animaceanimaceanimaceanimace
PLZEŇSKÁ OBLAST ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE
Drobečková navigace

ÚVOD > AKCE > JUMP TOUR > PJT 2017

PLZEŇSKÁ JUMP TOUR 2017 - PJT 2017

Seriál parkurových závodů Plzeňské oblasti ČJF

Seriál je společným projektem ČJF a pořadatelů závodů v Plzeňské oblasti ČJF. Cílem tohoto seriálu kvalifikačních kol a jednoho finále je zvýšení atraktivity parkurového ježdění v rámci Plzeňské oblasti ČJF.

VÝSLEDKY PONY TOUR

Poř.

Jméno

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

FIN

CELK

1

Bečvářová H.

x

x

x

38

47

69

50

3x1

45

3x5

26

275

2

Kolísková K.

x

x

x

38

42

75

47

3x0

43

2x9

24

269

3

Kodadová S.

x

x

x

3x3

45

53

46

1x4

39

46

28

257

4

Buchtová B.

x

x

x

x

46

43

X

33

32

35

20

209

5

Kodadová N.

x

x

x

33

24

34

X

x

39

44

18

192

6

Moulisová B.

x

x

x

x

25

67

X

20

47

X

30

189

7

Kozová J.

x

x

x

x

43

44

45

13

x

X

x

145

8

Šimková E.

x

x

x

38

40

x

X

12

x

25

22

137

9

Peterková T.

x

x

x

x

x

x

x

X

39

36

16

91

10

Kodadová D.

x

x

x

x

21

x

X

x

x

14

x

35

11

Dajbychová S.

x

x

x

x

x

x

x

x

33

x

x

33

12

Matalová A.

x

x

x

x

x

x

x

x

25

7

0

32

13

Mašková Š.

x

x

x

x

x

x

X

x

30

x

x

30

14

Janoušková V.

x

x

x

x

x

x

x

x

30

x

x

30

15

Jílková K.

x

x

x

x

x

x

x

x

30

x

x

30

16

Vaňková A.

x

x

x

x

18

x

x

x

x

X

x

18

Započítává se 5 nejlepších výsledků. Při neúčasti jezdce ve finále se nezapočítávají celoroční výsledky.Jezdec se umístí, až za výsledky z finále, počet bodů nerozhoduje. 

 

VÝSLEDKY BRONZE TOUR

Poř.

Jméno

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 

16

FIN

CELK

1

Jakubcová T.

x

x

x

37

x

x

x

x

x

x

95

88

x

x

20

x

30

317

2

Kodadová S.

x

x

x

x

22

x

40

x

x

39

38

36

x

24

27

X

26

252

3

Chadimová H.

x

17

10

x

x

27

58

x

53

11

34

x

x

x

x

x

24

231

4

Egrová N.

37

x

37

21

x

x

44

x

x

9

X

38

x

x

X

X

22

208

5

Balounová K.

x

x

x

x

x

12

41

12

17

x

X

x

12

30

19

37

28

208

6

Richtrová B.

16

11

24

x

x

x

x

x

x

32

X

x

x

x

X

X

x

83

7

Moulisová B.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

31

x

x

x

31

8

Doerrová N.

x

10

x

x

x

x

x

x

10

x

x

x

x

x

X

X

x

20

V případě rovnosti bodů, rozhoduje lepší výsledek ve finále. Pokud se jezdec nezúčastní ve finále, pořadí je podle finále, ostatní dle bodů dosud získaných.

 

VÝSLEDKY SILVER TOUR

Poř.

Jméno

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

FIN

CELK

1

Rolínek D.

x

x

32

x

22

17

x

x

36

74

X

52

33

17

x

61

X

44

36

424

2

Hofmeisterová.K.

x

x

x

11

20

x

75

x

x

47

X

100

40

x

x

39

X

31

40

403

3

Rodová M.

x

x

x

17

24

x

56

x

x

x

X

123

x

x

x

75

11

X

38

344

4

Kodadová N.

x

x

18

23

x

x

44

x

x

32

X

28

13

x

18

25

5

X

24

230

5

Králová J.

x

x

x

x

x

14

43

x

x

67

X

x

32

x

x

X

X

27

x

183

6

Vitáková A.

