animaceanimaceanimaceanimace
PLZEŇSKÁ OBLAST ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE
Drobečková navigace

ÚVOD > AKCE > DRESSAGE TOUR > PDT 2020

PLZEŇSKÁ DRESSAGE TOUR 2020 - PDT 2020


Seriál drezurních závodů Plzeňské oblasti ČJF

 

 Seriál je společným projektem ČJF a pořadatelů drezurních závodů v Plzeňské oblasti České jezdecké federace. Cílem tohoto seriálu kvalifikačních kol a jednoho finále je zvýšení atraktivity drezurního ježdění v rámci Plzeňské oblasti ČJF.

 

1. VÝSLEDKY PONY TOUR

poř.

 jméno

1

2

3

4

celkem

1

 Kupčíková S.

63

 

 

 

63

2

 Nechutná E.

50

 

 

 

50

3

 Nechutná T.

42

 

 

 

42

4

 Fajfrlíková V. 

40

 

 

 

40

5

 Rajchmanová Andrea 

30

 

 

 

30

5

 Kodadová D. 

30

 

 

 

30

6

 Dohnalová A. 

29

 

 

 

29

7

 Matalová A. 

25

 

 

 

25

8

 Plaubová S.

24

 

 

 

24

9

 Píšová S.

22

 

 

 

22

10

 Trochová V.

21

 

 

 

21

11

 Davídková S. 

16

 

 

 

16

12

 Klauzová T. 

16

 

 

 

16

13

 Hajšmanová K.

5

 

 

 

5

14

 Vašáryová Jasmína

6

 

 

 

6

  

2. VÝSLEDKY BRONZE TOUR (do 18 let)

poř.

 jméno

1

2

3

4

celkem

1

 Hospodářská N. 

74

 

 

 

74

2

 Francová A. 

54

 

 

 

54

3

 Knorová A. 

40

 

 

 

40

4

 Nechutná E. 

36

 

 

 

36

4

 Seidlová J.

36

 

 

 

36

5

 Janoušková V. 

26

 

 

 

26

5

 Kodadová D. 

26

 

 

 

26

6

 Johánková K. 

23

 

 

 

23

7

 Lávičková L. 

14

 

 

 

14

8

 Menclová M. 

9

 

 

 

9

   

3. VÝSLEDKY SILVER TOUR

poř.

 jméno

1

2

3

4

celkem

1

 Žáčková M. 

56

 

 

 

56

2

 Kocmichová L. 

33

 

 

 

33

3

 Knorová A.

24

 

 

 

24

3

 Vaňková M. 

24

 

 

 

24

4

 Vašíčková M. 

20

 

 

 

20

4

 Kovářová L.

20

 

 

 

20

5

 Janoušková V.

19

 

 

 

19

6

 Eim I.

18

 

 

 

18

7

 Žižková L. 

16

 

 

 

16

8

 Kodadová N. 

14

 

 

 

14

8

 Císařová A.

14

 

 

 

14

9

 Kodadová D. 

13

 

 

 

13

10

 Kačírková P.

12

 

 

 

12

11

 Borčová R.

9

 

 

 

9

12

 Johánková K.

7

 

 

 

7

13

 Krausová M. 

6

 

 

 

6

13

 Otcová M.

6

 

 

 

6

14

 Lávičková L.

4

 

 

 

4

15

 Menclová M.

2

 

 

 

2

  

4. VÝSLEDKY GOLD TOUR

poř.

 jméno

1

2

3

4

celkem

1

 Šimková E. 

48

 

 

 

48

2

 Táboříková J. 

36

 

 

 

36

3

 Korejsová L. 

34

 

 

 

34

4

 Kovářová L. 

29

 

 

 

29

5

 Šroubková M. 

22

 

 

 

22

5

 Šůlová E. 

22

 

 

 

22

6

 Brychtová M. 

20

 

 

 

20

7

 Císařová A. 

18

 

 

 

18

8

 Krebsová P. 

16

 

 

 

16

8

 Eim I.

16

 

 

 

16

9

 Klauzová L. 

14

 

 

 

14

10

 Vašíčková M.

12

 

 

 

12

11

 Borčová R.

6

 

 

 

6

12

 Štochlová D. 

5

 

 

 

5

13

 Kocmichová L.

4

 

 

 

4

14

 Kodadová N. 

