animaceanimaceanimaceanimace
PLZEŇSKÁ OBLAST ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE
Drobečková navigace

ÚVOD > AKCE > DRESSAGE TOUR > PDT-2018

PLZEŇSKÁ DRESSAGE TOUR 2018 - PDT 2018


Seriál drezurních závodů Plzeňské oblasti ČJF

 

 Seriál je společným projektem ČJF a pořadatelů drezurních závodů v Plzeňské oblasti České jezdecké federace. Cílem tohoto seriálu kvalifikačních kol a jednoho finále je zvýšení atraktivity drezurního ježdění v rámci Plzeňské oblasti ČJF.

 

1. VÝSLEDKY PONY TOUR

Pořadí Jméno 1 2 3 4 5 Celkem
1 D. Kodadová (Gofi) 20 x x 14/20 20/20 94
2 S. Kodadová (Nobli) 18 x x 20 18 56
3 N. Kodadová (Glorie 5) 20 x x 16 20 56
4 A. Divišová 18 x x 18 x 36
5 N. Ticová 20 x x 12 x 32
6 D. Johánková 16 x x x 16 32
7 K. Johánková 14 x x x x 14

 

2. VÝSLEDKY BRONZE TOUR (do 18 let)

Pořadí Jméno 1 2 3 4 5 Celkem
1 H. Barešová 20/18 16 20 14/18 14/16 136
2 P. Krebsová (William) 20/18 20 x 20/16 20/20 134
3 K. Balounová 18 18 18 16/10 18/14 112
4 A. Knorová 16 x x 18/12 16/20 82
5 N. Kodadová (Crouch) 20 x x x/20 18 58
6 K. Johánková 16/16 x x x 18 50
7 P. Zezulová x 12 16 12/9 x 49
8 S. Kodadová 12 x x x/14 12 38
9 N. Ticová  x 14 x x x 14

 

3. VÝSLEDKY BRONZE TOUR (od 19 let)

Pořadí Jméno 1 2 3 4 5 Celkem
1 L. Gruber 20/20 16 18 20/14 20/14 142
2 M. Ježek 18/20 10 20 18/20 x 106
3 L. Žižková   x 12 16 14/18 18/18 96
4 Ž. Dlouhá 14 14 14 16/16 x 74
5 R. Borčová 16/14 x x 12/10 16 68
6 J. Dudášová 18/16 x x x/12 20 66
7 K. Bock Fialová x 20 x x x 20
8 K .Šimáčková   x 18 x x x 18

 

4. VÝSLEDKY SILVER TOUR

Pořadí Jméno 1 2 3 4 5 Celkem
1 E. Šulová x 16 20 20 x 56
2 M. Švagrová x 9 18 14 x 41
3 M. Bláhová x 8 16 16 x 40
4 H. Štychová x 10 10 18 x 38
5 E. Poláčková x 20 14 x x 34
6 B. Chládková x 18 12 x x 30
7 K. Řežábková x 12 9 x x 21
8 M. Burešová x 14 x x x 14

 

5. VÝSLEDKY GOLD TOUR

Pořadí Jméno 1 2 3 4 5 Celkem
1 P. Krebsová (Miguell) x 18 20/20 20/20 x 98
2 V. Přívětivá x 20 18/18 16/x x 72
3 E. Šimková x 16 12 18/16 x 62
4 K. Brožová x 12 14 x/18 x 44
5 A. Vítová x 7 x 14/14 x 35
6 N. Šurová x 8 16 x x 24
7 L. Korejsová x 14 x x x 14
8 A. Micková x 10 x x x 10
9 L. Bubníková x 9 x x x 9

 

PRAVIDLA PLZEŇSKÉ DRESSAGE TOUR 2018 (PDT)

 

I. SPORTOVNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY

 1. PDT je vypsána do pěti Tour:

 

1. PONY TOUR – drezura stupně Z kvalifikační kola: jakákoli platná úloha na stupni Z, finále: DÚ-A (2018)
    * přístupno pouze pro pony
2. BRONZE TOUR – drezura stupně Z kvalifikační kola: jakákoli platná úloha na stupni Z, finále: DÚ-A (2018)
    * přístupno pro jezdce do 18 let včetně
3. BRONZE TOUR – drezura stupně Z kvalifikační kola: jakákoli platná úloha na stupni Z, finále: DÚ-B (2018)
    * přístupno pro jezdce od 19 let včetně
4. SILVER TOUR – drezura stupně L kvalifikační kola: jakákoli platná úloha na stupni L, finále: DD (2018)
    * přístupno pro všechny jezdce
5. GOLD TOUR – drezura stupně S jakákoli platná úloha na stupni S, finále: JD (2018)
    * přístupno pro všechny jezdce