20

x

10

25

x

x

42

x

x

x

X

31

x

x

27

X

X

X

x

155

7

Rýdlová S.

x

9

11

x

20

18

39

x

29

27

X

x

x

x

x

X

X

x

x

153

8

Nosková S.

x

x

x

10

x

x

41

x

x

x

x

x

x

x

x

38

X

X

x

89

9

Rýdlová L.

x

8

19

x

15

15

x

x

19

8

X

x

x

x

x

X

x

X

x

84

10

Krýsl A.

x

x

17

x

11

x

32

x

x

9

X

x

x

x

x

X

X

X

x

69

11

Vlachová B.

x

x

x

24

x

16

x

x

x

6

X

x

20

x

x

X

X

X

x

66

12

Drtilová K.

x

x

x

x

x

x

38

x

x

x

X

x

x

x

x

23

X

X

x

61

13

Hrachová K.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

20

X

x

x

x

36

X

X

X

x

56

14

Dorotová E.

x

x

x

x

x

x

32

x

x

22

X

x

x

x

x

X

X

X

5

59

15

Borčová R.

x

x

x

x

x

x

15

x

x

7

X

13

x

x

10

X

X

X

x

45

16

Rojtová J.

x

x

x

x

14

x

x

x

18

x

X

x

x

x

x

X

X

X

x

32

17

Makovcová K.

x

x

x

x

x

x

32

X

x

x

X

x

x

x

x

X

X

X

x

32

18

Hrušková N.

x

x

x

x

x

x

24

x

x

x

X

x

x

x

x

X

3

X

x

27

19

Dečeková L.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

20

X

X

X

x

20

20

Steinbruckerová.M.

x

x

x

x

x

x

13

x

x

x

X

x

x

x

x

X

X

X

x

13

21

Šmidková B.

x

x

x

x

x

x

x

13

x

x

X

x

x

x

x

X

X

X

x

13

22

Hermann A.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

9

X

X

x

x

9

Jezdec je povinen se zúčastnit dle pravidel finále. Pokud se nezúčastnil, není započítáván do celkového hodnocení.


 VÝSLEDKY GOLD TOUR

Poř.

Jméno

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

FIN

CELK

1

Mika L.

9

x

x

x

12

15

37

x

17

17

X

x

x

12

X

14

24

157

2

Dudášová J.

x

x

11

10

x

x

37

x

x

28

15

x

x

X

X

X

28

129

3

Mládková D.

x

x

x

11

x

x

34

x

x

x

65

x

x

X

X

X

x

110

4

Bierhanzlová A.

x

x

x

17

x

x

x

x

x

x

X

20

x

X

30

X

40

107

5

Staňková L.

x

x

9

x

x

x

x

x

x

14

14

x

14

11

X

15

22

99

6

Sabathilová A.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

46

X

x

40

X

X

X

x

86

7

Hálová V.

x

x

x

x

x

x

25

x

x

33

X

x

x

X

X

X

26

84

8

Šmídová K.

x

x

17

x

x

19

25

x

16

x

X

x

x

X

X

X

x

77

9

Kelemenová N.

x

x

10

x

x

x

16

x

x

x

X

12

x

X

X

X

x

38

10

Kocumová K.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

17

x

x

x

10

x

x

x

27

Jezdci jsou povinni se zúčastnit finále, pokud se nezúčastní, pořadí je podle finále, ostatní dle bodů dosud získaných. 


PRAVIDLA PLZEŇSKÉ JUMP TOUR 2017 (PJT)

 

I. Sportovně technické podmínky

 

 1. PJT je vypsána ve čtyřech kategoriích:
   

  Pony Tour - parkur stupně ZP,ZLP,LP (přístupno pro pony)

  Bronze Tour - parkur stupně Z,ZL,L (přístupno pro jezdce do 14 let)

  Silver Tour - parkur stupně ZL,L,S (přístupno pro jezdce do 18 let)

  Gold Tour - parkur stupně L,S,ST (přístupno pro jezdce do 21 let)

