animaceanimaceanimaceanimace
PLZEŇSKÁ OBLAST ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE
Drobečková navigace

ÚVOD > AKTUALITY

AKTUALITY


Novější 1 3 27 52 78

Výklad pravidel - přihlášení na závody po zrušení jiných závodů kvůli počasí

cjf_logo_official[1].jpgVV ČJF vydal závazný výklad z pravidel týkající se přihlašování na závody, který umožňuje dohlášení dvojicím Sportovec/kůň na již zahájené závody po termínu uzávěrky v případě, že jsou původní závody, na které byla dvojice přihlášena zrušeny v důsledku nepředvídatelných okolností.

Více v odkaze ZDE


Autor: Ing. Jan Paleček, sekretář OV PO Publikováno 26. 6. 2020 10:22

Pozvánka na Memoriál Jana Stronera

Pozvánka na Memoriál Jana Stronera.pngV přiloženém souboru naleznete pozvánku a na jezdecké závody.

 

Pozvánka na Memoriál Jana Stronera.png


Autor: Ing. Jan Paleček, sekretář OV PO Publikováno 18. 6. 2020 12:37

KURZY JEZDECTVÍ NA JEZDECKÉ AKADEMII MARIÁNSKÉ LÁZNĚ PODZIM 2020

Zahájení kurzu Instruktor jezdectví a Trenér II. třídy v jezdectví podzim 2020 v akreditovaném středisku v Mariánských Lázních bude v sobotu 3. 10. 2020. Ukončení kurzu instruktora předpokládáme nejpozději k 13. 12. 2020, kurz pro trenéry bude ukončen do 28. 2. 2021. Přihlášky přes JIS do 25.9.2020, formulář přihlášky bude vyplněn při zahájení kurzu

Více informací v přiloženém souboru ZDE


Autor: Ing. Jan Paleček, sekretář OV PO Publikováno 14. 6. 2020 11:43

Pozvání na Roadshow Národní sportovní agentury

04_Roadshow_Plzen_rgb[4].jpg

Dovolte mi co nejsrdečněji Vás pozvat na Roadshow Národní sportovní agentury, která se koná v Plzni dne 20.3.2020 od 13,00 hod. v prostorách Parkhotelu congress center Plzeň.

Pozvánka ke stažení ZDE


Autor: Ing. Jan Paleček, sekretář OV PO Publikováno 4. 3. 2020 8:40

Elektronická evidence tržeb u TJ, SK?

image001.jpgV poslední době velmi často slýcháme o tzv. Elektronické evidenci tržeb (EET). Je si potřeba položit otázku, zda se zákon o evidenci tržeb dotýká také ekonomické činnosti TJ a SK? Dovolujeme si Vám předložit částečně upravený text autorů ing. Jaroslava Chvalného a ing. Veroniky Nešpůrkové z Pražské tělovýchovné unie, který by měl sloužit k základní orientaci v této problematice.

Parlament ČR schválil v březnu 2016 zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, jenž nabývá účinnosti 1. 12. 2016. Účelem tohoto zákona je ve 4 postupných fázích podrobit tržby poplatníků daně z příjmů fyzických osob a daně z příjmu právnických osob, které splňují stanovené formální náležitosti, elektronické evidenci. Koncem prázdnin byl vydán Metodický pokyn Generálního finančního ředitelství (dále jen GFŘ) k aplikaci zákona o evidenci tržeb, který je určen jak subjektům podléhajícím evidenci tržeb, tak správcům daně.

Pro posouzení, zda tržby TJ, SK spadají pod dikci zákona o EET je důležité si odpovědět na následující otázky:

1. Má TJ, SK tzv. "rozhodný příjem"?

Rozhodný příjem je zmíněn v § 6 Zákona o evidenci tržeb a je v zásadě definován jako příjem z podnikání. Podnikání je vymezeno v § 420, odst. 1 občanského zákoníku: „Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele.“ V případě spolků je také důležitý § 217, odst. 2 občanského zákoníku: „Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku.“

Pro účely Zákona o evidenci tržeb je vedlejší hospodářská činnost považována vždy za podnikání.

Pozn.: Pokud spolek v rámci své hlavní činnosti organizuje příležitostně činnosti, které jsou výdělečné (plesy, taneční zábavy, soustředění, tábory, sportovní akce), nejedná se o podnikání ve smyslu § 6 Zákona o evidenci tržeb (viz výklad GFŘ). Naopak pronájmy sportovních zařízení či jiné nakládání s majetkem spolku jsou podnikáním ve smyslu § 6 zákona o evidenci tržeb (viz výklad GFŘ). V případě vybírání vstupného od veřejnosti do sportovních zařízení (fitness centra, bazény, koupaliště, vleky), musí sportovní klub pečlivě zvážit, zda takovou činnost lze považovat za hlavní činnost. Vodítkem může být vymezení hlavní činnosti ve stanovách klubu.