3

 

 

 

3

 

PRAVIDLA PLZEŇSKÉ DRESSAGE TOUR 2020 (PDT)

 

I. SPORTOVNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY

 1. PDT je vypsána do ČTYŘ Tour:

 

1. PONY TOUR – drezura stupně Z kvalifikační kola: jakákoli platná úloha na stupni Z, finále: DÚ-A (2020)
    * přístupno pouze pro pony
2. BRONZE TOUR – drezura stupně Z kvalifikační kola: jakákoli platná úloha na stupni Z, finále: DÚ-A (2020)
    * přístupno pro jezdce do 18 let včetně
3. SILVER TOUR – drezura stupně L kvalifikační kola: jakákoli platná úloha na stupni L, finále: DD (2020)
    * přístupno pro všechny jezdce
4. GOLD TOUR – drezura stupně S jakákoli platná úloha na stupni S, finále: JD (2018)
    * přístupno pro všechny jezdce

 

 1. Základní podmínkou uskutečnění seriálu jsou řádně schválené rozpisy a respektování PJS.
 2. Seriál PDT je otevřen pro registrované jezdce a koně všech oblastí ČJF. Zahraniční jezdci se
  mohou zúčastnit, avšak bez možnosti získávat body.
 3. V kvalifikačních kolech PDT a v kole finálovém může jezdec startovat s více koňmi, ale do
  výsledku PDT se jezdci počítá nejlepší výsledek. Dvojice (jezdec + kůň) se může účastnit PDT
  pouze v jedné kategorii. Výjimkou jsou pony, kteří mohou startovat v PONY TOUR, a pak buď
  v BRONZE TOUR, nebo v SILVER TOUR, nebo v GOLD TOUR. Chce-li jezdec s pony startovat ve
  vyšší kategorii, musí být držitelem licence na velké koně (viz Pravidla pro pony čl. 3.3). Jezdec
  s různým koněm se může účastnit různých kategorií.
 4. V případě, že se jezdec účastní PDT s více koňmi a v různých kategoriích, je povinen před prvním startem v daném ročníku PDT jednoznačně určit, se kterým koněm bude bodovat ve které kategorii. V případě, že s určeným koněm odstartuje následně v jiné kategorii, nemůže za tuto soutěž získat body. Určení koně do kategorie je jezdec povinen uvést v přihlášce, nejpozději však při prezentaci, ve kterých hodlá poprvé bodovat v PDT.
 5. Kvalifikační kola PDT i finále se mohou jet v rámci otevřené soutěže.
 6. Pokud se soutěže zúčastní pouze jeden bodující jezdec do PDT, bude mu připočten plný počet bodů za umístění.
 7. Dvojice, která bojuje o umístění v seriálu PDT, se musí zúčastnit min. dvou kvalifikačních kol a finálového kola.
 8. Při udělování bodů v kvalifikačních kolech jsou při započítávání pořadí vynechávány výsledky
  jezdců nebodujících v PDT. V případě umístění ex aequo získávají jezdci počet bodů
  odpovídající danému umístění.
  Pro celkový výsledek v PDT se započítávají 4 nejlepší výsledky dvojice z kvalifikačních kol a
  výsledek z finálového kola.
 1. Čtení úloh nebo předvádění úloh zpaměti při kvalifikačních kolech i při finále bude dáno rozpisem jednotlivých závodů.
 2. Bodovací tabulka umístění v kvalifikačních kolech PDT:

 

místo

I.

II

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

bodů

20

18

16

14

12

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

 

V případě umístění ex aequo dojde k součtu všech předmětných bodů a vydělení počtem účastníků v tomto součtu.

 

 II. SYSTÉM A PRAVIDLA FINÁLOVÉHO KOLA

 1. Finále se uskuteční při účasti min. 3 jezdců dané kategorie.
 2. Za umístění ve finálovém kole bude ke každému bodujícímu výsledku přičteno 5 bodů.
 3. V případě celkové bodové shody PDT po skončení finálového kola u dvou a
  více jezdců rozhoduje lepší výsledek ve finálovém kole. Pokud by se shoda týkala i finálového kola, jezdci se umístí ex aequo finanční odměna bude za všechna místa ex aequo sečtena a vydělena počtem účastníků v tomto součtu.
 1. Vyhlášení vítězů celoročního seriálu bude probíhat po sečtení bodů následně po dekorování finálového kola, dekorováno bude prvních 5 umístěných v každé kategorii PDT.

III. ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

 

 1. Orgánem schvalujícím pravidla PDT je OV PO ČJF.
 2. Sportovně technické podmínky se řídí platnými předpisy ČJF.
 3. Za průběh kvalifikačních kol a finálového kola zodpovídají hlavní rozhodčí závodů.
 4. Za zpracování výsledků do průběžného žebříčku zodpovídá OV PO ČJF.
 5. Podpora pořadatele finálového kola ze strany PO ČJF činí 2.500,- Kč.
 6. PO ČJF zajistí a dodá šerpy pro první 3 umístěné, floty pro 4. a 5. místo a deky pro vítěze jednotlivých Tour.
 7. Pro vítěze celoročního seriálu přispěje PO ČJF částkou 13.900,- Kč. Tato částka je dělena mezi první 3 umístěné v kategoriích následovně:
PONY TOUR  2.100,- Kč formou věcných cen (800, 700, 600)
BRONZE TOUR  2.100,- Kč formou věcných cen (800, 700, 600)
SILVER TOUR  4.700,- Kč (2400, 1300, 1000)
GOLD TOUR  5.000,- Kč (2600, 1400, 1000)

