animaceanimaceanimaceanimace
PLZEŇSKÁ OBLAST ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE
Drobečková navigace

ÚVOD > AKCE > DRESSAGE TOUR > PDT 2020

PLZEŇSKÁ DRESSAGE TOUR 2020 - PDT 2020


Seriál drezurních závodů Plzeňské oblasti ČJF

 

 Seriál je společným projektem ČJF a pořadatelů drezurních závodů v Plzeňské oblasti České jezdecké federace. Cílem tohoto seriálu kvalifikačních kol a jednoho finále je zvýšení atraktivity drezurního ježdění v rámci Plzeňské oblasti ČJF.

 

1. VÝSLEDKY PONY TOUR

poř.

 jméno

1

2

3

4

celkem

1

 Kupčíková S.

63

 

 

 

63

2

 Nechutná E.

50

 

 

 

50

3

 Nechutná T.

42

 

 

 

42

4

 Fajfrlíková V. 

40

 

 

 

40

5

 Rajchmanová Andrea 

30

 

 

 

30

5

 Kodadová D. 

30

 

 

 

30

6

 Dohnalová A. 

29

 

 

 

29

7

 Matalová A. 

25

 

 

 

25

8

 Plaubová S.

24

 

 

 

24

9

 Píšová S.

22

 

 

 

22

10

 Trochová V.

21

 

 

 

21

11

 Davídková S. 

16

 

 

 

16

12

 Klauzová T. 

16

 

 

 

16

13

 Hajšmanová K.

5

 

 

 

5

14

 Vašáryová Jasmína

6

 

 

 

6

  

2. VÝSLEDKY BRONZE TOUR (do 18 let)

poř.

 jméno

1

2

3

4

celkem

1

 Hospodářská N. 

74

 

 

 

74

2

 Francová A. 

54

 

 

 

54

3

 Knorová A. 

40

 

 

 

40

4

 Nechutná E. 

36

 

 

 

36

4

 Seidlová J.

36

 

 

 

36

5

 Janoušková V. 

26

 

 

 

26

5

 Kodadová D. 

26

 

 

 

26

6

 Johánková K. 

23

 

 

 

23

7

 Lávičková L. 

14

 

 

 

14

8

 Menclová M. 

9

 

 

 

9

   

3. VÝSLEDKY SILVER TOUR

poř.

 jméno

1

2

3

4

celkem

1

 Žáčková M. 

56

 

 

 

56

2

 Kocmichová L. 

33

 

 

 

33

3

 Knorová A.

24

 

 

 

24

3

 Vaňková M. 

24

 

 

 

24

4

 Vašíčková M. 

20

 

 

 

20

4

 Kovářová L.

20

 

 

 

20

5

 Janoušková V.

19

 

 

 

19

6

 Eim I.

18

 

 

 

18

7

 Žižková L. 

16

 

 

 

16

8

 Kodadová N. 

14

 

 

 

14

8

 Císařová A.

14

 

 

 

14

9

 Kodadová D. 

13

 

 

 

13

10

 Kačírková P.

12

 

 

 

12

11

 Borčová R.

9

 

 

 

9

12

 Johánková K.

7

 

 

 

7

13

 Krausová M. 

6

 

 

 

6

13

 Otcová M.

6

 

 

 

6

14

 Lávičková L.

4

 

 

 

4

15

 Menclová M.

2

 

 

 

2

  

4. VÝSLEDKY GOLD TOUR

poř.

 jméno

1

2

3

4

celkem

1

 Šimková E. 

48

 

 

 

48

2

 Táboříková J. 

36

 

 

 

36

3

 Korejsová L. 

34

 

 

 

34

4

 Kovářová L. 

29

 

 

 

29

5

 Šroubková M. 

22

 

 

 

22

5

 Šůlová E. 

22

 

 

 

22

6

 Brychtová M. 

20

 

 

 

20

7

 Císařová A. 

18

 

 

 

18

8

 Krebsová P. 

16

 

 

 

16

8

 Eim I.

16

 

 

 

16

9

 Klauzová L. 

14

 

 

 

14

10

 Vašíčková M.

12

 

 

 

12

11

 Borčová R.

6

 

 

 

6

12

 Štochlová D. 

5

 

 

 

5

13

 Kocmichová L.

4

 

 

 

4

14

 Kodadová N. 

