animaceanimaceanimaceanimace
PLZEŇSKÁ OBLAST ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE
Drobečková navigace

ÚVOD > AKCE > DRESSAGE TOUR > PDT-2017

PLZEŇSKÁ DRESSAGE TOUR 2017 - PDT 2017


Seriál drezurních závodů Plzeňské oblasti ČJF

Seriál je společným projektem ČJF a pořadatelů drezurních závodů v Plzeňské oblasti České jezdecké federace. Cílem tohoto seriálu kvalifikačních kol a jednoho finále je zvýšení atraktivity drezurního ježdění v rámci Plzeňské oblasti ČJF.

 

VÝSLEDKY SILVER TOUR

Pořadí Jméno 1 2 3 4 5 6 Celkem
1  Bc. A. Ježková 18 18 20 x/20 20 20 80
2  M. Bláhová 20 x 12 20/18 16 18 76
3  H. Štychová 14 x 16 16/16 14 14 62
4  L. Žižková x x 14 x/14 18 16 62
5  K. Balounová 16 x 10 18/12 10 12 58
6  H. Barešová x x 18 14/10 12 x 54
7  M. Lipinská(Weinlese) x 20 x x x x 20
8  S. Kosmáková 12 x x x x x 12

 

VÝSLEDKY GOLD TOUR

Pořadí Jméno 1 2 3 4 5 6 Celkem
1  K. Brožová(Darkness 1) 20 x 20 14 20 20 80
2  E. Šimková 18 20 x 20 16 18 76
3  M. Švagrová 14 x 18 16 14 14 62
4  BcA. P. Byrtusová 10 18 14 x 10 16 58
5  A. Císařová(Vesna 8) 16 x x 18 18 x 52
6  B. Krpejšová 9 x 16 x 9 x 34
7  K. Řežábková 12 x x x 12 x 24

 

VÝSLEDKY DIAMANT TOUR

Pořadí Jméno 1 2 3 4 5 6 Celkem
1  Ing. K. Bock Fialová 20 18 20 20/x  20 x 80
2  P. Krebsová 16 16 12 18/20 18 20 76
3  L. Klauzová 18 20 14 x/18 14 16 72
4  D. Szaboová 14 x 18 x 16 18 66
5  A. Císařová(Carthago 3) 8

x

x 16/16 10 x 50
6  N. Šurová 6 12 x x 12 14 44
7  M. Daňková 9 14 10 x x x 33
8  Ing. B. Kraftová 12 x 16 x x x 28
9  Mgr. M. Steinbachová 7 x x x 9 x 16
10  K. Brožová(Barock B.) 10 x x x x x 10

 

PRAVIDLA PLZEŇSKÉ DRESSAGE TOUR 2017 (PDT)

 

 I. SPORTOVNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY

 

 1. DT je vypsána v pěti kategoriích:
   
  • 1. PONY TOUR – drezura stupně Z pro pony, kvalifikační kola: jakákoli platná úloha na stupni Z pro pony, finále: P5 (2016) * přístupno pro pony
  • 2. BRONZE TOUR – drezura stupně Z, kvalifikační kola: jakákoli platná úloha na stupni Z, finále: DÚ-A (2016) * přístupno pro děti do 14 let

  • 3. SILVER TOUR – drezura stupně Z, kvalifikační kola: jakákoli platná úloha na stupni Z, finále: DÚ-B (2016) * přístupno pro jezdce od 15 let

  • 4. GOLD TOUR – drezura stupně L, kvalifikační kola: jakákoli platná úloha na stupni L, finále: DD (2016)
   * přístupno pro všechny jezdce
  • 5. DIAMANT TOUR – drezura stupně S, kvalifikační kola: jakákoli platná úloha na stupni S, finále: JD (2016) * přístupno pro všechny jezdce
   