Metodický pokyn GFŘ také definuje pojem „ojedinělý příjem“. Je to příjem, který je jednorázový a výjimečný a jako takový nezakládá rozhodný příjem. Na druhou stranu z pokynu přímo vyplývá, že pokud poplatník přijímá pravidelné (byť nepříliš časté) platby splňující formální náležitosti (např. v hotovosti), je povinen takové tržby evidovat.

2. Splňují tržby sportovního klubu formální náležitosti pro evidenci?

Formální náležitosti jsou uvedeny v § 5 Zákona o evidenci tržeb. Tyto splňuje zejména taková platba, která je provedena v hotovosti, platební kartou, šekem, směnkou nebo např. stravenkami či dárkovými kartami. Jedná se o platby za evidované tržby – tedy platby, které zakládají rozhodný příjem, tedy v zásadě platby za podnikání (viz předchozí odstavec).

Pozn. Platby převodem z účtu na účet, inkasa nebo bartery nesplňují formální náležitosti evidované tržby. Stejně tak v případě platby formou vkladu na běžný účet  nejsou formální znaky naplněny.

3. Jsou evidované tržby sportovního klubu dočasně vyloučené z evidence tržeb?

Dočasně vyloučené tržby jsou uvedeny v § 37 Zákona o evidenci tržeb. Z tohoto paragrafu vyplývá, že od 1. 12. 2016 podléhají evidenci tržeb ubytovací a stravovací služby. Od 1. 3. 2017 se okruh rozšiřuje na maloobchod a velkoobchod. Od 1. 3. 2018 se bude povinnost evidence tržeb vztahovat téměř na všechny činnosti s výjimkou vybraných řemesel a činností, které se však většiny sportovních klubů nebudou týkat. Řemesla a vybrané činnost budou podléhat evidenci od 1. 6. 2018.

Pozn.: Z uvedeného vyplývá, že od 1. 12. 2016 splňuje podmínku evidence tržeb sportovní klub, který provozuje ubytovací nebo stravovací zařízení (nikoliv ten, který pronajímá prostory, ve kterých pak nájemce poskytuje ubytovací a stravovací služby). Pokud sportovní klub provozuje ubytovací zařízení (např. horskou chatu) pouze pro vlastní členy, pak tržby přijaté od vlastních členů (pokud je to zmíněno ve stanovách) nejsou evidovanými tržbami.

Od 1. 3. 2017 budou navíc splňovat podmínku evidence tržeb i sportovní kluby, které provozují maloobchod (nákupu a prodej zboží, nikoliv půjčovny sportovního nářadí a náčiní).

Od 1. 6. 2018 se budou evidovat veškeré tržby z podnikatelské činnosti (viz výše).

Metodický pokyn GFŘ rozlišuje tržby za stravovací služby a tržby z dodání zboží. V některých případech existuje tenká hranice, zejména v případě poskytování takových služeb ve sportovních areálech. O stravovací službu se bude jednat v případech, kde existuje provozovna, kde jsou tyto služby poskytovány (provozovna je definována jako ohraničený, veřejně nesdílený prostor, ve kterém jsou zajišťovány alespoň některé z následujících doplňkových služeb – stoly a židle, vytápění/klimatizace, toalety, šatna, mytí nádobí, úklid prostor…). Pokud nejsou splněny výše uvedené podmínky, bude se jednat o dodání zboží a tržby budou evidovány až od 1. 3. 2018.

4. Jsou evidované tržby klubu vyloučené z evidence tržeb?

Tržby vyloučené z evidence tržeb jsou uvedeny v § 12 Zákona o evidenci tržeb. Podle odst. 3, písm. h) jsou z evidence vyloučeny také příjmy z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků.

Sportovní klub založený jako spolek je podle § 17a, odst. 1 zákona o daních z příjmů veřejně prospěšným poplatníkem. Vedlejší podnikatelskou činností rozumíme podnikatelskou činnost ve smyslu § 6 (tedy „celá“ vedlejší hospodářská činnost sportovního klubu – viz výklad výše).

Metodický pokyn GFŘ se zaměřuje na výklad pojmu „drobná“ (vedlejší podnikatelská činnost):

Pokud příjem (výnos) z vedlejší podnikatelské činnosti nedosahuje za předchozí kalendářní rok 175.000 Kč, jsou evidované tržby sportovního klubu vyloučené z evidence tržeb.

Pokud příjem (výnos) z vedlejší podnikatelské činnosti za předchozí kalendářní rok sice přesáhne 175.000 Kč, avšak nepřesáhne 5 % z celkových příjmů (výnosů), jsou evidované tržby sportovního klubu rovněž vyloučené z evidence tržeb.

