animaceanimaceanimaceanimace
PLZEŇSKÁ OBLAST ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE
Drobečková navigace

ÚVOD > AKCE > DRESSAGE TOUR > PDT-2018

PLZEŇSKÁ DRESSAGE TOUR 2018 - PDT 2018


Seriál drezurních závodů Plzeňské oblasti ČJF

 

 Seriál je společným projektem ČJF a pořadatelů drezurních závodů v Plzeňské oblasti České jezdecké federace. Cílem tohoto seriálu kvalifikačních kol a jednoho finále je zvýšení atraktivity drezurního ježdění v rámci Plzeňské oblasti ČJF.

 

1. VÝSLEDKY PONY TOUR

Pořadí Jméno 1 2 3 4 5 Celkem
1 D. Kodadová (Gofi) 20 x x 14/20 20/20 94
2 S. Kodadová (Nobli) 18 x x 20 18 56
3 N. Kodadová (Glorie 5) 20 x x 16 20 56
4 A. Divišová 18 x x 18 x 36
5 N. Ticová 20 x x 12 x 32
6 D. Johánková 16 x x x 16 32
7 K. Johánková 14 x x x x 14

 

2. VÝSLEDKY BRONZE TOUR (do 18 let)

Pořadí Jméno 1 2 3 4 5 Celkem
1 H. Barešová 20/18 16 20 14/18 14/16 136
2 P. Krebsová (William) 20/18 20 x 20/16 20/20 134
3 K. Balounová 18 18 18 16/10 18/14 112
4 A. Knorová 16 x x 18/12 16/20 82
5 N. Kodadová (Crouch) 20 x x x/20 18 58
6 K. Johánková 16/16 x x x 18 50
7 P. Zezulová x 12 16 12/9 x 49
8 S. Kodadová 12 x x x/14 12 38
9 N. Ticová  x 14 x x x 14

 

3. VÝSLEDKY BRONZE TOUR (od 19 let)

Pořadí Jméno 1 2 3 4 5 Celkem
1 L. Gruber 20/20 16 18 20/14 20/14 142
2 M. Ježek 18/20 10 20 18/20 x 106
3 L. Žižková   x 12 16 14/18 18/18 96
4 Ž. Dlouhá 14 14 14 16/16 x 74
5 R. Borčová 16/14 x x 12/10 16 68
6 J. Dudášová 18/16 x x x/12 20 66
7 K. Bock Fialová x 20 x x x 20
8 K .Šimáčková   x 18 x x x 18

 

4. VÝSLEDKY SILVER TOUR

Pořadí Jméno 1 2 3 4 5 Celkem
1 E. Šulová x 16 20 20 x 56
2 M. Švagrová x 9 18 14 x 41
3 M. Bláhová x 8 16 16 x 40
4 H. Štychová x 10 10 18 x 38
5 E. Poláčková x 20 14 x x 34
6 B. Chládková x 18 12 x x 30
7 K. Řežábková x 12 9 x x 21
8 M. Burešová x 14 x x x 14

 

5. VÝSLEDKY GOLD TOUR

Pořadí Jméno 1 2 3 4 5 Celkem
1 P. Krebsová (Miguell) x 18 20/20 20/20 x 98
2 V. Přívětivá x 20 18/18 16/x x 72
3 E. Šimková x 16 12 18/16 x 62
4 K. Brožová x 12 14 x/18 x 44
5 A. Vítová x 7 x 14/14 x 35
6 N. Šurová x 8 16 x x 24
7 L. Korejsová x 14 x x x 14
8 A. Micková x 10 x x x 10
9 L. Bubníková x 9 x x x 9

 

PRAVIDLA PLZEŇSKÉ DRESSAGE TOUR 2018 (PDT)

 

I. SPORTOVNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY

 1. PDT je vypsána do pěti Tour:

 

1. PONY TOUR – drezura stupně Z kvalifikační kola: jakákoli platná úloha na stupni Z, finále: DÚ-A (2018)
    * přístupno pouze pro pony
2. BRONZE TOUR – drezura stupně Z kvalifikační kola: jakákoli platná úloha na stupni Z, finále: DÚ-A (2018)
    * přístupno pro jezdce do 18 let včetně
3. BRONZE TOUR – drezura stupně Z kvalifikační kola: jakákoli platná úloha na stupni Z, finále: DÚ-B (2018)
    * přístupno pro jezdce od 19 let včetně
4. SILVER TOUR – drezura stupně L kvalifikační kola: jakákoli platná úloha na stupni L, finále: DD (2018)
    * přístupno pro všechny jezdce
5. GOLD TOUR – drezura stupně S jakákoli platná úloha na stupni S, finále: JD (2018)
    * přístupno pro všechny jezdce

