animaceanimaceanimaceanimace
PLZEŇSKÁ OBLAST ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE
Drobečková navigace

ÚVOD > AKCE > DRESSAGE TOUR > PDT-2017

PLZEŇSKÁ DRESSAGE TOUR 2017 - PDT 2017


Seriál drezurních závodů Plzeňské oblasti ČJF

Seriál je společným projektem ČJF a pořadatelů drezurních závodů v Plzeňské oblasti České jezdecké federace. Cílem tohoto seriálu kvalifikačních kol a jednoho finále je zvýšení atraktivity drezurního ježdění v rámci Plzeňské oblasti ČJF.

 

VÝSLEDKY SILVER TOUR

Pořadí Jméno 1 2 3 4 5 6 Celkem
1  Bc. A. Ježková 18 18 20 x/20 20 20 80
2  M. Bláhová 20 x 12 20/18 16 18 76
3  H. Štychová 14 x 16 16/16 14 14 62
4  L. Žižková x x 14 x/14 18 16 62
5  K. Balounová 16 x 10 18/12 10 12 58
6  H. Barešová x x 18 14/10 12 x 54
7  M. Lipinská(Weinlese) x 20 x x x x 20
8  S. Kosmáková 12 x x x x x 12

 

VÝSLEDKY GOLD TOUR

Pořadí Jméno 1 2 3 4 5 6 Celkem
1  K. Brožová(Darkness 1) 20 x 20 14 20 20 80
2  E. Šimková 18 20 x 20 16 18 76
3  M. Švagrová 14 x 18 16 14 14 62
4  BcA. P. Byrtusová 10 18 14 x 10 16 58
5  A. Císařová(Vesna 8) 16 x x 18 18 x 52
6  B. Krpejšová 9 x 16 x 9 x 34
7  K. Řežábková 12 x x x 12 x 24

 

VÝSLEDKY DIAMANT TOUR

Pořadí Jméno 1 2 3 4 5 6 Celkem
1  Ing. K. Bock Fialová 20 18 20 20/x  20 x 80
2  P. Krebsová 16 16 12 18/20 18 20 76
3  L. Klauzová 18 20 14 x/18 14 16 72
4  D. Szaboová 14 x 18 x 16 18 66
5  A. Císařová(Carthago 3) 8

x

x 16/16 10 x 50
6  N. Šurová 6 12 x x 12 14 44
7  M. Daňková 9 14 10 x x x 33
8  Ing. B. Kraftová 12 x 16 x x x 28
9  Mgr. M. Steinbachová 7 x x x 9 x 16
10  K. Brožová(Barock B.) 10 x x x x x 10

 

PRAVIDLA PLZEŇSKÉ DRESSAGE TOUR 2017 (PDT)

 

 I. SPORTOVNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY

 

 1. DT je vypsána v pěti kategoriích:
   
  • 1. PONY TOUR – drezura stupně Z pro pony, kvalifikační kola: jakákoli platná úloha na stupni Z pro pony, finále: P5 (2016) * přístupno pro pony
  • 2. BRONZE TOUR – drezura stupně Z, kvalifikační kola: jakákoli platná úloha na stupni Z, finále: DÚ-A (2016) * přístupno pro děti do 14 let

  • 3. SILVER TOUR – drezura stupně Z, kvalifikační kola: jakákoli platná úloha na stupni Z, finále: DÚ-B (2016) * přístupno pro jezdce od 15 let

  • 4. GOLD TOUR – drezura stupně L, kvalifikační kola: jakákoli platná úloha na stupni L, finále: DD (2016)
   * přístupno pro všechny jezdce
  • 5. DIAMANT TOUR – drezura stupně S, kvalifikační kola: jakákoli platná úloha na stupni S, finále: JD (2016) * přístupno pro všechny jezdce
   
