animaceanimaceanimaceanimace
PLZEŇSKÁ OBLAST ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE
Drobečková navigace

ÚVOD > AKCE > DRESSAGE TOUR

cjf_logo_official[1].jpg

 

PLZEŇSKÁ DRESSAGE TOUR 2024

PDT 2024

Pravidla PDT 2024 ke stažení

            Průběžné výsledky PDT:

VÝSLEDKY PONY TOUR

Pořadí        Celkem %
1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              

 

VÝSLEDKY BRONZE TOUR
Pořadí        Celkem %
1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              

 

VÝSLEDKY SILVER TOUR
Pořadí        Celkem %
1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              

 

VÝSLEDKY GOLD TOUR
Pořadí        Celkem %
1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              


PLZEŇSKÁ DRESSAGE TOUR 2024

PDT 2024 

I. SPORTOVNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY 

1. PDT je vypsána ve 4 Tour:

a. PONY TOUR - kvalifikační kola: jakákoli platná úloha na stupni Z, L

    finále: DÚ-A, DD přístupno pouze pro jezdce na pony

b. BRONZE TOUR - kvalifikační kola: jakákoli platná úloha na stupni Z, L

    finále: DÚ-A, DD přístupno pouze pro jezdce do 18 let (včetně) na velkých koních

c. SILVER TOUR - kvalifikační kola: jakákoli platná úloha na stupni Z, L

    finále: Z5, DJ přístupno pro jezdce starší 18 let

d. GOLD TOUR - kvalifikační kola: jakákoli platná úloha na stupni S, ST

    finále: JD, přístupno pro jezdce starší 18 let

2. Základní podmínkou uskutečnění seriálu jsou řádně schválené rozpisy a respektování PJS 3. Seriál PDT je      otevřen pro registrované jezdce a koně všech oblastí. Zahraniční jezdci se mohou zúčastnit, avšak bez              možnosti získávat body.

4. V kvalifikačních kolech PDT může jezdec startovat s více koňmi, ale do PDT se jezdci započítává jen                nejlepší výsledek v každé soutěži. Jezdci se započítávají nejlepší výsledky ze všech soutěží, ve kterých            startuje a to do té Tour, do které daná obtížnost patří.

5. Kvalifikační kola PDT i finále se mohou jet v rámci otevřené soutěže.

6. Jezdec, který bojuje o umístění v seriálu PDT se musí zúčastnit min. dvou kvalifikačních kol a finálového           kola

7. Udělování bodů – každá tour je vypsána na 2 úrovních obtížnosti. V případě, že se jezdec účastní soutěže        nižší obtížnosti, bude mu přidělen počet bodů odpovídající dosaženému % výsledku v soutěži. V případě          účasti v soutěži vyšší obtížnosti, k % výsledku v soutěži budou ještě připočteny 2 %.

8. Čtení úloh nebo předvádění úloh zpaměti při kvalifikačních kolech i při finále bude dáno rozpisem                       jednotlivých závodů.

9. Každému jezdci se započítává do každé Tour 5 nejlepších výsledků z kvalifikačních kol. Do finálového kola        postupuje 10 nejlepších jezdců. 

II. SYSTÉM A PRAVIDLA FINÁLOVÉHO KOLA

1. Finále se uskuteční při účasti min. 2 jezdců dané kategorie.

2. Za umístění ve finálovém kole bude jezdci přidělen počet bodů odpovídající dvojnásobku dosaženému %          výsledku v soutěži nižší obtížnosti. V případě účasti v soutěži vyšší obtížnosti, k dvojnásobku % výsledku          soutěži budou ještě připočteny 3 %.

3. V případě celkové bodové shody PDT po skončení finálového kola u dvou a více jezdců, rozhoduje lepší          výsledek ve finálovém kole. Pokud by se shoda týkala i finálového kola, jezdci se umístí ex aequo a finanční      odměna bude za všechna místa ex aequo sečtena a vydělena počtem účastníků v tomto součtu.

4. Vyhlášení vítězů celoročního seriálu bude probíhat po sečtení bodů následně po dekorování finálového            kola, dekorováno bude prvních 5 umístěných v každé kategorii PDT.

III. ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

1. Orgánem schvalujícím pravidla PDT je OV PO ČJF.

2. Sportovně technické podmínky se řídí platnými předpisy ČJF.

3. Za průběh kvalifikačních kol a finálového kola zodpovídají hlavní rozhodčí závodů.

4. Za zpracování výsledků do průběžného žebříčku zodpovídá OV PO ČJF.

5. PO ČJF zajistí a dodá šerpy pro první 3 umístěné, floty pro 4. a 5. místo a deky pro vítěze jednotlivých Tour.

6. Pro vítěze celoročního seriálu přispěje PO ČJF částkou 22.600,-- Kč. Tato částka bude rozdělena                      následovně:

Pony Tour poukázky (1.200,-- 1.000,-- 900,-- 800,-- 700,--)

Bronze Tour poukázky (1.200,-- 1.000,-- 900,-- 800,-- 700,--)

Silver Tour dotace za umístění (2.400,-- 1.300,-- 1.000,-- 900,-- 800,--)

Gold Tour dotace za umístění (2.600,-- 1.400,-- 1.100,-- 1.000,-- 900,--)

IV. POVINNOSTI JEDNOTLIVÝCH POŘADATELŮ

1. V rozpisech závodů konkrétně uvést „Tato soutěž je započítávána do seriálu PDT“

2. Výsledkové listiny musí být do týdne po skončení závodů zveřejněny v JIS ČJF.

3. Vyvěsit při závodech tabulku PDT s průběžnými výsledky.

4. Propagovat při závodech PDT prostřednictvím hlasatele, v oficiálním programu,

5. Pořadatel nesmí omezovat počet přihlášených jezdců oprávněných bodovat v PDT, pokud podají přihlášku        na dané závody v řádném termínu

V. TERMÍNY KVALIFIKAČNÍCH KOL A FINÁLE PDT 2024

Do PDT jsou zahrnuty veškeré závody uvedené v kalendáři Plzeňské oblasti pro rok 2024.

Schváleno OV PO 2024 

Pravidla PDT 2024 ke stažení

Přehled soutěží z minulých let
Sezona 2023 Sezona 2022
Sezona 2021 Sezona 2020
Sezona 2019 Sezona 2018
Sezona 2017 Sezona 2016
Sezona 2015

Sezona 2014

 

Menu

FORMULÁŘE

Formulář pro kvalifikaci na MČR 2024 ZDE

DROBNÁ UPOZORNĚNÍ

 Navštivte web ČJF
sekce Plzeňská oblast

ZZVJ TERMÍNY 2024

----- -----
----- -----
----- -----
----- -----
----- -----
----- -----
   
Více info ZDE
 

PODPORA Z PROSTŘEDKŮ PO

Podpora z prostředků Plzeňské oblasti pro rok 2024

Příspěvky PO 2024 ke stažení

REKLAMA NA TOMTO WEBU

Plzeňská oblast nabízí inzertní prostor na tomto webu. Výtěžek z těchto prostředků je určen na podporu dětí a mládeže v Plzeňské oblasti. Stáhněte si podmínky pro reklamu na tomto webu.
 
Klikněte pro více informací
Reklama na webu PO.pdf

POZVÁNKY, AKCE, TIPY

Organizujete v naší oblasti nějakou zajímavou jezdeckou akci pod hlavičkou ČJF? Pak nám pošlete pozvánku nebo článek (fotografie), rádi vše zajímavé o akcích kolem koní v naší oblasti zveřejníme.
 
palecek.jan@tiscali.cz
admin

SPOLUPRACUJEME

Patricie Mazuchová, Photography
 
http://pm-foto.webnode.cz/

 FACEBOOK

 Facebook_New_Logo_(2015).svg.png

KALENDÁŘ PO ČJF - 2024

Oficiální kalendář závodů naleznete v systému JIS. Odkaz níže.

Oficiální kalendář ČJF (JIS)

PLZEŇSKÁ JUMP TOUR 2024

Seriál je společným projektem ČJF a pořadatelů závodů v Plzeňské oblasti ČJF. Cílem tohoto seriálu kvalifikačních kol a jednoho finále je zvýšení atraktivity parkurového ježdění v rámci Plzeňské oblasti ČJF. Dále jen PJT.
PJT 2024
archiv  2023 2022 2021 2020
2019 2018 2017 2016
2015 2014 2013 2012

PLZEŇSKÁ DRESSAGE TOUR 2023

Seriál je společným projektem ČJF a pořadatelů drezurních závodů v Plzeňské oblasti České jezdecké federace. Cílem tohoto seriálu kvalifikačních kol a jednoho finále je zvýšení atraktivity drezurního ježdění v rámci Plzeňské oblasti ČJF.
PDT 2023
archiv  2022 2021 2020 2019
  2018 2017 2016 2015
  2014      

KLATOVSKÝ POHÁR ARCHIV

Klatovský pohár pořádá JK Klatovy Luby. Je určen pro děti, juniory a mladé jezdce Plzeňské jezdecké oblasti. Do poháru budou zahrnuty výsledky ze všech jezdeckých skokových závodů, pořádaných TJ JK Klatovy Luby. Tyto závody budou pořádány na pískovém kolbišti v Klatovech.
archiv  2021 2020 2019 2018
2017 2016 2015 2014
2013 2012    
Stránka České Jezdecké Federace, Plzeňské oblasti. Informace o pořádání jezdeckých akcí, závodů, hobby závodů.