 

 1. Základní podmínkou uskutečnění seriálu jsou řádně schválené rozpisy a respektování PJS.
 2. Seriál PDT je otevřen pro registrované jezdce a koně všech oblastí ČJF. Zahraniční jezdci se mohou zúčastnit, avšak bez možnosti získávat body.
 3. V kvalifikačních kolech PDT a v kole finálovém může jezdec startovat s více koňmi, ale do výsledku PDT se jezdci počítá nejlepší výsledek. Dvojice (jezdec + kůň) se může účastnit PDT pouze v jedné Výjimkou jsou pony, kteří mohou startovat v PONY TOUR, a pak buď v BRONZE TOUR, nebo v SILVER TOUR, nebo v GOLD TOUR. Chce-li jezdec s pony startovat ve vyšší kategorii, musí být držitelem licence na velké koně (viz Pravidla pro pony čl. 3.3). Jezdec s různým koněm se může účastnit různých kategorií.
 4. V případě, že se jezdec účastní PDT s více koňmi a v různých kategoriích, je povinen před prvním startem v daném ročníku PDT jednoznačně určit, se kterým koněm bude bodovat ve které kategorii. V případě, že s určeným koněm odstartuje následně v jiné kategorii, nemůže za tuto soutěž získat body. Určení koně do kategorie je jezdec povinen uvést u hlavního rozhodčího závodů, ve kterých hodlá poprvé bodovat v PDT.
 5. Kvalifikační kola PDT i finále se mohou jet v rámci otevřené soutěže.
 6. Pokud se soutěže zúčastní pouze jeden bodující jezdec do PDT, bude mu připočten plný počet bodů za umístění.
 7. Dvojice, která bojuje o umístění v seriálu PDT, se musí zúčastnit min. dvou kvalifikačních kol a finálového kola.
 8. Při udělování bodů v kvalifikačních kolech jsou při započítávání pořadí vynechávány výsledky jezdců nebodujících v PDT. V případě umístění ex aquo získávají jezdci počet bodů odpovídající danému umístění. Pro celkový výsledek v PDT se započítávají 4 nejlepší výsledky dvojice z kvalifikačních kol a výsledek z finálového kola.
 1. Čtení úloh nebo předvádění úloh zpaměti při kvalifikačních kolech i při finále bude dáno rozpisem jednotlivých závodů.
 2. Bodovací tabulka umístění v kvalifikačních kolech PDT:

 

místo

I.

II

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

bodů

20

18

16

14

12

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

 

V případě umístění ex aequo dojde k součtu všech předmětných bodů a vydělení počtem účastníků v tomto součtu.

 

 II. SYSTÉM A PRAVIDLA FINÁLOVÉHO KOLA

 1. Finále se uskuteční při účasti min. 3 jezdců dané kategorie.
 2. Za umístění ve finálovém kole bude ke každému bodujícímu výsledku přičteno 5 bodů.
 3. V případě celkové bodové shody PDT po skončení finálového kola u dvou avíce jezdců rozhoduje lepší výsledek ve finálovém kole. Pokud by se shoda týkala i finálového kola, jezdci se umístí ex aequo finanční odměna bude za všechna místa ex aequo sečtena a vydělena počtem účastníků v tomto součtu.
 1. Vyhlášení vítězů celoročního seriálu bude probíhat po sečtení bodů následně po dekorování finálového kola, dekorováno bude prvních 5 umístěných v každé kategorii PDT.

III. ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

 

 1. Orgánem schvalujícím pravidla PDT je OV PO ČJF.
 2. Sportovně technické podmínky se řídí platnými předpisy ČJF.
 3. Za průběh kvalifikačních kol a finálového kola zodpovídají hlavní rozhodčí závodů.
 4. Za zpracování výsledků do průběžného žebříčku zodpovídá OV PO ČJF.
 5. Podpora pořadatele finálového kola ze strany PO ČJF činí 2.500,- Kč.
 6. PO ČJF zajistí a dodá šerpy pro první 3 umístěné, floty pro 4. a 5. místo a deky pro vítěze jednotlivých Tour.
 7. Pro vítěze celoročního seriálu přispěje PO ČJF částkou 16.000,- Kč. Tato částka je dělena mezi první 3 umístěné v kategoriích následovně:
PONY TOUR  2.100,- Kč formou věcných cen (800, 700, 600)
BRONZE TOUR  2.100,- Kč formou věcných cen (800, 700, 600)
BRONZE TOUR  2.100,- Kč (800, 700, 600)
SILVER TOUR  4.700,- Kč (2400, 1300, 1000)
GOLD TOUR  5.000,- Kč (2600, 1400, 1000)

 