Pozn.: Z textu Metodického pokynu GFŘ a kontextu celého zákona lze dovozovat, že příjem z vedlejší podnikatelské činnosti pro účely stanovení hranice pro vyloučení z evidence tržeb se týká pouze příjmů z evidovaných tržeb, které nejsou dočasně vyloučeny z evidence tržeb. To znamená, že k 1. 12. 2016 sportovní klub porovná svoje příjmy (výnosy) ze stravovacích a ubytovacích služeb za rok 2015 s celkovými příjmy (výnosy) z vedlejší podnikatelské činnosti bez ohledu na to, jakou formou byly uskutečněny (v hotovosti, bezhotovostně či jinou formou). Pokud dosažené příjmy (výnosy) nepřekročí stanovenou hranici, nebudou tržby sportovního klubu podléhat elektronické evidenci tržeb. Další posouzení pak spolek provede k 1. 1. 2017, kdy bude porovnávat příjmy (výnosy) za rok 2016.

Posouzení, zda tržby spolků budou podléhat elektronické evidenci tržeb, je výhradně na spolku. Co ale dělat v situaci, kdy si TJ či SK nejsou jistí?Řešení by měl nabídnout § 32 Zákona o evidenci tržeb, který nabízí možnost požádat správce daně o vydání tzv. závazného posouzení. TJ,SK má podle tohoto ustanovení možnost požádat svého správce daně o vydání rozhodnutí o tom, zda určitý typ tržby je evidovanou tržbou či nikoliv. 


Autor: Ing. Eva Mentlíková, předseda OV PO Publikováno 27. 2. 2020 14:20

Loty soustředění sobota 22.-23. únor 2020 Krutěnice

V Přiloženém souboru naleznete seznam lotů na nadcházející soustředění. Začátek v sobotu v 10:00.

Soubor ke stažení ZDE


Autor: Ing. Eva Mentlíková, předseda OV PO Publikováno 20. 2. 2020 15:51

XXIII. ROČNÍK PŘEHLÍDKY HŘEBCŮ

letak_prehlidka.jpgV přiloženém souboru naleznete pozvánku na

XXIII. ROČNÍK PŘEHLÍDKY HŘEBCŮ

Soubor ke stažení ZDE


Autor: Ing. Jan Paleček, sekretář OV PO Publikováno 6. 2. 2020 8:50

Team Plzeňské jezdecké oblasti

team_po.jpgDovolujeme si Vám představit ucelenou kolekci pro team jezdců Plzeňské jezdecké oblasti. Celá kolekce je uvozená barvou, která je pro Plzeň tak moc typická – lahvově zelená. Pro tento nový a tudíž zcela originální set bylo navrženo logo, které reprezentuje barvy Plzeňského kraje (modrá, zelená a žlutá) s vyobrazením siluet tří koní, jenž jsou symbolem jezdectví.

Oblečení, jezdecké vybavení i doplňky jsou cílené pro účastníky MČR, coby reprezentanty oblasti. Neznamená to však, že o ně ostatní jezdci, ošetřovatelky či fanoušci budou ošizeni. Je zde samozřejmě možnost si celý komplet, případně některé jeho části zakoupit.

S tím se pojí i možnost podpořit naše jezdce. Na jezdeckém plese Plzeňské oblasti (konaném 1. 2. v Saloonu Roudná) budete mít jedinečnou příležitost podpořit celý náš tým sponzorským darem. Sponzor bude mít možnost umístění svého vlastního loga na oblečení a vybavení pro jezdce. Což mu samozřejmě zajišťuje propagaci na veškerých jezdeckých akcích napříč Českou Republikou. V případě zájmu je možnost finančně podpořit pouze jeden ucelený produkt (tričko, mikina..). Ve velkém množství zájemců o sponzoring bude vytvořen baner s logy daných sponzorů, který bude putovat po západočeských kolbištích a spolu s týmem i na MČR. Velký důraz na vystavení sponzorů bude na veškerých kolech ZČJT.

Pro veškeré dotazy se neváhejte obrátit na tel.

 722183010 Jana Kovářová

 777 269 148 Ing. Eva Mentlíková

Celý leták ke stažení ZDE

Těšíme se na Vás v sobotu 1. 2. 2020 Saloon Plzeň Roudná


Autor: Ing. Eva Mentlíková, předseda OV PO Publikováno 25. 1. 2020 11:38

Pozvánka na doškolování pro trenéry a instruktory

V přiloženém souboru naleznete pozvánku na doškolování pro trenéry a instruktory.