3

 

 

 

3

 

PRAVIDLA PLZEŇSKÉ DRESSAGE TOUR 2020 (PDT)

 

I. SPORTOVNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY

 1. PDT je vypsána do ČTYŘ Tour:

 

1. PONY TOUR – drezura stupně Z kvalifikační kola: jakákoli platná úloha na stupni Z, finále: DÚ-A (2020)
    * přístupno pouze pro pony
2. BRONZE TOUR – drezura stupně Z kvalifikační kola: jakákoli platná úloha na stupni Z, finále: DÚ-A (2020)
    * přístupno pro jezdce do 18 let včetně
3. SILVER TOUR – drezura stupně L kvalifikační kola: jakákoli platná úloha na stupni L, finále: DD (2020)
    * přístupno pro všechny jezdce
4. GOLD TOUR – drezura stupně S jakákoli platná úloha na stupni S, finále: JD (2018)
    * přístupno pro všechny jezdce

 

 1. Základní podmínkou uskutečnění seriálu jsou řádně schválené rozpisy a respektování PJS.
 2. Seriál PDT je otevřen pro registrované jezdce a koně všech oblastí ČJF. Zahraniční jezdci se
  mohou zúčastnit, avšak bez možnosti získávat body.
 3. V kvalifikačních kolech PDT a v kole finálovém může jezdec startovat s více koňmi, ale do
  výsledku PDT se jezdci počítá nejlepší výsledek. Dvojice (jezdec + kůň) se může účastnit PDT
  pouze v jedné kategorii. Výjimkou jsou pony, kteří mohou startovat v PONY TOUR, a pak buď
  v BRONZE TOUR, nebo v SILVER TOUR, nebo v GOLD TOUR. Chce-li jezdec s pony startovat ve
  vyšší kategorii, musí být držitelem licence na velké koně (viz Pravidla pro pony čl. 3.3). Jezdec
  s různým koněm se může účastnit různých kategorií.
 4. V případě, že se jezdec účastní PDT s více koňmi a v různých kategoriích, je povinen před prvním startem v daném ročníku PDT jednoznačně určit, se kterým koněm bude bodovat ve které kategorii. V případě, že s určeným koněm odstartuje následně v jiné kategorii, nemůže za tuto soutěž získat body. Určení koně do kategorie je jezdec povinen uvést v přihlášce, nejpozději však při prezentaci, ve kterých hodlá poprvé bodovat v PDT.
 5. Kvalifikační kola PDT i finále se mohou jet v rámci otevřené soutěže.
 6. Pokud se soutěže zúčastní pouze jeden bodující jezdec do PDT, bude mu připočten plný počet bodů za umístění.
 7. Dvojice, která bojuje o umístění v seriálu PDT, se musí zúčastnit min. dvou kvalifikačních kol a finálového kola.
 8. Při udělování bodů v kvalifikačních kolech jsou při započítávání pořadí vynechávány výsledky
  jezdců nebodujících v PDT. V případě umístění ex aequo získávají jezdci počet bodů
  odpovídající danému umístění.
  Pro celkový výsledek v PDT se započítávají 4 nejlepší výsledky dvojice z kvalifikačních kol a
  výsledek z finálového kola.
 1. Čtení úloh nebo předvádění úloh zpaměti při kvalifikačních kolech i při finále bude dáno rozpisem jednotlivých závodů.
 2. Bodovací tabulka umístění v kvalifikačních kolech PDT:

 

místo

I.

II

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

bodů

20

18

16

14

12

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

 

V případě umístění ex aequo dojde k součtu všech předmětných bodů a vydělení počtem účastníků v tomto součtu.

 

 II. SYSTÉM A PRAVIDLA FINÁLOVÉHO KOLA

 1. Finále se uskuteční při účasti min. 3 jezdců dané kategorie.
 2. Za umístění ve finálovém kole bude ke každému bodujícímu výsledku přičteno 5 bodů.
 3. V případě celkové bodové shody PDT po skončení finálového kola u dvou a
  více jezdců rozhoduje lepší výsledek ve finálovém kole. Pokud by se shoda týkala i finálového kola, jezdci se umístí ex aequo finanční odměna bude za všechna místa ex aequo sečtena a vydělena počtem účastníků v tomto součtu.
 1. Vyhlášení vítězů celoročního seriálu bude probíhat po sečtení bodů následně po dekorování finálového kola, dekorováno bude prvních 5 umístěných v každé kategorii PDT.

III. ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

 

 1. Orgánem schvalujícím pravidla PDT je OV PO ČJF.
 2. Sportovně technické podmínky se řídí platnými předpisy ČJF.
 3. Za průběh kvalifikačních kol a finálového kola zodpovídají hlavní rozhodčí závodů.
 4. Za zpracování výsledků do průběžného žebříčku zodpovídá OV PO ČJF.
 5. Podpora pořadatele finálového kola ze strany PO ČJF činí 2.500,- Kč.
 6. PO ČJF zajistí a dodá šerpy pro první 3 umístěné, floty pro 4. a 5. místo a deky pro vítěze jednotlivých Tour.
 7. Pro vítěze celoročního seriálu přispěje PO ČJF částkou 13.900,- Kč. Tato částka je dělena mezi první 3 umístěné v kategoriích následovně:
PONY TOUR  2.100,- Kč formou věcných cen (800, 700, 600)
BRONZE TOUR  2.100,- Kč formou věcných cen (800, 700, 600)
SILVER TOUR  4.700,- Kč (2400, 1300, 1000)
GOLD TOUR  5.000,- Kč (2600, 1400, 1000)