 2. Základní podmínkou uskutečnění seriálu jsou řádně schválené rozpisy a respektování PJS.
 3. Seriál PDT je otevřen pro registrované jezdce a koně všech oblastí ČJF. Zahraniční jezdci se mohou zúčastnit, avšak bez možnosti získávat body.
 4. V kvalifikačních kolech PDT a v kole finálovém může jezdec startovat s více koňmi, ale do výsledku PDT se jezdci počítá nejlepší výsledek. Dvojice (jezdec + kůň) se může účastnit PDT pouze v jedné kategorii. Výjimkou jsou pony, kteří mohou startovat v PONY TOUR, a pak buď v BRONZE TOUR, nebo v SILVER TOUR, nebo v GOLD TOUR. Chce-li jezdec s pony startovat ve vyšší kategorii, musí být držitelem licence na velké koně (viz Pravidla pro pony čl. 3.3). Jezdec s různým koněm se může účastnit různých kategorií.
 5. V případě, že se jezdec účastní PDT s více koňmi a v různých kategoriích, je povinen před prvním startem v daném ročníku PDT jednoznačně určit, se kterým koněm bude bodovat ve které kategorii. V případě, že s určeným koněm odstartuje následně v jiné kategorii, nemůže za tuto soutěž získat body. Určení koně do kategorie je jezdec povinen uvést u hlavního rozhodčího závodů, ve kterých hodlá poprvé bodovat v PDT.
 6. Kvalifikační kola PDT i finále se mohou jet v rámci otevřené soutěže.
 7. Pokud se soutěže zúčastní pouze jeden bodující jezdec do PDT, bude mu připočten plný počet bodů za umístění.
 8. Dvojice, která bojuje o umístění v seriálu PDT, se musí zúčastnit min. dvou kvalifikačních kol a finálového kola.
 9. Při udělování bodů v kvalifikačních kolech jsou při započítávání pořadí vynechávány výsledky jezdců nebodujících v PDT. V případě umístění ex aequo získávají jezdci počet bodů odpovídající danému umístění. Pro celkový výsledek v PDT se započítávají 4 nejlepší výsledky dvojice z kvalifikačních kol a  výsledek z finálového kola.
 10. Čtení úloh nebo předvádění úloh zpaměti při kvalifikačních kolech i při finále bude dáno rozpisem jednotlivých závodů.
 11. Bodovací tabulka umístění v kvalifikačních kolech PDT:

 

místo

I.

II

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

bodů

20

18

16

14

12

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1


  V případě umístění ex aequo dojde k součtu všech předmětných bodů a vydělení počtem účastníků v tomto součtu.

 

II. SYSTÉM A PRAVIDLA FINÁLOVÉHO KOLA

 

 1. Finále se uskuteční při účasti min. 3 jezdců dané kategorie.
 2. Za umístění ve finálovém kole bude ke každému bodujícímu výsledku přičteno 5 bodů.
 3. V případě celkové bodové shody PDT po skončení finálového kola u dvou a více jezdců rozhoduje lepší výsledek ve finálovém kole. Pokud by se shoda týkala i finálového kola, jezdci se umístí ex aequo finanční odměna bude za všechna místa ex aequo sečtena a vydělena počtem účastníků v tomto součtu.
 4. Vyhlášení vítězů celoročního seriálu bude probíhat po sečtení bodů následně po dekorování finálového kola, dekorováno bude prvních 5 umístěných v každé kategorii PDT.

 

III. ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

 

 1. Orgánem schvalujícím pravidla PDT je OV PO ČJF.
 2. Sportovně technické podmínky se řídí platnými předpisy ČJF.
 3. Za průběh kvalifikačních kol a finálového kola zodpovídají hlavní rozhodčí závodů.
 4. Za zpracování výsledků do průběžného žebříčku zodpovídá OV PO ČJF.
 5. PO ČJF zajistí a dodá šerpy pro první 3 umístěné, floty pro 4. a 5. místo a deky pro vítěze jednotlivých Tour.
 6. Pro vítěze celoročního seriálu přispěje PO ČJF částkou 16.000,- Kč. Tato částka je dělena mezi první 3 umístěné v kategoriích následovně: 

 

PONY TOUR  2.100,- Kč formou věcných cen (800, 700, 600)
BRONZE TOUR  2.100,- Kč formou věcných cen (800, 700, 600)
SILVER TOUR  2.100,- Kč formou věcných cen (800, 700, 600)
GOLD TOUR  4.700,- Kč (2400, 1300, 1000)
DIAMANT TOUR  5.000,- Kč (2600, 1400, 1000)

 

 

IV. POVINNOSTI JEDNOTLIVÝCH POŘADATELŮ

 

 1. V rozpisech závodů konkrétně uvést „Tato soutěž je započítávána do seriálu PDT".
 2. Ve startovních listinách a ve výsledkových listinách je pořadatel povinen označit všechny jezdce, kteří se soutěže účastní v rámci PDT.
 3. Výsledkové listiny musí být do týdne po skončení závodů zveřejněny v JIS ČJF.
 4. Vyvěsit při závodech tabulku PDT s průběžnými výsledky.
 5. Propagovat při závodech PDT prostřednictvím hlasatele, v oficiálním programu atd.
 6. Pořadatel nesmí omezovat počet přihlášených jezdců oprávněných bodovat v PDT, pokud           podají přihlášku na dané závody v řádném termínu.