 

IV. POVINNOSTI JEDNOTLIVÝCH POŘADATELŮ

 1. V rozpisech závodů konkrétně uvést „Tato soutěž je započítávána do seriálu PDT.
 2. Ve startovních listinách a ve výsledkových listinách je pořadatel povinen označit všechny jezdce, kteří se soutěže účastní v rámci PDT.
 3. Výsledkové listiny musí být do týdne po skončení závodů zveřejněny v JIS ČJF.
 4. Vyvěsit při závodech tabulku PDT s průběžnými výsledky.
 5. Propagovat při závodech PDT prostřednictvím hlasatele, v oficiálním programu atd.
 6. Pořadatel nesmí omezovat počet přihlášených jezdců oprávněných bodovat v PDT, pokud podají přihlášku na dané závody v řádném termínu.

 

V. TERMÍNY KVALIFIKAČNÍCH KOL A FINÁLE PDT 2020

 Pořadatelé:

Do PDT jsou zahrnuty veškeré závody uvedené v kalendáři Plzeňské oblastiti pro rok 2020

   

 

Pravidla PDT 2020 ke stažení ZDE

 

 ARCHÍV PDT 2018             -            ARCHÍV PDT 2019

ARCHÍV PDT 2017       -              ARCHÍV ZČDT - 2016

 ARCHÍV ZPČDCH - 2015   -   ARCHÍV ZPČDCH - 2014

Menu

FORMULÁŘE

Formulář pro kvalifikaci na MČR 2023 ZDE

DROBNÁ UPOZORNĚNÍ

 Navštivte web ČJF
 sekce Plzeňská oblast

ZZVJ TERMÍNY 2023

----- -----
----- -----
----- -----
----- -----
----- -----
----- -----
   
Více info ZDE
 

PODPORA Z PROSTŘEDKŮ PO

Podpora z prostředků Plzeňské oblasti pro rok 2023

Příspěvky PO 2023 ke stažení

REKLAMA NA TOMTO WEBU

Plzeňská oblast nabízí inzertní prostor na tomto webu. Výtěžek z těchto prostředků je určen na podporu dětí a mládeže v Západočeské oblasti. Stáhněte si nové podmínky pro rok 2017.
Klikněte pro více informací
Reklama na webu PO 2017.pdf
 

POZVÁNKY, AKCE, TIPY

Organizujete v naší oblasti nějakou zajímavou jezdeckou akci pod hlavičkou ČJF? Pak nám pošlete pozvánku nebo článek (fotografie), rádi vše zajímavé o akcích kolem koní v naší oblasti zveřejníme.
palecek.jan@tiscali.cz
admin

SPOLUPRACUJEME

Patricie Mazuchová, Photography
 
http://pm-foto.webnode.cz/

 FACEBOOK

 Facebook_New_Logo_(2015).svg.png

KALENDÁŘ PO ČJF - 2023

Oficiální kalendář závodů naleznete v systému JIS. Odkaz níže.

Oficiální kalendář ČJF (JIS)

PLZEŇSKÁ JUMP TOUR 2023

Seriál je společným projektem ČJF a pořadatelů závodů v Západočeské oblasti ČJF. Cílem tohoto seriálu kvalifikačních kol a jednoho finále je zvýšení atraktivity parkurového ježdění v rámci Západočeské oblasti ČJF. Dále jen ZČJT.
PJT 2023
archiv  2022 2021 2020 2019
2018 2017 2016 2015
2014 2013  2012   

PLZEŇSKÁ DRESSAGE TOUR 2023

Seriál je společným projektem ČJF a pořadatelů drezurních závodů v Západočeské oblasti České jezdecké federace. Cílem tohoto seriálu kvalifikačních kol a jednoho finále je zvýšení atraktivity drezurního ježdění v rámci Západočeské oblasti ČJF.
PDT 2023
archiv  2022 2021 2020 2019
  2018 2017 2016 2015 
  2014      

KLATOVSKÝ POHÁR ARCHIV

Klatovský pohár pořádá JK Klatovy Luby. Je určen pro děti, juniory a mladé jezdce Západočeské jezdecké oblasti. Do poháru budou zahrnuty výsledky ze všech jezdeckých skokových závodů, pořádaných TJ JK Klatovy Luby. Tyto závody budou pořádány na pískovém kolbišti v Klatovech.
archiv  2021 2020 2019 2018
2017 2016 2015 2014
2013 2012     
Stránka České Jezdecké Federace, Plzeňské oblasti. Informace o pořádání jezdeckých akcí, závodů, hobby závodů.