   
 2. Základní podmínkou uskutečnění seriálu jsou řádně schválené rozpisy s respektováním PJS
 3. Seriál je přístupný všem jezdcům s platnou licencí ČJF. Automaticky jsou do seriálu zařazeni jezdci PO, účastníci z jiných oblastí se do PJT musí nahlásit při prezentaci závodů.
 4. V jedné soutěži PJT může bodovat jezdec jen s jedním koněm, a to vždy            s tím, který má ve výsledkové listině lepší umístění.
 5. Jezdec se musí na prvním kole PJT, kterého se zúčastní, přihlásit do jedné z Tour, v té pak může bodovat až do finále (lze se přihlásit do Tour do které jezdec spadá věkem, nebo do vyšší).
 6. Za umístění v jednotlivých kvalifikačních kolech získávají jezdci počet bodů podle následujících tabulek:

V parkurech stupně ZLP, LP, ZL, L**, S**, ST

místo

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

bodů

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

 

V parkurech stupně ZP, Z, L*, S*

místo

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

bodů

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

V případě, že bude v soutěži menší počet startujících, než 15 (12), budou udělovány body adekvátně nižší počtu startujících. Například při 10 startujících obdrží vítěz 10 bodů. Netýká se „Pony Tour" a „Bronze Tour".

V případě, že jezdec dosáhne umístění s výsledkem 0 tr.b., bude mu k dosaženému počtu bodů připočteno 5 bodů.

 1. Ve stylových soutěžích v kategorii Pony Tour, Bronze Tour, Silver Tour bude připočteno každému bodujícímu k výsledku 10 bodů.
 2. V závěrečném finálovém kole bude každému bodujícímu výsledku přičten dvojnásobek bodů dle bodovací tabulky (viz Sportovně technické podmínky bod 6.).
 3. Při udělování bodů jsou při započítávání pořadí vynechávány dvojice nestartující v rámci PJT. V případě umístění ex aequo se body dělí rovným dílem.
 4. Pro celkový výsledek v PJT se započítává 10 nejlepších výsledků, u pony Tour 5 nejlepších výsledků jezdce ze všech kvalifikačních kol a výsledek z finálového kola.

 

II. Systém a pravidla finálového kola PJT

 

 1. Jezdec, který se chce zúčastnit finále, se musí povinně zúčastnit minimálně 3 kvalifikačních kol, u pony TOUR 2 kvalifikačních kol.
 2. 2. Jezdec, který bojuje o umístění v PJT se musí zúčastnit finálového kola, jinak nebude zahrnut do celkového bodovaného pořadí.
 3. Ve finále může bodovat jezdec jen s jedním koněm, a to vždy s tím, který má ve výsledkové listině lepší umístění.
 4. V případě celkové bodové shody rozhoduje lepší výsledek finále
 5. Vyhlášení vítězů seriálu proběhne následně po dekorování finálového kola, dekorováno bude prvních 5 umístěných.
 6. Finále se uskuteční pouze při účasti min. 3 jezdců dané kategorie.

 

III. Všeobecné údaje

 

 1. Soutěže zařazené do PJT musí být soutěžemi s vyhodnoceným pořadím na všech místech.
 2. Pořadatel nesmí omezovat počat přihlášených, oprávněných bodovat.

 

IV. Organizační zajištění

 

 1. Orgánem schvalujícím pravidla PJT je OV Plzeňské oblasti ČJF.
 2. Sportovně technické podmínky se řídí platnými předpisy ČJF.
 3. Za průběh jednotlivých kol zodpovídají hlavní rozhodčí závodů.
 4. Za zpracování výsledků do průběžného řebříčku zodpovídá pověřený člen OV PO.
 5. Pro vítěze celoročního seriálu přispěje PO částkou 19 000,- Kč, která je dělena vždy mezi prvních 5 umístěných v kategoriích :

 

Pony Tour  - 3000,- Kč věcné ceny (800, 700, 600, 500, 400)
Bronze Tour  - 3000,- Kč věcné ceny (800, 700, 600, 500, 400)
Silver Tour  - 6 000,- Kč (2 500, 1 300, 900, 700, 600)
Gold Tour  - 7 000,- Kč (2 700, 1 500, 1 100, 900, 800)

 

 

V. Povinnosti pořadatelů

 

 1. V rozpisech závodů konkrétně uvést: Tato soutěž je započítávána do seriálu PJT.
 2. Výsledkové listiny musí být do týdne doručeny na adresu OV PO
 3. Vyvěsit při závodech tabulku s průběžnými výsledky.
 4. Propagovat PJT na závodech (hlasatel, oficiální program apod.)
 5. Podpora pořadateli finálového kola ze strany PO ČJF činí: 2000,- Kč, šerpy pro první 3 umístěné, floty za 4. a 5. místo, deka pro vítěze.