IV. POVINNOSTI JEDNOTLIVÝCH POŘADATELŮ

 1. V rozpisech závodů konkrétně uvést „Tato soutěž je započítávána do seriálu PDT.
 2. Ve startovních listinách a ve výsledkových listinách je pořadatel povinen označit všechny jezdce, kteří se soutěže účastní v rámci PDT.
 3. Výsledkové listiny musí být do týdne po skončení závodů zveřejněny v JIS ČJF.
 4. Vyvěsit při závodech tabulku PDT s průběžnými výsledky.
 5. Propagovat při závodech PDT prostřednictvím hlasatele, v oficiálním programu atd.
 6. Pořadatel nesmí omezovat počet přihlášených jezdců oprávněných bodovat v PDT, pokud      podají přihlášku na dané závody v řádném termínu.

 

V. TERMÍNY KVALIFIKAČNÍCH KOL A FINÁLE PDT 2018

 Pořadatelé:

24. 3. 2018  Svržno
5. 5. 2018  TJ JS Plzeň – Bory
12 - 13. 5. 2018  Martinice
9. 6. 2018  TJ JS Plzeň – Bory
16. - 17. 6. 2018  Svržno
1. 9. 2018  TJ JS Plzeň – Bory  -  FINÁLE  Bronze, Silver, Gold Tour
15. 9. 2018  Svržno -  FINÁLE   Pony Tour

 

Pravidla PDT 2018 ke stažení ZDE

 

ARCHÍV PDT 2017       -              ARCHÍV ZČDT - 2016

 ARCHÍV ZPČDCH - 2015   -   ARCHÍV ZPČDCH - 2014

Menu

FORMULÁŘE

Formulář pro kvalifikaci na MČR 2023 ZDE

DROBNÁ UPOZORNĚNÍ

 Navštivte web ČJF
 sekce Plzeňská oblast

ZZVJ TERMÍNY 2023

----- -----
----- -----
----- -----
----- -----
----- -----
----- -----
   
Více info ZDE
 

PODPORA Z PROSTŘEDKŮ PO

Podpora z prostředků Plzeňské oblasti pro rok 2023

Příspěvky PO 2023 ke stažení

REKLAMA NA TOMTO WEBU

Plzeňská oblast nabízí inzertní prostor na tomto webu. Výtěžek z těchto prostředků je určen na podporu dětí a mládeže v Západočeské oblasti. Stáhněte si nové podmínky pro rok 2017.
Klikněte pro více informací
Reklama na webu PO 2017.pdf
 

POZVÁNKY, AKCE, TIPY

Organizujete v naší oblasti nějakou zajímavou jezdeckou akci pod hlavičkou ČJF? Pak nám pošlete pozvánku nebo článek (fotografie), rádi vše zajímavé o akcích kolem koní v naší oblasti zveřejníme.
palecek.jan@tiscali.cz
admin

SPOLUPRACUJEME

Patricie Mazuchová, Photography
 
http://pm-foto.webnode.cz/

 FACEBOOK

 Facebook_New_Logo_(2015).svg.png

KALENDÁŘ PO ČJF - 2023

Oficiální kalendář závodů naleznete v systému JIS. Odkaz níže.

Oficiální kalendář ČJF (JIS)

PLZEŇSKÁ JUMP TOUR 2023

Seriál je společným projektem ČJF a pořadatelů závodů v Západočeské oblasti ČJF. Cílem tohoto seriálu kvalifikačních kol a jednoho finále je zvýšení atraktivity parkurového ježdění v rámci Západočeské oblasti ČJF. Dále jen ZČJT.
PJT 2023
archiv  2022 2021 2020 2019
2018 2017 2016 2015
2014 2013  2012   

PLZEŇSKÁ DRESSAGE TOUR 2023

Seriál je společným projektem ČJF a pořadatelů drezurních závodů v Západočeské oblasti České jezdecké federace. Cílem tohoto seriálu kvalifikačních kol a jednoho finále je zvýšení atraktivity drezurního ježdění v rámci Západočeské oblasti ČJF.
PDT 2023
archiv  2022 2021 2020 2019
  2018 2017 2016 2015 
  2014      

KLATOVSKÝ POHÁR ARCHIV

Klatovský pohár pořádá JK Klatovy Luby. Je určen pro děti, juniory a mladé jezdce Západočeské jezdecké oblasti. Do poháru budou zahrnuty výsledky ze všech jezdeckých skokových závodů, pořádaných TJ JK Klatovy Luby. Tyto závody budou pořádány na pískovém kolbišti v Klatovech.
archiv  2021 2020 2019 2018
2017 2016 2015 2014
2013 2012     
Stránka České Jezdecké Federace, Plzeňské oblasti. Informace o pořádání jezdeckých akcí, závodů, hobby závodů.