Pozvánka ZDE


Autor: Ing. Eva Mentlíková, předseda OV PO Publikováno 23. 1. 2020 17:42

Loty na soustředění v Ktrutěnicích 18.1. -19.1.2019

Loty soustředění 18.1. -19.1.2019 Krutěnice oblastní SCM

 seznam ke stažení ZDE

Sobota začátek 13.00 hod.

 

 1 A.Rajchmanová, Davídková                                               13.00 hod.                                                  

 2 Hajšmanová, B.Jílková                                                       14.00 hod.

 3 B.Šmídková ,A.Rajchmanová,Kozová ,Jílková                  15.00 hod.

 5 N.Egrová, K.Kolísková,V.Janoušková                                16.00 hod.

 6 V.Routová, Š.Sedláčková, N.Tichotová,Voráčková           17.00 hod.

 7 N.Egrová,V.Janoušková ,D.Štefánský                               18.00 hod. 

 8 N.Tichotová, K.Jílková(Bu),B.Šmídková                            19.00 hod.                   

                                               

 

Neděle loty stejně, začátek 9.00 hod.


Autor: Ing. Eva Mentlíková, předseda OV PO Publikováno 16. 1. 2020 10:32

Novější 1 3 27 52 78

Menu

INZERCE

Sportovní stáj Dajbych Trnová přijme ošetřovatele/ošetřovatelku koní, případně pracovního jezdce, pro práci v Trnové, Plzeň – sever. Nástup možný od 1. 3. 2019. Vaše nabídky prosím zasílejte na mailovou adresu: petr.dajbych@dajbych.cz

DROBNÁ UPOZORNĚNÍ

 Navštivte web ČJF
 sekce plzeňská oblast

ZZVJ TERMÍNY 2019

1.4.2019 Svržno
27.4.2019 Krutěnice ZRUŠENO
18.5.2019 Plzeň-Bory
3.7.2019 Svržno
24.8.2019  Štěnovický Borek ZRUŠENO
28.9.2019 Svržno - ZMĚNA!
Více info ZDE

POPDPORA Z PROSTŘEDKŮ PO

Podpora z prostředků Plzeňské oblasti pro rok 2020.

Příspěvky PO 2020 ke stažení

REKLAMA NA TOMTO WEBU

Plzeňská oblast nabízí inzertní prostor na tomto webu. Výtěžek z těchto prostředků je určen na podporu dětí a mládeže v Západočeské oblasti. Stáhněte si nové podmínky pro rok 2017.
Klikněte pro více informací
Reklama na webu PO 2017.pdf

FACEBOOK

fb.png

POZVÁNKY, AKCE, TIPY

Organizujete v naší oblasti nějakou zajímavou jezdeckou akci pod hlavičkou ČJF? Pak nám pošlete pozvánku nebo článek (fotografie), rádi vše zajímavé o akcích kolem koní v naší oblasti zveřejníme.
palecek.jan@tiscali.cz
admin

SPOLUPRACUJEME

Patricie Mazuchová, Photography
 
http://pm-foto.webnode.cz/

 

Vyhledat v textu

KALENDÁŘ PO ČJF - 2019

V sekci "Kalendář" je vložen aktualizovaný přehled závodů a ostatních akcí na rok 2019.

Oficiální kalendář ČJF (JIS)

PLZEŇSKÁ JUMP TOUR 2019

Seriál je společným projektem ČJF a pořadatelů závodů v Západočeské oblasti ČJF. Cílem tohoto seriálu kvalifikačních kol a jednoho finále je zvýšení atraktivity parkurového ježdění v rámci Západočeské oblasti ČJF. Dále jen ZČJT.
PJT 2019
archiv  2018 2017 2016 2015
2014 2013 2012  

PLZEŇSKÁ DRESSAGE TOUR 2019

Seriál je společným projektem ČJF a pořadatelů drezurních závodů v Západočeské oblasti České jezdecké federace. Cílem tohoto seriálu kvalifikačních kol a jednoho finále je zvýšení atraktivity drezurního ježdění v rámci Západočeské oblasti ČJF.
PDT 2019
archiv  2018 2017 2016 2015
  2014      

KLATOVSKÝ POHÁR 2018

Klatovský pohár pořádá JK Klatovy Luby. Je určen pro děti, juniory a mladé jezdce Západočeské jezdecké oblasti. Do poháru budou zahrnuty výsledky ze všech jezdeckých skokových závodů, pořádaných TJ JK Klatovy Luby. Tyto závody budou pořádány na pískovém kolbišti v Klatovech.
KLATOVSKÝ POHÁR 2019
archiv  2018
2017 2016 2015
2014 2013  2012  

 

Stránka České Jezdecké Federace, Plzeňské oblasti. Informace o pořádání jezdeckých akcí, závodů, hobby závodů.