro rok 2021

Příspěvky PO 2021 ke stažení

REKLAMA NA TOMTO WEBU

Plzeňská oblast nabízí inzertní prostor na tomto webu. Výtěžek z těchto prostředků je určen na podporu dětí a mládeže v Západočeské oblasti. Stáhněte si nové podmínky pro rok 2017.
Klikněte pro více informací
Reklama na webu PO 2017.pdf
 

POZVÁNKY, AKCE, TIPY

Organizujete v naší oblasti nějakou zajímavou jezdeckou akci pod hlavičkou ČJF? Pak nám pošlete pozvánku nebo článek (fotografie), rádi vše zajímavé o akcích kolem koní v naší oblasti zveřejníme.
palecek.jan@tiscali.cz
admin

SPOLUPRACUJEME

Patricie Mazuchová, Photography
 
http://pm-foto.webnode.cz/

 FACEBOOK

 Facebook_New_Logo_(2015).svg.png

Vyhledat v textu

KALENDÁŘ PO ČJF - 2020

Oficiální kalendář závodů naleznete v systému JIS. Odkaz níže.

Oficiální kalendář ČJF (JIS)

PLZEŇSKÁ JUMP TOUR 2020

Seriál je společným projektem ČJF a pořadatelů závodů v Západočeské oblasti ČJF. Cílem tohoto seriálu kvalifikačních kol a jednoho finále je zvýšení atraktivity parkurového ježdění v rámci Západočeské oblasti ČJF. Dále jen ZČJT.
PJT 2021
archiv  2020 2019 2018 2017
2016 2015 2014 2013
2012      

PLZEŇSKÁ DRESSAGE TOUR 2020

Seriál je společným projektem ČJF a pořadatelů drezurních závodů v Západočeské oblasti České jezdecké federace. Cílem tohoto seriálu kvalifikačních kol a jednoho finále je zvýšení atraktivity drezurního ježdění v rámci Západočeské oblasti ČJF.
PDT 2021
archiv  2020 2019 2018 2017
  2016 2015 2014  

KLATOVSKÝ POHÁR 2020

Klatovský pohár pořádá JK Klatovy Luby. Je určen pro děti, juniory a mladé jezdce Západočeské jezdecké oblasti. Do poháru budou zahrnuty výsledky ze všech jezdeckých skokových závodů, pořádaných TJ JK Klatovy Luby. Tyto závody budou pořádány na pískovém kolbišti v Klatovech.
KLATOVSKÝ POHÁR 2021
archiv  2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014 2013
2012      
Stránka České Jezdecké Federace, Plzeňské oblasti. Informace o pořádání jezdeckých akcí, závodů, hobby závodů.