 

V. TERMÍNY KVALIFIKAČNÍCH KOL A FINÁLE PDT 2017

Pořadatelé:

29. 4. 2017  -  TJ JS Plzeň – Bory  
6.- 7. 5. 2017  -  JS Equitana Martinice  
10. 06. 2017  -  TJ JS Plzeň – Bory  
18. 06. 2017  -  JK KxK ACHK Svržno  
08. 07. 2017  -  TJ JS Plzeň – Bory  
05. 08. 2017  -  TJ JS Plzeň – Bory  
02. 09. 2017  -  TJ JS Plzeň – Bory FINÁLE 


Stáhněte si kompletní pravidla PDT 2017 -
 

 

ARCHÍV ZČDT - 2016

 ARCHÍV ZPČDCH - 2015   -   ARCHÍV ZPČDCH - 2014

Menu

FORMULÁŘE

Formulář pro kvalifikaci na MČR 2023 ZDE

DROBNÁ UPOZORNĚNÍ

 Navštivte web ČJF
 sekce Plzeňská oblast

ZZVJ TERMÍNY 2023

----- -----
----- -----
----- -----
----- -----
----- -----
----- -----
   
Více info ZDE
 

PODPORA Z PROSTŘEDKŮ PO

Podpora z prostředků Plzeňské oblasti pro rok 2023

Příspěvky PO 2023 ke stažení

REKLAMA NA TOMTO WEBU

Plzeňská oblast nabízí inzertní prostor na tomto webu. Výtěžek z těchto prostředků je určen na podporu dětí a mládeže v Západočeské oblasti. Stáhněte si nové podmínky pro rok 2017.
Klikněte pro více informací
Reklama na webu PO 2017.pdf
 

POZVÁNKY, AKCE, TIPY

Organizujete v naší oblasti nějakou zajímavou jezdeckou akci pod hlavičkou ČJF? Pak nám pošlete pozvánku nebo článek (fotografie), rádi vše zajímavé o akcích kolem koní v naší oblasti zveřejníme.
palecek.jan@tiscali.cz
admin

SPOLUPRACUJEME

Patricie Mazuchová, Photography
 
http://pm-foto.webnode.cz/

 FACEBOOK

 Facebook_New_Logo_(2015).svg.png

KALENDÁŘ PO ČJF - 2023

Oficiální kalendář závodů naleznete v systému JIS. Odkaz níže.

Oficiální kalendář ČJF (JIS)

PLZEŇSKÁ JUMP TOUR 2023

Seriál je společným projektem ČJF a pořadatelů závodů v Západočeské oblasti ČJF. Cílem tohoto seriálu kvalifikačních kol a jednoho finále je zvýšení atraktivity parkurového ježdění v rámci Západočeské oblasti ČJF. Dále jen ZČJT.
PJT 2023
archiv  2022 2021 2020 2019
2018 2017 2016 2015
2014 2013  2012   

PLZEŇSKÁ DRESSAGE TOUR 2023

Seriál je společným projektem ČJF a pořadatelů drezurních závodů v Západočeské oblasti České jezdecké federace. Cílem tohoto seriálu kvalifikačních kol a jednoho finále je zvýšení atraktivity drezurního ježdění v rámci Západočeské oblasti ČJF.
PDT 2023
archiv  2022 2021 2020 2019
  2018 2017 2016 2015 
  2014      

KLATOVSKÝ POHÁR ARCHIV

Klatovský pohár pořádá JK Klatovy Luby. Je určen pro děti, juniory a mladé jezdce Západočeské jezdecké oblasti. Do poháru budou zahrnuty výsledky ze všech jezdeckých skokových závodů, pořádaných TJ JK Klatovy Luby. Tyto závody budou pořádány na pískovém kolbišti v Klatovech.
archiv  2021 2020 2019 2018
2017 2016 2015 2014
2013 2012     
Stránka České Jezdecké Federace, Plzeňské oblasti. Informace o pořádání jezdeckých akcí, závodů, hobby závodů.