 2. Základní podmínkou uskutečnění seriálu jsou řádně schválené rozpisy a respektování PJS.
 3. Seriál PDT je otevřen pro registrované jezdce a koně všech oblastí ČJF. Zahraniční jezdci se mohou zúčastnit, avšak bez možnosti získávat body.
 4. V kvalifikačních kolech PDT a v kole finálovém může jezdec startovat s více koňmi, ale do výsledku PDT se jezdci počítá nejlepší výsledek. Dvojice (jezdec + kůň) se může účastnit PDT pouze v jedné kategorii. Výjimkou jsou pony, kteří mohou startovat v PONY TOUR, a pak buď v BRONZE TOUR, nebo v SILVER TOUR, nebo v GOLD TOUR. Chce-li jezdec s pony startovat ve vyšší kategorii, musí být držitelem licence na velké koně (viz Pravidla pro pony čl. 3.3). Jezdec s různým koněm se může účastnit různých kategorií.
 5. V případě, že se jezdec účastní PDT s více koňmi a v různých kategoriích, je povinen před prvním startem v daném ročníku PDT jednoznačně určit, se kterým koněm bude bodovat ve které kategorii. V případě, že s určeným koněm odstartuje následně v jiné kategorii, nemůže za tuto soutěž získat body. Určení koně do kategorie je jezdec povinen uvést u hlavního rozhodčího závodů, ve kterých hodlá poprvé bodovat v PDT.
 6. Kvalifikační kola PDT i finále se mohou jet v rámci otevřené soutěže.
 7. Pokud se soutěže zúčastní pouze jeden bodující jezdec do PDT, bude mu připočten plný počet bodů za umístění.
 8. Dvojice, která bojuje o umístění v seriálu PDT, se musí zúčastnit min. dvou kvalifikačních kol a finálového kola.
 9. Při udělování bodů v kvalifikačních kolech jsou při započítávání pořadí vynechávány výsledky jezdců nebodujících v PDT. V případě umístění ex aequo získávají jezdci počet bodů odpovídající danému umístění. Pro celkový výsledek v PDT se započítávají 4 nejlepší výsledky dvojice z kvalifikačních kol a  výsledek z finálového kola.
 10. Čtení úloh nebo předvádění úloh zpaměti při kvalifikačních kolech i při finále bude dáno rozpisem jednotlivých závodů.
 11. Bodovací tabulka umístění v kvalifikačních kolech PDT:

 

místo

I.

II

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

bodů

20

18

16

14

12

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1


  V případě umístění ex aequo dojde k součtu všech předmětných bodů a vydělení počtem účastníků v tomto součtu.

 

II. SYSTÉM A PRAVIDLA FINÁLOVÉHO KOLA

 

 1. Finále se uskuteční při účasti min. 3 jezdců dané kategorie.
 2. Za umístění ve finálovém kole bude ke každému bodujícímu výsledku přičteno 5 bodů.
 3. V případě celkové bodové shody PDT po skončení finálového kola u dvou a více jezdců rozhoduje lepší výsledek ve finálovém kole. Pokud by se shoda týkala i finálového kola, jezdci se umístí ex aequo finanční odměna bude za všechna místa ex aequo sečtena a vydělena počtem účastníků v tomto součtu.
 4. Vyhlášení vítězů celoročního seriálu bude probíhat po sečtení bodů následně po dekorování finálového kola, dekorováno bude prvních 5 umístěných v každé kategorii PDT.

 

III. ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

 

 1. Orgánem schvalujícím pravidla PDT je OV PO ČJF.
 2. Sportovně technické podmínky se řídí platnými předpisy ČJF.
 3. Za průběh kvalifikačních kol a finálového kola zodpovídají hlavní rozhodčí závodů.
 4. Za zpracování výsledků do průběžného žebříčku zodpovídá OV PO ČJF.
 5. PO ČJF zajistí a dodá šerpy pro první 3 umístěné, floty pro 4. a 5. místo a deky pro vítěze jednotlivých Tour.
 6. Pro vítěze celoročního seriálu přispěje PO ČJF částkou 16.000,- Kč. Tato částka je dělena mezi první 3 umístěné v kategoriích následovně: 

 

PONY TOUR  2.100,- Kč formou věcných cen (800, 700, 600)
BRONZE TOUR  2.100,- Kč formou věcných cen (800, 700, 600)
SILVER TOUR  2.100,- Kč formou věcných cen (800, 700, 600)
GOLD TOUR  4.700,- Kč (2400, 1300, 1000)
DIAMANT TOUR  5.000,- Kč (2600, 1400, 1000)

 

 

IV. POVINNOSTI JEDNOTLIVÝCH POŘADATELŮ

 

 1. V rozpisech závodů konkrétně uvést „Tato soutěž je započítávána do seriálu PDT".
 2. Ve startovních listinách a ve výsledkových listinách je pořadatel povinen označit všechny jezdce, kteří se soutěže účastní v rámci PDT.
 3. Výsledkové listiny musí být do týdne po skončení závodů zveřejněny v JIS ČJF.
 4. Vyvěsit při závodech tabulku PDT s průběžnými výsledky.
 5. Propagovat při závodech PDT prostřednictvím hlasatele, v oficiálním programu atd.
 6. Pořadatel nesmí omezovat počet přihlášených jezdců oprávněných bodovat v PDT, pokud           podají přihlášku na dané závody v řádném termínu.