 

IV. POVINNOSTI JEDNOTLIVÝCH POŘADATELŮ

 1. V rozpisech závodů konkrétně uvést „Tato soutěž je započítávána do seriálu PDT.
 2. Ve startovních listinách a ve výsledkových listinách je pořadatel povinen označit všechny jezdce, kteří se soutěže účastní v rámci PDT.
 3. Výsledkové listiny musí být do týdne po skončení závodů zveřejněny v JIS ČJF.
 4. Vyvěsit při závodech tabulku PDT s průběžnými výsledky.
 5. Propagovat při závodech PDT prostřednictvím hlasatele, v oficiálním programu atd.
 6. Pořadatel nesmí omezovat počet přihlášených jezdců oprávněných bodovat v PDT, pokud podají přihlášku na dané závody v řádném termínu.

 

V. TERMÍNY KVALIFIKAČNÍCH KOL A FINÁLE PDT 2020

 Pořadatelé:

Do PDT jsou zahrnuty veškeré závody uvedené v kalendáři Plzeňské oblastiti pro rok 2020

   

 

Pravidla PDT 2020 ke stažení ZDE

 

 ARCHÍV PDT 2018             -            ARCHÍV PDT 2019

ARCHÍV PDT 2017       -              ARCHÍV ZČDT - 2016

 ARCHÍV ZPČDCH - 2015   -   ARCHÍV ZPČDCH - 2014

Menu

FORMULÁŘE

Formulář pro kvalifikaci na MČR 2022 ZDE

DROBNÁ UPOZORNĚNÍ

 Navštivte web ČJF
 sekce plzeňská oblast

ZZVJ TERMÍNY 2022

 12.3.2022  Slavia VŠ Plzeň
 1.4.2022  Svržno, příprava
 2.4.2022  Svržno
 30.6.2022  Svržno, příprava
 1.7.2022  Svržno
 22.10.2022  Svržno
   
Více info ZDE
 

PODPORA Z PROSTŘEDKŮ PO

Podpora z prostředků Plzeňské oblasti pro rok 2022

Příspěvky PO 2022 ke stažení

REKLAMA NA TOMTO WEBU

Plzeňská oblast nabízí inzertní prostor na tomto webu. Výtěžek z těchto prostředků je určen na podporu dětí a mládeže v Západočeské oblasti. Stáhněte si nové podmínky pro rok 2017.
Klikněte pro více informací
Reklama na webu PO 2017.pdf
 

POZVÁNKY, AKCE, TIPY

Organizujete v naší oblasti nějakou zajímavou jezdeckou akci pod hlavičkou ČJF? Pak nám pošlete pozvánku nebo článek (fotografie), rádi vše zajímavé o akcích kolem koní v naší oblasti zveřejníme.
palecek.jan@tiscali.cz
admin

SPOLUPRACUJEME

Patricie Mazuchová, Photography
 
http://pm-foto.webnode.cz/

 FACEBOOK

 Facebook_New_Logo_(2015).svg.png

KALENDÁŘ PO ČJF - 2022

Oficiální kalendář závodů naleznete v systému JIS. Odkaz níže.

Oficiální kalendář ČJF (JIS)

PLZEŇSKÁ JUMP TOUR 2022

Seriál je společným projektem ČJF a pořadatelů závodů v Západočeské oblasti ČJF. Cílem tohoto seriálu kvalifikačních kol a jednoho finále je zvýšení atraktivity parkurového ježdění v rámci Západočeské oblasti ČJF. Dále jen ZČJT.
PJT 2022
archiv  2021 2020 2019 2018
2017 2016 2015 2014
2013 2012     

PLZEŇSKÁ DRESSAGE TOUR 2022

Seriál je společným projektem ČJF a pořadatelů drezurních závodů v Západočeské oblasti České jezdecké federace. Cílem tohoto seriálu kvalifikačních kol a jednoho finále je zvýšení atraktivity drezurního ježdění v rámci Západočeské oblasti ČJF.
PDT 2022
archiv  2021 2020 2019 2018
  2017 2016 2015 2014 

KLATOVSKÝ POHÁR 2020

Klatovský pohár pořádá JK Klatovy Luby. Je určen pro děti, juniory a mladé jezdce Západočeské jezdecké oblasti. Do poháru budou zahrnuty výsledky ze všech jezdeckých skokových závodů, pořádaných TJ JK Klatovy Luby. Tyto závody budou pořádány na pískovém kolbišti v Klatovech.
KLATOVSKÝ POHÁR 2021
archiv  2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014 2013
2012      
Stránka České Jezdecké Federace, Plzeňské oblasti. Informace o pořádání jezdeckých akcí, závodů, hobby závodů.