 

VI. Kvalifikační kola:

 

Do PJT 2017 jsou zahrnuty veškeré závody uvedené v kalendáři Plzeňské oblasti      pro rok 2017 i v případě nevypsání soutěží pro všechny kategorie (např. bez Pony Tour, Gold Tour a pod.).

 

Finále: Tachov 30.9.2017

 

Stáhněte si kompletní pravidla PJT 2017 -

 

ARCHÍV - ZČJT 2016

ARCHÍV - ZČJT 2015   -   ARCHÍV - ZČJT 2014

ARCHÍV - ZČJT 2013   -   ARCHÍV - ZČJT 2012

Menu

FORMULÁŘE

Formulář pro kvalifikaci na MČR 2024 ZDE

DROBNÁ UPOZORNĚNÍ

 Navštivte web ČJF
sekce Plzeňská oblast

ZZVJ TERMÍNY 2024

----- -----
----- -----
----- -----
----- -----
----- -----
----- -----
   
Více info ZDE
 

PODPORA Z PROSTŘEDKŮ PO

Podpora z prostředků Plzeňské oblasti pro rok 2024

Příspěvky PO 2024 ke stažení

REKLAMA NA TOMTO WEBU

Plzeňská oblast nabízí inzertní prostor na tomto webu. Výtěžek z těchto prostředků je určen na podporu dětí a mládeže v Plzeňské oblasti. Stáhněte si podmínky pro reklamu na tomto webu.
 
Klikněte pro více informací
Reklama na webu PO.pdf

POZVÁNKY, AKCE, TIPY

Organizujete v naší oblasti nějakou zajímavou jezdeckou akci pod hlavičkou ČJF? Pak nám pošlete pozvánku nebo článek (fotografie), rádi vše zajímavé o akcích kolem koní v naší oblasti zveřejníme.
 
palecek.jan@tiscali.cz
admin

SPOLUPRACUJEME

Patricie Mazuchová, Photography
 
http://pm-foto.webnode.cz/

 FACEBOOK

 Facebook_New_Logo_(2015).svg.png

KALENDÁŘ PO ČJF - 2024

Oficiální kalendář závodů naleznete v systému JIS. Odkaz níže.

Oficiální kalendář ČJF (JIS)

PLZEŇSKÁ JUMP TOUR 2024

Seriál je společným projektem ČJF a pořadatelů závodů v Plzeňské oblasti ČJF. Cílem tohoto seriálu kvalifikačních kol a jednoho finále je zvýšení atraktivity parkurového ježdění v rámci Plzeňské oblasti ČJF. Dále jen PJT.
PJT 2024
archiv  2023 2022 2021 2020
2019 2018 2017 2016
2015 2014 2013 2012

PLZEŇSKÁ DRESSAGE TOUR 2023

Seriál je společným projektem ČJF a pořadatelů drezurních závodů v Plzeňské oblasti České jezdecké federace. Cílem tohoto seriálu kvalifikačních kol a jednoho finále je zvýšení atraktivity drezurního ježdění v rámci Plzeňské oblasti ČJF.
PDT 2023
archiv  2022 2021 2020 2019
  2018 2017 2016 2015
  2014      

KLATOVSKÝ POHÁR ARCHIV

Klatovský pohár pořádá JK Klatovy Luby. Je určen pro děti, juniory a mladé jezdce Plzeňské jezdecké oblasti. Do poháru budou zahrnuty výsledky ze všech jezdeckých skokových závodů, pořádaných TJ JK Klatovy Luby. Tyto závody budou pořádány na pískovém kolbišti v Klatovech.
archiv  2021 2020 2019 2018
2017 2016 2015 2014
2013 2012    
Stránka České Jezdecké Federace, Plzeňské oblasti. Informace o pořádání jezdeckých akcí, závodů, hobby závodů.