 

V. TERMÍNY KVALIFIKAČNÍCH KOL A FINÁLE PDT 2017

Pořadatelé:

29. 4. 2017  -  TJ JS Plzeň – Bory  
6.- 7. 5. 2017  -  JS Equitana Martinice  
10. 06. 2017  -  TJ JS Plzeň – Bory  
18. 06. 2017  -  JK KxK ACHK Svržno  
08. 07. 2017  -  TJ JS Plzeň – Bory  
05. 08. 2017  -  TJ JS Plzeň – Bory  
02. 09. 2017  -  TJ JS Plzeň – Bory FINÁLE 


Stáhněte si kompletní pravidla PDT 2017 -
 

 

ARCHÍV ZČDT - 2016

 ARCHÍV ZPČDCH - 2015   -   ARCHÍV ZPČDCH - 2014

Menu

DROBNÁ UPOZORNĚNÍ

Vložena výsledky PJT a KP

KALENDÁŘ PO - 2018

V sekci "Kalendář" je vložen aktualizovaný přehled závodů a ostatních akcí na rok 2018.

Připravujeme

Oficiální kalendář ČJF (JIS)

archiv  2016 2015 2014 2013
2012      

ZZVJ TERMÍNY 2018

24. 3. 2018 Krutěnice
15. 4. 2018 Svržno(vytrvalost)
26. 5. 2018 Plzeň-Bory
13.10.2018 Svržno(vytrvalost)
Více info ZDE

POPDPORA Z PROSTŘEDKŮ PO

Připravujeme

Podpora z prostředků Plzeňské oblasti pro rok 2018.

Příspěvky PO 2018 ke stažení

REKLAMA NA TOMTO WEBU

Plzeňská oblast nabízí inzertní prostor na tomto webu. Výtěžek z těchto prostředků je určen na podporu dětí a mládeže v Západočeské oblasti. Stáhněte si nové podmínky pro rok 2017.
Klikněte pro více informací
Reklama na webu PO 2017.pdf

FACEBOOK

fb.png

POZVÁNKY, AKCE, TIPY

Organizujete v naší oblasti nějakou zajímavou jezdeckou akci pod hlavičkou ČJF? Pak nám pošlete pozvánku nebo článek (fotografie), rádi vše zajímavé o akcích kolem koní v naší oblasti zveřejníme.
palecek.jan@tiscali.cz
admin

SPOLUPRACUJEME

Patricie Mazuchová, Photography
 
http://pm-foto.webnode.cz/

 

Vyhledat v textu

PLZEŇSKÁ JUMP TOUR 2018

Seriál je společným projektem ČJF a pořadatelů závodů v Západočeské oblasti ČJF. Cílem tohoto seriálu kvalifikačních kol a jednoho finále je zvýšení atraktivity parkurového ježdění v rámci Západočeské oblasti ČJF. Dále jen ZČJT.
PJT 2018
archiv  2017 2016 2015 2014
2013 2012    

PLZEŇSKÁ DRESSAGE TOUR 2018

Seriál je společným projektem ČJF a pořadatelů drezurních závodů v Západočeské oblasti České jezdecké federace. Cílem tohoto seriálu kvalifikačních kol a jednoho finále je zvýšení atraktivity drezurního ježdění v rámci Západočeské oblasti ČJF.
PDT 2018
archiv  2017 2016 2015 2014

KLATOVSKÝ POHÁR 2018

Klatovský pohár pořádá JK Klatovy Luby. Je určen pro děti, juniory a mladé jezdce Západočeské jezdecké oblasti. Do poháru budou zahrnuty výsledky ze všech jezdeckých skokových závodů, pořádaných TJ JK Klatovy Luby. Tyto závody budou pořádány na pískovém kolbišti v Klatovech.
KLATOVSKÝ POHÁR 2018
archiv  2017 2016 2015 2014
2013 2012    

 

Stránka České Jezdecké Federace, Plzeňské oblasti. Informace o pořádání jezdeckých akcí, závodů, hobby závodů.