 

 1. Základní podmínkou uskutečnění seriálu jsou řádně schválené rozpisy a respektování PJS.
 2. Seriál PDT je otevřen pro registrované jezdce a koně všech oblastí ČJF. Zahraniční jezdci se mohou zúčastnit, avšak bez možnosti získávat body.
 3. V kvalifikačních kolech PDT a v kole finálovém může jezdec startovat s více koňmi, ale do výsledku PDT se jezdci počítá nejlepší výsledek. Dvojice (jezdec + kůň) se může účastnit PDT pouze v jedné Výjimkou jsou pony, kteří mohou startovat v PONY TOUR, a pak buď v BRONZE TOUR, nebo v SILVER TOUR, nebo v GOLD TOUR. Chce-li jezdec s pony startovat ve vyšší kategorii, musí být držitelem licence na velké koně (viz Pravidla pro pony čl. 3.3). Jezdec s různým koněm se může účastnit různých kategorií.
 4. V případě, že se jezdec účastní PDT s více koňmi a v různých kategoriích, je povinen před prvním startem v daném ročníku PDT jednoznačně určit, se kterým koněm bude bodovat ve které kategorii. V případě, že s určeným koněm odstartuje následně v jiné kategorii, nemůže za tuto soutěž získat body. Určení koně do kategorie je jezdec povinen uvést u hlavního rozhodčího závodů, ve kterých hodlá poprvé bodovat v PDT.
 5. Kvalifikační kola PDT i finále se mohou jet v rámci otevřené soutěže.
 6. Pokud se soutěže zúčastní pouze jeden bodující jezdec do PDT, bude mu připočten plný počet bodů za umístění.
 7. Dvojice, která bojuje o umístění v seriálu PDT, se musí zúčastnit min. dvou kvalifikačních kol a finálového kola.
 8. Při udělování bodů v kvalifikačních kolech jsou při započítávání pořadí vynechávány výsledky jezdců nebodujících v PDT. V případě umístění ex aquo získávají jezdci počet bodů odpovídající danému umístění. Pro celkový výsledek v PDT se započítávají 4 nejlepší výsledky dvojice z kvalifikačních kol a výsledek z finálového kola.
 1. Čtení úloh nebo předvádění úloh zpaměti při kvalifikačních kolech i při finále bude dáno rozpisem jednotlivých závodů.
 2. Bodovací tabulka umístění v kvalifikačních kolech PDT:

 

místo

I.

II

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

bodů

20

18

16

14

12

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

 

V případě umístění ex aequo dojde k součtu všech předmětných bodů a vydělení počtem účastníků v tomto součtu.

 

 II. SYSTÉM A PRAVIDLA FINÁLOVÉHO KOLA

 1. Finále se uskuteční při účasti min. 3 jezdců dané kategorie.
 2. Za umístění ve finálovém kole bude ke každému bodujícímu výsledku přičteno 5 bodů.
 3. V případě celkové bodové shody PDT po skončení finálového kola u dvou avíce jezdců rozhoduje lepší výsledek ve finálovém kole. Pokud by se shoda týkala i finálového kola, jezdci se umístí ex aequo finanční odměna bude za všechna místa ex aequo sečtena a vydělena počtem účastníků v tomto součtu.
 1. Vyhlášení vítězů celoročního seriálu bude probíhat po sečtení bodů následně po dekorování finálového kola, dekorováno bude prvních 5 umístěných v každé kategorii PDT.

III. ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

 

 1. Orgánem schvalujícím pravidla PDT je OV PO ČJF.
 2. Sportovně technické podmínky se řídí platnými předpisy ČJF.
 3. Za průběh kvalifikačních kol a finálového kola zodpovídají hlavní rozhodčí závodů.
 4. Za zpracování výsledků do průběžného žebříčku zodpovídá OV PO ČJF.
 5. Podpora pořadatele finálového kola ze strany PO ČJF činí 2.500,- Kč.
 6. PO ČJF zajistí a dodá šerpy pro první 3 umístěné, floty pro 4. a 5. místo a deky pro vítěze jednotlivých Tour.
 7. Pro vítěze celoročního seriálu přispěje PO ČJF částkou 16.000,- Kč. Tato částka je dělena mezi první 3 umístěné v kategoriích následovně:
PONY TOUR  2.100,- Kč formou věcných cen (800, 700, 600)
BRONZE TOUR  2.100,- Kč formou věcných cen (800, 700, 600)
BRONZE TOUR  2.100,- Kč (800, 700, 600)
SILVER TOUR  4.700,- Kč (2400, 1300, 1000)
GOLD TOUR  5.000,- Kč (2600, 1400, 1000)

 

IV. POVINNOSTI JEDNOTLIVÝCH POŘADATELŮ

 1. V rozpisech závodů konkrétně uvést „Tato soutěž je započítávána do seriálu PDT.
 2. Ve startovních listinách a ve výsledkových listinách je pořadatel povinen označit všechny jezdce, kteří se soutěže účastní v rámci PDT.
 3. Výsledkové listiny musí být do týdne po skončení závodů zveřejněny v JIS ČJF.
 4. Vyvěsit při závodech tabulku PDT s průběžnými výsledky.
 5. Propagovat při závodech PDT prostřednictvím hlasatele, v oficiálním programu atd.
 6. Pořadatel nesmí omezovat počet přihlášených jezdců oprávněných bodovat v PDT, pokud      podají přihlášku na dané závody v řádném termínu.

 

V. TERMÍNY KVALIFIKAČNÍCH KOL A FINÁLE PDT 2018

 Pořadatelé:

24. 3. 2018  Svržno
5. 5. 2018  TJ JS Plzeň – Bory
12 - 13. 5. 2018  Martinice
9. 6. 2018  TJ JS Plzeň – Bory
16. - 17. 6. 2018  Svržno
1. 9. 2018  TJ JS Plzeň – Bory  -  FINÁLE  Bronze, Silver, Gold Tour
15. 9. 2018  Svržno -  FINÁLE   Pony Tour

 

Pravidla PDT 2018 ke stažení ZDE

 

ARCHÍV PDT 2017       -              ARCHÍV ZČDT - 2016

 ARCHÍV ZPČDCH - 2015   -   ARCHÍV ZPČDCH - 2014

Menu

FORMULÁŘE

Formulář pro kvalifikaci na MČR 2024 ZDE

DROBNÁ UPOZORNĚNÍ

 Navštivte web ČJF
sekce Plzeňská oblast

ZZVJ TERMÍNY 2024

----- -----
----- -----
----- -----
----- -----
----- -----
----- -----
   
Více info ZDE
 

PODPORA Z PROSTŘEDKŮ PO

Podpora z prostředků Plzeňské oblasti pro rok 2024

Příspěvky PO 2024 ke stažení

REKLAMA NA TOMTO WEBU

Plzeňská oblast nabízí inzertní prostor na tomto webu. Výtěžek z těchto prostředků je určen na podporu dětí a mládeže v Plzeňské oblasti. Stáhněte si podmínky pro reklamu na tomto webu.
 
Klikněte pro více informací
Reklama na webu PO.pdf

POZVÁNKY, AKCE, TIPY

Organizujete v naší oblasti nějakou zajímavou jezdeckou akci pod hlavičkou ČJF? Pak nám pošlete pozvánku nebo článek (fotografie), rádi vše zajímavé o akcích kolem koní v naší oblasti zveřejníme.
 
palecek.jan@tiscali.cz
admin

SPOLUPRACUJEME

Patricie Mazuchová, Photography
 
http://pm-foto.webnode.cz/

 FACEBOOK

 Facebook_New_Logo_(2015).svg.png

KALENDÁŘ PO ČJF - 2024

Oficiální kalendář závodů naleznete v systému JIS. Odkaz níže.

Oficiální kalendář ČJF (JIS)

PLZEŇSKÁ JUMP TOUR 2024

Seriál je společným projektem ČJF a pořadatelů závodů v Plzeňské oblasti ČJF. Cílem tohoto seriálu kvalifikačních kol a jednoho finále je zvýšení atraktivity parkurového ježdění v rámci Plzeňské oblasti ČJF. Dále jen PJT.
PJT 2024
archiv  2023 2022 2021 2020
2019 2018 2017 2016
2015 2014 2013 2012

PLZEŇSKÁ DRESSAGE TOUR 2023

Seriál je společným projektem ČJF a pořadatelů drezurních závodů v Plzeňské oblasti České jezdecké federace. Cílem tohoto seriálu kvalifikačních kol a jednoho finále je zvýšení atraktivity drezurního ježdění v rámci Plzeňské oblasti ČJF.
PDT 2023
archiv  2022 2021 2020 2019
  2018 2017 2016 2015
  2014      

KLATOVSKÝ POHÁR ARCHIV

Klatovský pohár pořádá JK Klatovy Luby. Je určen pro děti, juniory a mladé jezdce Plzeňské jezdecké oblasti. Do poháru budou zahrnuty výsledky ze všech jezdeckých skokových závodů, pořádaných TJ JK Klatovy Luby. Tyto závody budou pořádány na pískovém kolbišti v Klatovech.
archiv  2021 2020 2019 2018
2017 2016 2015 2014
2013 2012    
Stránka České Jezdecké Federace, Plzeňské oblasti. Informace o pořádání jezdeckých akcí, závodů, hobby závodů.